Consumer
ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค

  คำถามที่ถามบ่อย

    ต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลอดไฟ LED หรือไม่ ค้นหาได้ผ่านห้าคำถามที่ถามบ่อยที่สุด    

1. ฉันจะสามารถรักษาระดับค่าความส่องสว่างให้คงที่ได้อย่างไร

 

สวิตช์หรี่ไฟรุ่นใหม่ๆ มากมายมาพร้อมกับสกรูที่สามารถหมุนปรับได้ด้วยตนเองเพื่อควบคุมระดับปริมาณความสว่างที่เหมาะสม หากสกรูไม่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม อาจส่งผลที่ไม่พึงประสงค์ตามมา เช่น เสียงรบกวน หรือแสงกะพริบ ดังนั้นให้ปรับตำแหน่งของสกรูเพื่อให้ค่าความสว่างมีความคงที่ หากต้องความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของฟิลิปส์
 

2. เลือกใช้สวิตซ์หรี่ไฟที่นำมาใช้กับหลอดไฟ LED หรือไฟเฉพาะจุดอย่างไร

 

ฟิลิปส์มีตัวเลือกเกี่ยวกับหลอดไฟและหลอดไฟเฉพาะจุดที่สามารถปรับความสว่าง และได้ทดสอบสวิตช์หรี่ไฟมาอย่างมากมายเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้

และ ตรวจสอบรายการความเข้ากันได้ของสวิตช์หรี่ไฟสำหรับหลอดไฟและไฟเฉพาะจุดเพื่อค้นหาว่าสวิตช์หรี่ไฟแบบใดที่ฟิลิปส์แนะนำ

 

ดูรายการความเข้ากันได้ของสวิตช์หรี่ไฟสำหรับหลอดไฟและไฟเฉพาะจุดแบบ LED ของฟิลิปส์ (ในรูปแบบ PDF)
 

3. ในบางช่วงเวลาของวัน ฉันสังเกตเห็นว่าระดับของแสงมีความแตกต่างกัน  นี่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือไม่

 

การไฟฟ้าจะส่งพัลส์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของวันเพื่อสลับการตั้งค่าระหว่างกลางวันและกลางคืน นอกจากนี้ เครื่องดูดฝุ่นยังอาจรบกวนการทำงานของเครือข่ายเมื่อเปิดใช้งานในบางเวลา อย่างไรก็ดี สิ่งเหล่านี้จะไม่ส่งผลที่เป็นอันตรายต่อผลิตภัณฑ์

 

ฉันสามารถป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการติดตั้งระบบเสียงได้อย่างไร

มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดผลกระทบขึ้นหากมีการรวมสายไฟเข้ากับสายลำโพง ดังนั้นจึงอาจป้องกันได้โดยให้สายไฟอินพุตของหลอดไฟและชุดติดตั้งระบบเสียงทั้ง 2 เส้นมีระยะห่างกันมากขึ้น

4. ฉันสามารถใช้หลอดไฟ LED ร่วมกับหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดไฟแบบเหนี่ยวนำอื่นๆ โดยใช้สวิตช์หรี่ไฟตัวเดียวกันได้หรือไม่

 

ไม่ได้ การทำเช่นนั้นจะส่งให้เกิดผลไม่น่าพึงพอใจ เช่น แสงกะพริบ

 

5. สวิตช์หรี่ไฟชนิดใดบ้างที่ฉันสามารถนำมาใช้กับหลอดไฟ LED
สวิตช์หรี่ไฟแบบ Gold
เมื่อบนบรรจุภัณฑ์ระบุไอคอนสวิตช์หรี่ไฟแบบ Goldแสดงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถปรับค่าความสว่างได้โดยใช้สวิตช์หรี่ไฟแบบตัดกำลังไฟฟ้า (phase-cut) การปรับค่าสามารถทำได้ต่ำสุดถึง 0-2% ของค่าความส่องสว่างเริ่มต้นสูงสุด
เมื่อ บนบรรจุภัณฑ์ระบุไอคอนสวิตช์หรี่ไฟแบบ Silverแสดงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถใช้งานร่วมกับสวิตช์หรี่ไฟแบบตัดกำลังไฟฟ้าที่เลือกไว้ (แบบ trailing edge) ได้

