ข้อมูลทางเทคนิค

 • สามารถใช้ร่วมกับ Philips HTS**

  5.1 - 4/5000 ซีรี่ส์
  HTS4561, HTS4562, HTS5520, HTS5530, HTS5540, HTS5550, HTS5560, HTS5561, HTS5562, HTS5580, HTS5581, HTS5582, HTS5590, HTS5591, HTS5592
  5.1 - 7/8/9000 ซีรี่ส์
  HTS7500, HTS7520, HTS7540, HTS8562, HTS9520, HTS9540
  SoundBar 5/7/9000 ซีรี่ส์
  HTS5110, HTS5120, HTS5131, HTS7140, HTS7111, HTS9140
 • HTS 5/7/8/9000 ซีรี่ส์ 5.1***

  สามารถใช้ร่วมกับทีวี Philips
  • 42PDL7906
  • 32/40/46 PFL5605
  • 40/46PFL5606
  • 40PFL5616
  • 32/40 PFL5625
  • 40/46PFL5806
  • 37/40/46PFL6606
  • 40/46PFL6626
  • 40PFL6636
  • 42PFL7406
  • 42PFL7456
  • 42PFL7486
  • 32/37/40/46 PFL7605
  • 37/40/42/46/47PFL7606
  • 42/46 PFL7655
  • 42/47PFL7656
  • 32/42/46 PFL7665
  • 37/42/47PFL7666
  • 32/37/42 PFL7675
  • 37/42PFL7676
  • 32/42 PFL7685
  • 32/42/46 PFL7695
  • 42/47PFL7696
  • 37/40/46 PFL8605
  • 40/42/46/47PFL8606
  • 46PFL8685
  • 46PFL8686
  • 32PFL9605M
  • 37PFL9606
  • 32/40/46/ PFL9705
  • 46PFL9706
 • HTS5110, HTS5120***

  สามารถใช้ร่วมกับทีวี Philips
  • 42PDL7906
  • 32/40/46 PFL5605
  • 40PFL5606
  • 40PFL5616
  • 32/40 PFL5625
  • 40PFL5806
  • 37/40PFL6606
  • 40PFL6626
  • 40PFL6636
  • 42PFL7406
  • 42PFL7456
  • 42PFL7486
  • 32/37/40 PFL7605
  • 37/40/42PFL7606
  • 42PFL7655
  • 42PFL7656
  • 32/42PFL7665
  • 37/42PFL7666
  • 32/37/42 PFL7675
  • 37/42PFL7676
  • 32/42 PFL7685
  • 32/42 PFL7695
  • 42PFL7696
  • 37/40PFL8605
  • 40/42PFL8606
  • 32PFL9605M
  • 37PFL9606
  • 32/40PFL9705
 • HTS5131***

  สามารถใช้ร่วมกับทีวี Philips
  • 42PDL7906
  • 40/46 PFL5605
  • 40/46PFL5606
  • 40PFL5616
  • 40 PFL5625
  • 40/46PFL5806
  • 40/46PFL6606
  • 40/46PFL6626
  • 40PFL6636
  • 42PFL7406
  • 42/47PFL7456
  • 42PFL7486
  • 37/40 PFL7605
  • 40/42/46/47PFL7606
  • 42PFL7655
  • 42/47PFL7656
  • 42PFL7665
  • 42/47PFL7666
  • 37/42 PFL7675
  • 42PFL7676
  • 42 PFL7685
  • 42 PFL7695
  • 42/47PFL7696
  • 37/40PFL8605
  • 40/42/46/47PFL8606
  • 46PFL8686
  • 40PFL9705
  • 46PFL9706
 • HTS9140, HTS7140, HTS7111***

  สามารถใช้ร่วมกับทีวี Philips
  • 40/46PFL5606
  • 40PFL5616
  • 40/46PFL5806
  • 40/46PFL6606
  • 40/46PFL6626
  • 40PFL6636
  • 42PFL7406
  • 42/47PFL7456
  • 42PFL7486
  • 40/46PFL7605
  • 40/42/46/47PFL7606
  • 42/46 PFL7655
  • 42/47PFL7656
  • 42/47PFL7666
  • 42/46 PFL7665
  • 42PFL7675
  • 42PFL7676
  • 42PFL7685
  • 42/46 PFL7695
  • 42/47PFL7696
  • 42PDL7906
  • 40/46PFL8605
  • 40/42/46/47PFL8606
  • 46PFL8685
  • 46PFL8686
  • 40/46 PFL9705
  • 46PFL9706
 • การออกแบบ

  สี
  สีเงิน
  วัสดุที่ใช้
  อะลูมิเนียม
 • ขนาด

  ขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก)
  775 x 1235 x 486  มม.
  น้ำหนักของขาตั้ง
  38.6  กก.
  บรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก)
  798 x 1196 x 307  มม.
  น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์
  46.5  กก.

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

คุณอาจสนใจ