จอภาพ

ดู
ตาราง
รายการ
ประเภทผลิตภัณฑ์
ขนาดจอภาพ
คุณภาพของภาพ
การเชื่อมต่อ
สะดวกสบาย
สีเขียว
คุณภาพชีวิตที่ดี
การแก้ปัญหา
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  จอแสดงผล LCD ที่มี LED Backlit

  จอแสดงผล LCD ที่มี LED Backlit

  • 32 (ชมภาพได้ 31.5 นิ้ว / 80 ซม.)
  • Full HD (1920 x 1080)
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  Brilliance จอ LCD 4K Ultra HD

  Brilliance จอ LCD 4K Ultra HD

  • 43 (ชมภาพได้ 42.51 นิ้ว/108 ซม.)
  • 4K UHD (3840 x 2160)
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  Brilliance จอภาพ LCD ที่มี Clinical D-image

  Brilliance จอภาพ LCD ที่มี Clinical D-image

  • Clinical Review Display
  • 24.1 นิ้ว (61 ซม.)
  • 1920 x 1200 (2 MP)
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  จอ LCD ที่มี SmartControl Lite

  จอ LCD ที่มี SmartControl Lite

  • V Line
  • 18.5 นิ้ว / 47 ซม.
  Overall rating 3/ 5
  1
  193V5LSB2/97
  ดูผลิตภัณฑ์
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  จอ LCD ที่มีแสงพื้นหลัง LED

  จอ LCD ที่มีแสงพื้นหลัง LED

  • V Line
  • 20 (ชมภาพได้ 19.53 นิ้ว / 49.6 ซม.)
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  จอ LCD ที่มีแสงพื้นหลัง LED

  จอ LCD ที่มีแสงพื้นหลัง LED

  • V Line
  • 20 (ชมภาพได้ 19.5 นิ้ว / 49.5 ซม.)
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  จอ LCD ที่มี SmartControl Lite

  จอ LCD ที่มี SmartControl Lite

  • V Line
  • 20 (ชมภาพได้ 19.5 นิ้ว / 49.5 ซม.)
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  จอภาพ LCD

  จอภาพ LCD

  • V Line
  • 20 (ชมภาพได้ 19.5 นิ้ว / 49.4 ซม.)
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  จอ LCD ที่มี SmartControl Lite

  จอ LCD ที่มี SmartControl Lite

  • V Line
  • 20 (ชมภาพได้ 19.5 นิ้ว / 49.4 ซม.)
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  จอภาพ LCD

  จอภาพ LCD

  • V Line
  • 21 (ชมภาพได้ 20.7 นิ้ว / 52.6 ซม.)
  • Full HD (1920 x 1080)

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

คุณอาจสนใจ