สัมผัสถึงลมหายใจ
ที่แตกต่าง

 

 

 

เล่นวิดีโอ

คำถามที่พบบ่อย

  ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคฟิลิปส์

        หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

        การดูแลอากาศโปรดติดต่อ

        ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคฟิลิปส์


        หมายเลข 02 614 3340

 

    การรับประกัน
     เงื่อนไขการรับประกันของเรามีความ
     ห ลากหลายไปตามผลิตภัณฑ์
     โปรดตรวจสอบกับคู่มือผู้ใช้ หรือเอกสารแนบ
     บรรจุภัณฑ์เพื่อดูเงื่อนไขของการรับประกัน
     ส ำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ
   ข้อมูลผลิตภัณฑ์