ฟิลิปส์มอบเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชีวิตและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยในภาวะวิกฤตน้ำท่วม

พฤศจิกายน 18, 2011

 

บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยกลุ่มธุรกิจเพื่อการแพทย์และการดูแลสุขภาพ มอบเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดเคลื่อนย้ายได้ รุ่น IntelliVue MP5 จำนวน 10 เครื่องมูลค่า 3.5 ล้านบาทให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยในขณะเคลื่อนย้ายในพื้นที่ที่ประสบภาวะน้ำท่วม

 

คุณวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจเพื่อการแพทย์และการดูแลสุขภาพฟิลิปส์ กล่าวว่า ฟิลิปส์เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ในรถพยาบาลในขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวการณ์ที่ต้องขนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ดังนั้นฟิลิปส์จึงมอบเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดเคลื่อนย้ายได้สำหรับติดตั้งในรถพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเฝ้าติดตามความผิดปกติของผู้ป่วยในขณะลำเลียงได้อย่างต่อเนื่อง และทำให้สามารถแจ้งกับทางแพทย์ผู้รักษาเพื่อเตรียมการรักษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน...

 

นพ.ชาตรี เจริญชีวะกุล เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวว่า “จากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา การเคลื่อนย้าย ลำเลียงผู้ป่วยส่งรักษาต่อโรงพยาบาลที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยนั้น สิ่งสำคัญคือต้องต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก ดังนั้นเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องมีประสิทธิภาพและครบครัน จะช่วยให้ทีมแพทย์หรือผู้ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาและความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยรักษาชีวิตและนำส่งผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลจุดหมายได้อย่างปลอดภัย”