ภาพและเสียง

    Philips 6800 series 4K UHD Slim LED TV powered by Android™ 50PUT6800S 126 cm (50") 4K Ultra HD LED TV Dual Core; 8GB & expandable DVB-T/T2/C with Ambilight 2-sided and Pixel Plus Ultra HD

    50PUT6800S/98

    50PUT6800S/98

ค้นหา

ค้นหาภายในผลิตภัณฑ์นี้

ค้นหาศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต