ข้อมูลทางเทคนิค

 • ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ

  น้ำหนักสุทธิ
  .19  กก.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  .06  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  .13  กก.
  ยาว
  225  มม.
  กว้าง
  135  มม.
  สูง
  45  มม.
 • ด้านในกล่อง

  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 99003 5
  ปริมาณ
  6
  น้ำหนักสุทธิ
  1.63  กก.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  .85  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  .78  กก.
  ยาว
  368.3  มม.
  กว้าง
  146.1  มม.
  สูง
  263.5  มม.
 • ด้านนอกกล่อง

  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 99004 2
  ปริมาณ
  36
  น้ำหนักสุทธิ
  10.83  กก.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  6.15  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  4.68  กก.
  ยาว
  463.6  มม.
  กว้าง
  387.4  มม.
  สูง
  558.8  มม.

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

คุณอาจสนใจ