ข้อมูลทางเทคนิค

 • ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ

  ปริมาณ
  1
  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 95436 5
  น้ำหนักสุทธิ
  .40  กก.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  .13  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  .27  กก.
  ยาว
  285  มม.
  กว้าง
  200  มม.
  สูง
  90  มม.
 • ด้านในกล่อง

  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 97679 4
  ปริมาณ
  2
  น้ำหนักสุทธิ
  1.14  กก.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  .6  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  .54  กก.
  ยาว
  315  มม.
  กว้าง
  150  มม.
  สูง
  210  มม.
 • ด้านนอกกล่อง

  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 97680 0
  ปริมาณ
  4
  น้ำหนักสุทธิ
  2.92  กก.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  1.84  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  1.08  กก.
  ยาว
  330  มม.
  กว้าง
  325  มม.
  สูง
  235  มม.

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

คุณอาจสนใจ