ฟิลิปส์ได้ทดสอบสวิตช์หรี่ไฟอย่างมากมายเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้ สวิตช์หรี่ไฟที่ระบุไว้ในรายการความเข้ากันได้กับสวิตช์หรี่ไฟจะเรียงลำดับตามประสิทธิภาพในการใช้งาน

 

ดูรายการความเข้ากันได้ของสวิตช์หรี่ไฟ
สำหรับหลอดไฟ LED (ในรูปแบบ PDF)

 

สำหรับสวิตช์หรี่ไฟเหล่านี้ เราให้การรับประกันถึงประสิทธิภาพที่เหมาะสม หากนำไปเชื่อมต่อกับหลอดไฟ LED ของฟิลิปส์ที่แสดงไอคอนสวิตช์หรี่ไฟแบบ Silver ได้ถึง 3 ดวงหรือเชื่อมต่อกับหลอดไฟ LED ของฟิลิปส์ที่แสดงไอคอนสวิตช์หรี่ไฟแบบ Gold มากถึง 6 ดวง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่ เลือกหลอดไฟที่ใช่สำหรบคุณ

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบแสงสว่างของฟิลิปส์ ดูวิดีโอของเราหรือคลิก ได้ที่นี่
หลอดไฟ LED

หลอดไฟ LED

 

หลอดไฟ LED สามารถช่วยคุณเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยได้ด้วยโทนแสงสีทองนวลตาที่สวยงาม คำแนะนำนี้จะแสดงให้เห็นวิธีที่หลอดไฟ LED มอบโอกาสในการใช้งานระบบแสงสว่างได้อย่างไม่จำกัด หลอดไฟ LED ยังช่วยให้คุณสามารถประหยัดพลังงานและเงินได้สูงสุดถึง 90%

เอฟเฟกต์ไฟ

เอฟเฟกต์ไฟ

 

ดูว่าการเคลือบมีอิทธิพลต่อเอฟเฟกต์ไฟของหลอดไฟและช่วยสร้างแสงสว่างที่เหมาะสมได้อย่างไร หลอดไฟที่เคลือบฝ้าจะให้แสงที่กระจาย ขณะที่หลอดไฟแบบใสจะให้แสงที่ส่องสว่างและอบอุ่นเป็นธรรมชาติ

หลอดไฟที่ประหยัดพลังงาน

หลอดไฟที่ประหยัดพลังงาน

 

หลอดไฟที่ประหยัดพลังงาน หรือที่เรียกว่าหลอดคอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์ ใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไฟแบบดั้งเดิมแต่ให้ปริมาณแสงสว่างเท่าเดิม ดูวิธีที่หลอดไฟประหยัดพลังงานให้แสงที่เหมาะสมและสร้างบรรยากาศให้สอดคล้องกับสภาวะอารมณ์ของคุณ และยังช่วยลดค่าไฟของคุณ

 

หลอดไฟฮาโลเจน

หลอดไฟฮาโลเจน 

 

หลอดฮาโลเจนเป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายที่สุดหากคุณต้องการเปลี่ยนแทนที่หลอดไฟแบบดั้งเดิม ดูวิธีที่หลอดฮาโลเจนให้ทางเลือกมากมายแห่งการใช้แสงสว่างในทุกโอกาส อีกทั้งยังให้แสงสว่างที่อบอุ่นและส่องสว่างด้วยคุณภาพระดับเดียวกับหลอดไฟแบบดั้งเดิม หลอดฮาโลเจนเป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายที่สุดหากคุณต้องการเปลี่ยนแทนที่หลอดไฟแบบดั้งเดิม หลอดไฟที่ประหยัดพลังงาน - วิธีเลือกเทคโนโลยีระบบแสงสว่างที่เหมาะกับคุณ

ในไฟสปอตไลท์

ดูผลิตภัณฑ์หลอดไฟและอุปกรณ์แสงสว่างอื่นๆ ของเรา