สร้างพื้นที่สร้างความบันเทิลอันทันสมัย ภายในบ้านคุณ

เปลี่ยนโฉมบ้านจากห้องนั่งเล่นเป็นพื้นที่บันเทิงภายในบ้านของคุณ

 

เรามาดูกันว่าเราสามารถสร้างบรรยากาศจากห้องนั่งเล่นของคู่หนุ่มสาว มาเป็นพื้นที่สำหรับความบันเทิงอย่างแท้จริงได้อย่างไร

philips-living-room-entertainment-makeover-berlin

โคมไฟติดกำแพงของฟิลิปส์สำหรับห้องนั่งเล่น

โคมไฟติดกำแพง Ledino

philips-livingcolors-iris

LivingColors Iris

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ดูภาพก่อน & หลัง

จากการปรับโฉมในครั้งนี้

 

โซลูชันของเรา:
นำระบบแสงสว่างสำหรับการใช้งานและสร้างบรรยากาศมาผสมผสานกัน
กำหนดพื้นที่สำหรับการพักผ่อนและทานอาหารค่ำให้ชัดเจนโดยใช้แสงไฟ
เน้นพื้นที่สำหรับทานอาหารด้วยแสงที่เหมาะสมสำหรับงานเลี้ยงอาหารค่ำ
เพิ่มแสงไฟที่มีสีสัน (และยืดหยุ่น) เพื่อสร้างบรรยากาศและเพิ่มบรรยากาศการรับชมภาพยนตร์ภายในบ้าน

ก่อน

ก่อนเปลี่ยนระบบแสงสว่าง

หลัง

หลังเปลี่ยนระบบแสงสว่าง

get-inspired-berlin3

เปลี่ยนโฉมบ้านระบบแสงสว่าง –

เบอร์ลิน

 

แสงสว่างมอบความสวยงามให้แก่บ้านครอบครัว ซาฟราเนก คุณเองก็ทำได้

 

ดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF