ข้อมูลทางเทคนิค

 • สื่อเก็บข้อมูล

  รูปแบบที่ใช้ได้
  • DVD-ROM
  • DVD/R
  • DVD/RW
 • อุปกรณ์เสริม

  คู่มือผู้ใช้
  14 ภาษา
 • ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ

  ปริมาณ
  1
  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 95887 5
  น้ำหนักสุทธิ
  .12  กก.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  .1  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  .02  กก.
  ความกว้าง
  140  มม.
  ความสูง
  13  มม.
  ความยาว
  185  มม.
 • ด้านนอกกล่อง

  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 95889 9
  ปริมาณ
  72
  น้ำหนักสุทธิ
  10.48  กก.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  .86  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  9.62  กก.
  ความกว้าง
  350  มม.
  ความสูง
  360  มม.
  ความยาว
  430  มม.
 • ด้านในกล่อง

  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 95888 2
  ปริมาณ
  6
  น้ำหนักสุทธิ
  .80  กก.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  .12  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  .68  กก.
  ความกว้าง
  110  มม.
  ความสูง
  160  มม.
  ความยาว
  200  มม.

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

คุณอาจสนใจ