ข้อมูลทางเทคนิค

 • ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ

  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 95588 1
  น้ำหนักสุทธิ
  .29  กก.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  .07  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  .22  กก.
  ยาว
  280  มม.
  กว้าง
  175  มม.
  สูง
  45  มม.
 • ด้านในกล่อง

  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 99005 9
  ปริมาณ
  6
  น้ำหนักสุทธิ
  2.25  กก.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  .99  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  1.26  กก.
  ยาว
  368  มม.
  กว้าง
  177  มม.
  สูง
  317  มม.
 • ด้านนอกกล่อง

  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 99006 6
  ปริมาณ
  36
  น้ำหนักสุทธิ
  14.55  กก.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  6.99  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  7.56  กก.
  ยาว
  558  มม.
  กว้าง
  387  มม.
  สูง
  667  มม.

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

คุณอาจสนใจ