ข้อมูลทางเทคนิค

 • หัวโกน

  หัวโกนต่อบรรจุภัณฑ์
  3
  เหมาะกับประเภทผลิตภัณฑ์
  • HQ6705
  • HQ671
  • HQ673
  • HQ6740
  • HQ6761
  • HQ6762
  • 6701X
  • 6705X
  • 6711X
  • 6737X
  • HQ6710
  • HQ6715
  • HQ6720
  • HQ6725
  • HQ6730
  • HQ6735
  • HQ6755
  • HQ6756
  • HQ6757
  • HQ6760
  • HQ6763

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

คุณอาจสนใจ