ข้อมูลทางเทคนิค

 • สื่อเก็บข้อมูล

  รูปแบบที่ใช้ได้
  • ดิสก์ขนาด 8 ซม.
  • CD-Audio
  • CD-Rewritable
  • CD-ROM
  • DVD-ROM
  • DVD/R
  • DVD/RW
  • Photo CD

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

คุณอาจสนใจ