การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ฟิลิปส์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนทั่วโลกด้วยนวัตกรรมที่มีคุณค่า โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลก ประมาณ 3 พันล้านคน ภายในปี 2568 เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ฟิลิปส์จัดทำโปรแกรม EcoVision ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของเรา

บทบาทของฟิลิปส์ต่อสังคม

 

ฟิลิปส์ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนทั่วโลก ค้นพบกับนวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาระดับโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับบทบาทของเราต่อสังคม

บทบาทของฟิลิปส์ต่อสิ่งแวดล้อม

 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนทั่วโลก และสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืน เราให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับบทบาทของเราต่อสิ่งแวดล้อม

รายงานประจำปี 2557

 

รายงานประจำปี 2557 ของฟิลิปส์ ที่รวมถึงกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน (sustainability) ที่ฟิลิปส์ได้ดำเนินการตลอดปี รวมไปถึงรายงานด้านการเงิน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

อ่านรายงานประจำปี 2557

รางวัลและเกียรติยศ

 

รางวัลและเกียรติยศด้านการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนจากสถาบันระดับโลก

 

อ่านรายละเอียดข้อมูลรางวัลและเกียรติยศ

นวัตกรรมที่ทรงคุณค่า

 

ที่แสดงความมุ่งมั่นของฟิลิปส์ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนทั่วโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยโปรแกรม EcoVision

 

ดาวน์โหลด Infographic

“เดอะ พลัส”

 

ทีโปรเจ็คสร้างสรรค์สิ่งดีจากฟิลิปส์

 

เยี่ยมชมเว็บไซต์

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด