ข้อมูลทางเทคนิค

 • ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ

  ปริมาณ
  1
  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 95427 3
  น้ำหนักสุทธิ
  .21  กก.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  .08  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  .13  กก.
  ยาว
  230  มม.
  กว้าง
  165  มม.
  สูง
  60  มม.
 • ด้านในกล่อง

  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 97638 1
  ปริมาณ
  2
  น้ำหนักสุทธิ
  .54  กก.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  .28  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  .26  กก.
  ยาว
  230  มม.
  กว้าง
  105  มม.
  สูง
  175  มม.
 • ด้านนอกกล่อง

  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 97639 8
  ปริมาณ
  4
  น้ำหนักสุทธิ
  1.37  กก.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  .85  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  .52  กก.
  ยาว
  250  มม.
  กว้าง
  235  มม.
  สูง
  195  มม.

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

คุณอาจสนใจ