ภาพและเสียง
ระบบเสียงการชม ภาพยนตร์ในบ้าน
Soundbar
โฮมเธียเตอร์มีระบบเล่น DVD และ Ambisound

ตรวจดู

แสดง 1 - 8 จาก 88 คำวิจารณ์ :

  • cesweb.org

  • 2008-10-01

    trustedreviews.com

    เสียงรอบทิศทางแบบจำลองและคุณภาพการเล่นดีวีดี ลองสัมผัส Soundbar ของ Philips

    สรุป : ผมขอแนะนำว่า อย่าใช้ HTS6100 หรือ Soundbar ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน ถ้าคุณคิดว่าคุณจะได้ประสิทธิภาพเสียงเท่ากับระบบ 5.1 แชนเนลด้วยการติดตั้งลำโพง 6 ตัว เพราะจะไม่เป็นเช่นนั้น HTS6100 เป็นการผสมผสานสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน แต่ถ้าคุณ......

ไม่ว่าชอบหรือไม่ชอบ เราขอให้คุณช่วยจัดอันดับ!

เขียนคำวิจารณ์และช่วยให้ผู้อื่นตัดสินใจเลือกได้อย่างเหมาะสม!

เขียนคำวิจารณ์

รางวัล

CES Innovation Award 2007

เกียรติยศ

รางวัล CNET (CES ยอดเยี่ยม, ระบบเสียงภายในบ้าน)

CES ยอดเยี่ยม

Philips HTS6100X

ระบบภาพยนตร์ในบ้าน Soundbar Philips รุ่น HTS6100

โลโก้สีเขียวของ Philips

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ Philips สามารถลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้อย่างไร ได้มีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนในด้านใดด้านหนึ่งที่สำคัญของ Philips Green Focal Areas ดังนี้ การประหยัดพลังงาน, บรรจุภัณฑ์, สารที่เป็นอันตราย, น้ำหนัก, การรีไซเคิลและการกำจัด รวมถึงความคงทนตลอดอายุการใช้งาน

b2c.r11-write-a-review-banner.review-banner-image

ไม่ว่าชอบหรือไม่ชอบ เราขอให้คุณช่วยจัดอันดับ!

เขียนคำวิจารณ์และช่วยให้ผู้อื่นตัดสินใจเลือกได้อย่างเหมาะสม!

เขียนคำวิจารณ์

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

คุณอาจสนใจ