ข้อมูลทางเทคนิค

 • ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ

  ปริมาณ
  1
  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 95425 9
  น้ำหนักสุทธิ
  .25  กก.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  .08  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  .17  กก.
  ยาว
  285  มม.
  กว้าง
  200  มม.
  สูง
  90  มม.
 • ด้านนอกกล่อง

  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 97684 8
  ปริมาณ
  4
  น้ำหนักสุทธิ
  1.53  กก.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  .85  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  .68  กก.
  ยาว
  330  มม.
  กว้าง
  325  มม.
  สูง
  235  มม.
 • ด้านในกล่อง

  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 97683 1
  น้ำหนักสุทธิ
  .56  กก.
  สูง
  210  มม.
  ยาว
  315  มม.
  น้ำหนักสุทธิ
  .28  กก.
  ปริมาณ
  2
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  .28  กก.
  กว้าง
  150  มม.

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

คุณอาจสนใจ