ข้อมูลทางเทคนิค

 • การออกแบบ

  รองรับโฮมเธียเตอร์ของ Philips
  • HTS9520
  • HTS9540
 • ขนาด

  ความกว้างของผลิตภัณฑ์
  290  มม.
  ความสูงของผลิตภัณฑ์
  1036  มม.
  ความหนาของผลิตภัณฑ์
  287  มม.
  ความกว้างของบรรจุภัณฑ์
  348  มม.
  ความสูงของบรรจุภัณฑ์
  1132  มม.
  ความลึกของบรรจุภัณฑ์
  355  มม.

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

คุณอาจสนใจ