ข้อมูลบริษัทฟิลิปส์ประเทศไทย

กว่า 50 ปีในประเทศไทย

ในปี 2495 ฟิลิปส์ประเทศไทยได้เริ่มเปิดดำเนินกิจการ ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศคือ ผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ภาพและเสียง และต่อมาได้ครอบคลุมถึงระบบเฉพาะสาขาอาชีพ (Professional Products and system)

 

ฟิลิปส์ประเทศไทยประกอบด้วยองค์กรทางด้านการตลาดและการผลิตซึ่งมีพนักงานรวมกันกว่า 2,000 คน บริษัทฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วยส่วนการตลาดที่หลากหลาย นั่นคือผลิตภัณฑ์อุปโภค (Consumer Products) และผลิตภัณฑ์เฉพาะสาขาอาชีพ (Professional Products) รวมทั้งการบริการ ซึ่ง 3 กลุ่มธุรกิจของฟิลิปส์ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจเพื่อการแพทย์และการดูแลสุขภาพ (Healthcare) กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่าง (Lighting) และกลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์ไลฟ์สไตล์ (Consumer LIfestyle)

 

ฟิลิปส์เริ่มงานการผลิตในประเทศไทยเมื่อ ปี พ.ศ. 2503 ด้วยการตั้งโรงงานผลิตหลอดไฟขึ้น ในปัจจุบันมีโรงงานผลิตถึง 2 โรงงานซึ่งประกอบด้วย โรงงานผลิตหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และโรงงานผลิตโคมไฟ

ฟิลิปส์เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในประเทศไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา และยังเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของประเทศเช่นกัน

 

ภายใต้นโยบายปรับปรุงคุณภาพฟิลิปส์

คณะผู้บริหารรวมทั้งพนักงานของฟิลิปส์ทุกท่านได้รับแรงกระตุ้นให้มีการปรับปรุงคุณภาพ, สร้างคุณภาพให้เป็นเสมือนวิถีชีวิตและประสบความสำเร็จจนได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 เป็นครั้งแรกของประเทศ นั่นหมายถึงการบริหารคุณภาพ ISO 9000 ได้รับการถือปฏิบัติทั่วองค์กร และขณะนี้ทุกโรงงานของกลุ่มบริษัทฟิลิปส์ในประเทศไทยต่างได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 แล้วทั้งสิ้น

ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ์ ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ พนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฟิลิปส์ได้ตั้งปณิธานที่จะสนองตอบความต้องการ และส่งเสริมวิถีชีวิตของสังคมไทยอย่างแท้จริงด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการบริการที่ได้มาตรฐานสูงสุด


สร้างสรรค์สังคมไทย

ฟิลิปส์ประเทศไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วมเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยตลอด ในฐานะของบริษัทหนึ่งที่ยืนยงคู่ไทยมาช้านาน ฟิลิปส์ได้มีส่วนส่งเสริมและมีบทบาทต่อชีวิตในดินแดนแห่งนี้ทั้งในบ้าน ในธุรกิจ และโครงการเพื่อสังคมระดับชาติ ฟิลิปส์มีส่วนร่วมในพิธีเฉลิมฉลองของชาติ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม กิจกรรมกีฬา และกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่เสมอๆ

ฟิลิปส์ได้มีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาโดยให้บริการ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนเทคโนโลยีและความรู้ความชำนาญ ทั้งด้านสาธารณชนและเอกชนควบคู่กันไปในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ในเดือนพฤษภาคมปี 2529 บริษัทฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)จำกัด ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯตั้งให้เป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้พระราชทานสารตราตั้งให้ไว้กับบริษัทฯเพื่อเป็นการรับรองว่า ฟิลิปส์เป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติพร้อมสรรพในการให้ความร่วมมือต่อพระราชสำนัก และมีส่วนส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย


โรงงานผลิตหลอดไฟ

โรงงานผลิตหลอดไฟเป็นโรงงานแรกของฟิลิปส์ในประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2503 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตคือ หลอดฟลูออเรสเซนต์ประหยัดพลังงานชนิดมาตรฐานและชนิดซูเปอร์ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศและในภูมิภาคและหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดกลมสนองความต้องการของตลาดในประเทศและเพื่อการส่งออกทั่วโลก

ทั้งในด้านคุณภาพและขบวนการผลิต ฟิลิปส์ภูมิใจที่โรงงานในไทย มีระบบและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยปัจจุบันโรงงานผลิตหลอดไฟฟิลิปส์ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ถึง 3 แขนง ด้วยกันคือ

 

  • ISO 9001 ระบบ 2000 เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ
  •  ISO 14001 เกี่ยวกับการบริหารสิ่งแวดล้อม
  • TIS 18001 เกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยในการทำงาน

การที่ได้รับรองคุณภาพดังกล่าวนั้น ทำให้โรงงานฟิลิปส์ประเทศไทยเป็นโรงงานเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่สามารถยกระดับตัวเอง เปรียบเทียบและวัดความก้าวหน้าของระบบบริหารกับระบบ EFOM ของกลุ่มประเทศในยุโรป ทุกวันนี้ฟิลิปส์ส่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ประทับตรา "Made in Thailand" ด้วยความภาคภูมิใจและส่งออกไปขายถึง 56 ประเทศทั่วโลก

 

โรงงานผลิตโคมไฟ

โรงงานผลิตโคมไฟได้ก่อตั้งที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูในกลางปีพ.ศ. 2534 โดยทำการผลิตรางนีออนและโคมไฟ เพื่อสนองความต้องการของตลาดในประเทศและส่งออกให้กับหลายประเทศในภูมิภาคแถบนี้

และด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการ และสิ่งแวดล้อม จึงได้รับ ISO 9001 ระบบ 2000 เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ และ ISO 14001 เกี่ยวกับการบริหารสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันถึงมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี

 


 

สำนักงานใหญ่

 

บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 1768 ชั้น 26-28 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2 614-3333
แฟกซ์ 0-2614-3444

 

โรงงานหลอดไฟและโคมไฟ

บริษัทฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
515 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ดี
ต. แพรกษา อ. เมือง สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-27093300

 

ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคฟิลิปส
โทรศัพท์ 0-26528652
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.
e-Mail : cic.thai@philips.com