คุณภาพ CPR - ความแตกต่างที่วัดได้

 

ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์

ค้นหาโซลูชั่นตามประเภทความเชี่ยวชาญ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ดูรายการของสิ่งที่เรานำเสนออย่างละเอียด

นวัตกรรมและการค้นคว้า

นวัตกรรมล่าสุดและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งให้มีจิตใจที่สงบระหว่างกระบวนการรักษา

 

ดำเนินการต่อ

วิธีการที่ยึดข้อมูลเป็นหลักสามารถปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของผู้ป่วยได้อย่างไร

 

ดำเนินการต่อ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นภัยต่อความปลอดภัยของข้อมูลหรือไม่

 

ดำเนินการต่อ

การคลอดบุตรในอิริยาบถที่หลากหลาย

ปัจจุบันนี้ คุณสามารถปล่อยให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ยืน นั่ง เดินไปมา เปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำหรือแช่น้ำระหว่างปวดท้องคลอด ขณะที่คุณยังคงสังเกตการณ์แม่และลูกระหว่างการทำกิจวัตรประจำวันและระหว่างการคลอดที่มีความเสี่ยงสูง

การนำเสนอ Avalon CL …

 

เป็นเครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ไร้สายแบบสมบูรณ์

ไร้สาย หมายถึงคุณแม่สามารถเคลื่อนไหวในท่าที่รู้สึกสบายที่สุดระหว่างมดลูกบีบตัว
การวิจัยชี้ให้เห็นว่า การให้คุณแม่เคลื่อนไหวร่างกายจะช่วยทำให้ระยะเวลาปวดท้องคลอดสั้นลงมาก
เป็นเสียงหัวใจของแม่หรือลูกกันแน่ ในตอนนี้ คุณสามารถระบุได้ แม้ลูกในครรภ์จะเป็นแฝดสองหรือแฝดสาม
Are you a healthcare profesional?
Please select the checkbox

Note:

The information on this website is intended for healthcare professionals.