ข้อมูลทางเทคนิค

 • ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ

  ปริมาณ
  1
  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 95437 2
  น้ำหนักสุทธิ
  .87  กก.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  .14  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  .73  กก.
  ยาว
  285  มม.
  กว้าง
  200  มม.
  สูง
  110  มม.
 • ด้านในกล่อง

  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 97646 6
  ปริมาณ
  2
  น้ำหนักสุทธิ
  2.16  กก.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  .70  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  1.46  กก.
  ยาว
  300  มม.
  กว้าง
  205  มม.
  สูง
  210  มม.
 • ด้านนอกกล่อง

  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 97647 3
  ปริมาณ
  4
  น้ำหนักสุทธิ
  4.96  กก.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  2.04  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  2.92  กก.
  ยาว
  435  มม.
  กว้าง
  330  มม.
  สูง
  235  มม.

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

คุณอาจสนใจ