ไฟรถยนต์

ดู
ตาราง
รายการ
ประเภทผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยี
รุ่น
ประเภทหลอดไฟ
การใช้งาน
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  ไฟสัญญาณและไฟภายใน LED

  ไฟสัญญาณและไฟภายใน LED

  • ประเภทของหลอดไฟ: PY21W
  • ภายในบรรจุ: 2 หลอด
  • 12 V,21 W
  Overall rating 4/ 5
  1
  12764X2
  ดูผลิตภัณฑ์
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  X-treme Ultinon LED ไฟรถยนต์

  X-treme Ultinon LED ไฟรถยนต์

  • WY21 T20
  • แสงเข้ม สีเหลืองอำพัน
  • 180 ลูเมน
  • สัญญาณไฟเลี้ยว
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  X-treme Ultinon LED ไฟรถยนต์

  X-treme Ultinon LED ไฟรถยนต์

  • W21/5 T20
  • ความเข้มแสงสูง สีแดง
  • 75 ลูเมน
  • ไฟเบรกและไฟท้าย
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  Vision LED ไฟสัญญาณและไฟภายใน LED

  Vision LED ไฟสัญญาณและไฟภายใน LED

  • ประเภทของหลอดไฟ: T16
  • ภายในบรรจุ: 1 หลอด
  • 12 โวลต์
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  X-treme Ultinon LED ไฟรถยนต์

  X-treme Ultinon LED ไฟรถยนต์

  • ประเภทของหลอดไฟ: T16
  • ภายในบรรจุ: 1 หลอด
  • 12 โวลต์
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  Vision LED ไฟรถยนต์

  Vision LED ไฟรถยนต์

  • T10
  • 6000K โทนแสงสีขาว
  • ไฟหรี่และไฟภายในรถ
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  X-treme Ultinon LED ไฟรถยนต์

  X-treme Ultinon LED ไฟรถยนต์

  • W21 T20
  • 6000K โทนแสงสีขาว
  • 230 ลูเมน
  • ไฟถอยหลัง
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  X-treme Ultinon LED ไฟรถยนต์

  X-treme Ultinon LED ไฟรถยนต์

  • T10
  • 6700K โทนแสงสีขาว
  • 35 ลูเมน
  • ไฟระบุตำแหน่ง
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  X-treme Ultinon LED ไฟรถยนต์

  X-treme Ultinon LED ไฟรถยนต์

  • T10
  • โทนแสงสีขาวขนาด 10000K
  • 55 ลูเมน
  • ไฟภายในรถ
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  X-treme Ultinon LED ไฟรถยนต์

  X-treme Ultinon LED ไฟรถยนต์

  • T10
  • โทนแสงสีขาวขนาด 8000K
  • 55 ลูเมน
  • ไฟภายในรถ
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  X-treme Ultinon LED ไฟรถยนต์

  X-treme Ultinon LED ไฟรถยนต์

  • T10
  • 6200K โทนแสงสีขาว
  • 50 ลูเมน
  • ไฟป้ายทะเบียนและไฟภายในรถยนต์
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  หลอดไฟ LED สำหรับรถยนต์

  หลอดไฟ LED สำหรับรถยนต์

  • T10 เทคโนโลยี CeraLight 360°
  • โทนแสงสีขาวแบบ Xenon ขนาด 6200K
  • ไฟระบุตำแหน่ง

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

คุณอาจสนใจ