ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคมีสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Well being) ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมที่มีคุณค่า ฟิลิปส์เป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจการแพทย์และการดูแลสุขภาพ (Healthcare) ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) และไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่าง (Lighting) นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงความต้องการผู้บริโภคเป็นหลักและอยู่บนพื้นฐานของคำมั่นสัญญาแบรนด์ “sense and simplicity”

 

 

 

Company_Health_Well-being_275x90.jpg

สร้างธุรกิจเพื่อการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

 

ฟิลิปส์ต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทั่วโลกให้ดียิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นที่การมีสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี (health and well-being)

 

 

สำหรับฟิลิปส์ ความหมายของคำว่า “สุขภาพ”  (Health) ไม่ได้เน้นเฉพาะแค่เรื่องการแพทย์ แต่ยังรวมถึงการมีสุขภาพแข็งแรง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี

 

สำหรับฟิลิปส์ ความหมายของคำว่า “ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี” (well-being) รวมถึงการมีความสุข ได้รับการเติมเต็มให้รู้สึกดีและสบาย และยังหมายความรวมถึงความรู้สึกปลอดภัยในสภาวะแวดล้อมที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน ในขณะช้อปปิ้งหรือบนถนน  การที่ฟิลิปส์มุ่งเน้นเรื่อง “การมีสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี “ (health and well-being) แสดงให้เห็นว่าฟิลิปส์มุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน


 

Company_Business_highlights_275x90.jpg

ไฮไลท์กลุ่มธุรกิจ

- ในปี 2551 ฟิลิปส์เป็นหนึ่งใน 100 บริษัทชั้นนำระดับโลก ซึ่งได้รับการจัดอันดับจาก Interbrand ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาเรื่องตราสินค้าชั้นนำระดับโลก   โดยมูลค่าแบรนด์ฟิลิปส์ปี 2551 มีการเติบโตเพิ่มขึ้นสูงถึง 8 เปอร์เซ็นต์  และฟิลิปส์ถูกจัดอันดับเป็นตราสินค้าที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 43

- เดือนสิงหาคม 2550 ฟิลิปส์ได้รับรางวัล Gold IF design award สำหรับเว็ปไซต์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคฟิลิปส์ (www.consumer.philips.com)

 

 

- ฟิลิปส์เป็นหนึ่งที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น 2008 World’s Most Ethical Companies จากนิตยสาร Ethisphere, ซึ่งเป็นนิตสารรายไตรมาสจากสถาบัน Ethisphere Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่ส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ คิดค้นโซลูชั่นเพื่อลดการหล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์