ฟิลิปส์เปิดตัว "เดอะพลัส" โปรเจ็คสร้างสรรค์สิ่งดีจากฟิลิปส์

กุมภาพันธ์ 8, 2012

  • เปิดตัว โปรเจ็ค “เดอะพลัส”   เปิดโอกาสให้คนไทยร่วมแชร์ไอเดียเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น
  • เผยข้อมูลผลสำรวจดัชนีวัดสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ฟิลิปส์จัดทำขึ้น

 

(จากซ้ายไปขวา)

มร. คริส เทอ สตีจ ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิตอล ฟิลิปส์ เอเชียแปซิฟิก, คุณนก ชลิดา เถาว์ชาลี, คุณวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจเพื่อการแพทย์ และการดูแลสุขภาพ ฟิลิปส์, รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดี, ดร. อัจฉราวรรณ  จุฑารัตน์อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและมร. เอเจ เฮสเซลลิงค์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟิลิปส์ เอเชียแปซิฟิก ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว เดอะพลัส โปรเจ็คสร้างสรรค์สิ่งดีจากฟิลิปส์

กรุงเทพฯ  บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว “เดอะพลัส” โปรเจ็คสร้างสรรค์สิ่งดีจากฟิลิปส์  (The ‘+’ Project by Philips)  ตอกย้ำความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรมที่มีคุณค่า ร่วมฉลองครบรอบ 60 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยปี 2555  เพื่อสรรหาโซลูชั่นที่สร้างสรรค์ที่จะสามารถช่วยพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

“ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทตั้งแต่พ.ศ.2495 ในปะเทศไทย ฟิลิปส์ดำเนินธุรกิจด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นที่จะนำนวัตกรรมที่มีคุณค่ามาเพื่อช่วยพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

ฟิลิปส์เล็งเห็นถึงปัญหาและความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่เรากำลังเผชิญอยู่แม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น ปัญหาเหล่านั้นได้แก่   มีการขยายตัวของเมืองมากยิ่งขึ้น ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเปลี่ยนไป และการจัดการให้คนเข้าถึงการบริหารการดูแลสุขภาพเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ การเปิดตัว “เดอะพลัส” โปรเจ็คสร้างสรรค์สิ่งดีจากฟิลิปส์    (The ‘+’ Project by Philips) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยเข้ามามีส่วนร่วมกับฟิลิปส์เพื่อสร้างให้เมืองน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ให้คนไทยใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น และช่วยให้คนไทยเข้าถึงการบริการด้านการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น” คุณวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์, ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจเพื่อการแพทย์และการดูแลสุขภาพฟิลิปส์ บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

ภายใต้โปรเจ็ค “เดอะพลัส” ฟิลิปส์จะทำงานร่วมกับ ผู้บริโภคชาวไทยเพื่อพัฒนาไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆที่จะนำมาช่วยพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น โดยฟิลิปส์จะสนับสนุนและสร้างสรรค์ไอเดียเหล่านั้นและทำงานร่วมกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำสู่การปฏิบัติจริง โปรเจ็ค “เดอะพลัส” จะช่วยให้เราเข้าใจถึงปัญหาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทย พร้อมนำเสนอโซลูชั่นที่จะเข้าไปมีส่วนช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยนวัตกรรมที่มีคุณค่าของ ฟิลิปส์ ฟิลิปส์ได้จัดทำ “ดัชนีวัดสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน” โดยทำการสำรวจจากประชากร 31,000 คนใน 23 ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย แบบสำรวจเน้นการสำรวจความพึงพอใจใน 17 หัวข้อ เช่นความพึงพอใจในด้านสุขภาพ, อาชีพการงาน, ชุมชนและอื่นๆ และนำผลที่ได้จาการสำรวจมาศึกษาเพื่อค้นหาวิธีการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ

สำหรับประเทศไทยนั้น ผลการสำรวจพบว่า คนไทยน้อยกว่าครึ่งไปรับการตรวจสุขภาพประจำปี และมีความคิดว่าในระยะเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า อาจมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคความจำเสื่อม,   โรคไขข้อ, เบาหวาน, คอเลสตอรอลสูงและโรคมะเร็ง นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่าผู้หญิงไทยมีความกังวลเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโรคอ้วนและเกิดความวิตกกังวลมากกว่าผู้ชาย

“การเปิดตัวโปรเจ็ค “เดอะพลัส” ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการที่จะเปิดโอกาสให้เราเข้าไปมีส่วนช่วยพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นโดยส่งเสริมให้คนไทยอยู่อย่างมีคุณภาพดีและสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ดียิ่งขึ้น ภายใต้ โปรเจ็ค “เดอะพลัส”ฟิลิปส์เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆ ที่ต้องการจะพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้นภายใต้ 3 หัวข้อได้แก่ การยกระดับเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่  (Livable Cities) ส่งเสริมผู้บริโภคอยู่อย่างมีคุณภาพดี  (Healthy Living) และการส่งเสริมเพื่อให้คนไทยเข้าถึงการบริการทางสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น (Access to Healthcare)   และไอเดียเหล่านั้นจะถูกนำมาผสมผสานกับความเชี่ยวชาญของเราเพื่อที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมไทย ดียิ่งขึ้น”  คุณวิโรจน์กล่าวเสริม

วีธีการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถทำได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.philips.co.th/plus โดยสามารถโพสต์ข้อความ ส่งรูปภาพ หรืออัพโหลดวิดีโอ เข้ามาที่เว็ปไซต์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  8 เมษายน 2555 เป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น 8 สัปดาห์  โดยในแต่ละสัปดาห์จะมีการคัดเลือกผู้ชนะเลิศ ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนผู้บริหารของฟิลิปส์ และผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ โดยไอเดียที่ชนะเลิศจากทั้ง 3 หัวข้อจะถูกนำไปสานต่อสร้างให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อจะช่วยพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันและรายงานดัชนีสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ที่เว็บไซต์  www.philips.co.th/plus และร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราผ่านทางtwitterที่ #PlusThailand

เงื่อนไขในการเข้าร่วมการแข่งขันแชร์ไอเดียผ่าน โปรเจ็ค “เดอะพลัส”


1. การแข่งขันเปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไป โดยสามารถส่งไอเดียเพื่อเข้าร่วมแข่งขันได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

2. การแข่งขันแบ่งออกเป็นสามหัวข้อคือ การยกระดับเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่  (Livable Cities) ส่งเสริมผู้บริโภคอยู่อย่างมีคุณภาพดี  (Healthy Living)  และการส่งเสริมเพื่อให้คนไทยเข้าถึงการบริการทางสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น (Access to Healthcare)  โดยไอเดียที่เข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีความยาวไม่เกิน 4,000 ตัวอักษร โดยสามารถใช้รูปถ่ายหรือวีดีโอเพื่อช่วยในการบรรยายได้

3. การแข่งขันจะมีระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยในแต่ละสัปดาห์ คณะกรรมการจะคัดเลือกสุดยอดข้อความไอเดียสร้างสรรค์ในแต่ละหัวข้อ เพื่อหาผู้ชนะประจำสัปดาห์ ให้ได้ครบ 24 คน ภายในเวลา 8 สัปดาห์ เพื่อผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย


4. ฟิลิปส์เปิดโอกาสให้มีการโหวตและแนะนำจากประชาชนทั่วไป เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และ หลังจากนั้นคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้บริหารจากฟิลิปส์และผู้เชี่ยวชาญจะทำการตัดสิน โดยจะคัดเลือกที่สุดแห่งไอเดียสร้างสรรค์ใน 3 หัวข้อ เพื่อรับรางวัลชนะเลิศ  และฟิลิปส์ จะสานต่อสร้างไอเดียเหล่านั้นให้เกิดเป็นโปรเจ็คจริงนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  


สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

 

คุณนรานาฏ พวงกนก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

จำกัด

โทร: +66 2614 3333 # 3486

อีเมลล์:Naranart.Phuangkanok@philips.com

 

ธัญญวรรณ ศุระศรางค์ (อุ๋ย)

ประชาสัมพันธ์เดอะพลัส โปรเจ็ค

บริษัท สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

โทร : +66 2653 2717

อีเมลล์: oui@spark.co.th

.

เกี่ยวกับรอยัลฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์

รอยัลฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ (NYSE: PHG, AEX: PHI) เป็นบริษัทที่นำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Well-being) มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยนวัตกรรมที่มีคุณค่า ในฐานะที่เป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจเพื่อการแพทย์และการดูแลสุขภาพ (Healthcare) ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) และไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่าง (Lighting) ฟิลิปส์ได้ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับการออกแบบที่คำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก ภายใต้พื้นฐานของความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งและภายใต้คำมั่นสัญญาแบรนด์ “Sense and simplicity” สำนักงานใหญ่ฟิลิปส์ตั้งอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีพนักงานทั้งสิ้น 122,000 คน ดำเนินธุรกิจมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เมื่อปี 2554 ฟิลิปส์มียอดขาย 22.6 พันล้านยูโร และเป็นผู้นำระดับโลกในผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษาโรคหัวใจ ธุรกิจเพื่อการดูแลสุขภาพได้ที่บ้าน โซลูชั่นเพื่อการบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชั่นเพื่อเทคโนโลยีแสงสว่างใหม่ และผลิตภัณฑ์ที่สามารถสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และฟิลิปส์เป็นผู้นำในธุรกิจ เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิงแบบพกพาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยในช่องปาก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวฟิลิปส์ได้ที่ www.philips.com/newscenter

.

เกี่ยวกับ เดอะพลัส

เดอะพลัส โปรเจ็คสร้างสรรค์สิ่งดีจากฟิลิปส์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกด้วยนวัตกรรมที่มีคุณค่า  โปรเจ็ค “เดอะพลัส” มุ่งมั่นเพื่อช่วยพัฒนาการสร้างเมืองให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ผู้บริโภคอยู่อย่างมีคุณภาพดี และทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงการบริการด้านการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยฟิลิปส์จะเข้าไปทำงานร่วมกับ ภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสรรค์โซลูชั่นที่สามารถแก้ปัญหาและนำมาซึ่งการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดอะพลัส ได้ที่  www.philips.co.th/plus

.