ฟิลิปส์ต้อนรับวันนอนหลับโลกปี 2556 จัดกิจกรรมตรวจโรคให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคนอนหยุดหายใจแ บบอุดกั้น 1 ล้านคนทั่วโลก

เมษายน 10, 2013

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ผู้มีปัญหาเรื่องการนอนกรนควรระวัง!  การนอนกรนคือหนึ่งในอาการเบื้องต้นของโรคที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับอย่างโรคนอนหยุดหายใจแบบอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea (OSA))    ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคร้ายแรงอย่างโรคหัวใจและเบาหวานตามมา เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับได้เข้าใจถึงโรคและได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี   รอยัล ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนทั่วโลกคนทั่วโลก ตระหนักถึงความสำคัญนี้โดยเปิดโครงการเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนอนหยุดหายใจแบบอุดกั้น ให้กับประชาชนทั่วโลกกว่า 1 ล้านคน โดยคาดว่าจะมีประชาชนกว่า 150,000 คนจากภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิคจะเข้าร่วมการตรวจครั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้ถึงปีพ.ศ. 2561  ฟิลิปส์จัดโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันนอนหลับโลกปี 2256 โดยในปีนี้จัดงานภายใต้หัวข้อ “นอนหลับดี มีอายุยืน” (“Good Sleep, Healthy Aging”) ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ ฟิลิปส์ที่มุ่งมั่นให้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะกับช่วงอายุของแต่ละบุคคล

 

ฟิลิปส์ตั้งปณิธานที่จะช่วยพัฒนาการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพเพื่อให้คนมีอายุยืนยาวยิ่งขึ้นโดยส่วนหนึ่งของปณิธานดังกล่าวคือการตรวจโรคให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคนอนหยุดหายใจแบบอุดกั้นทั่วภูมิภาคเอเชีย, อเมริกาเหนือและยุโรป โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อประเมินว่าตนเองเป็นผู้มีความเสี่ยงต่อโรคนอนหยุดหายใจแบบอุดกั้นหรือไม่ที่ http://www.areyousnoring.com/Sleep_Test (สามารถเลือกทำแบบทดสอบได้ในภาษาไทย อังกฤษ  และเกาหลี) โดยผู้ทำแบบทดสอบจะได้ทราบผลว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหรือไม่และจะได้รับคำแนะนำเพื่อให้สามารถนำไปปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาต่อไป

 

คุณวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์ ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคนอนหยุดหายใจแบบอุดกั้นนั้นมีสามขั้นตอนที่สำคัญ เริ่มจากขั้นตอนแรกคือการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรค ต่อมาคือการตรวจประเมินว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหรือไม่ ท้ายที่สุดคือการปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างถูกวิธี ทั้งสามขั้นตอนมีส่วนเกี่ยวข้องกับพัฒนาคุณภาพการนอนและสุขภาพโดยรวมของแต่ละบุคคลทั้งสิ้น” คุณวิโรจน์กล่าวต่อว่า “ฟิลิปส์มีความมุ่งมั่นที่จะใช้นวัตกรรมที่เรามีอยู่เพื่อเป็นโซลูชั่นให้กับผู้ป่วยโรคนอนหยุดหายใจแบบอุดกั้น กิจกรรมการตรวจโรคให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคนอนหยุดหายใจแบบอุดกั้น 1 ล้านคนทั่วโลกในครั้งนี้ถือเป็นขั้นตอนแรกนั่นคือการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนอนหยุดหายใจแบบอุดกั้น”

 

ศูนย์ ASEAN Sleep Research & Competence Centre (ASRCC)
นอกเหนือจากกิจกรรมตรวจโรคให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคนอนหยุดหายใจแบบอุดกั้น 1 ล้านคนทั่วโลก ฟิลิปส์ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Malaya Specialist Centre (UMSC) จัดตั้ง ASEAN Sleep Research & Competence Centre (ARSCC) ที่ประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตรวจรักษาและวิจัยโรคที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังเป็นศูนย์เพื่อใช้ในการฝึกอบรมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ และการค้นคว้าวิจัยยารักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ

 

ศูนย์ ARSCC นั้นประกอบไปด้วยหน่วยงานด้าน Tele-Medicine Competence & Sleep Services Center, หน่วยงาน Application and Clinical Research Center, หน่วยงาน Training Academy, และหน่วยงาน Corporate Service Center ฟิลิปส์เชื่อว่าศูนย์ ARSCC แห่งนี้จะช่วยให้การวิจัยและการพัฒนาอุปกรณ์และยาที่ช่วยในการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับมีการพัฒนาที่ดีขึ้นทั่วภูมิภาคอาเซียน ทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานภาคเอกชนหันมาใส่ใจโรคที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับมากขึ้นอีกด้วย

โรคนอนหยุดหายใจแบบอุดกั้น

 

โดยทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 2 – 4 เปอร์เซ็นต์ ผู้ป่วยที่เป็นโรคนอนหยุดหายใจแบบอุดกั้น จะมีอาการหยุดหายใจเป็นช่วงๆในระหว่างการนอนหลับ ซึ่งสาเหตุเกิดขึ้นจากการปิดกั้นของทางเดินหายใจส่วนบน ปัญหาการหายใจที่ผิดปกติขณะนอนหลับหรือการนอนหลับไม่สนิทอาจก่อให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างร้ายแรงเช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เส้นเลือดอุดตันและเบาหวาน ปัญหาการนอนกรนแม้กระทั่งในวัยเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพราะอาจเป็นต้นเหตุของปัญหาด้านการหายใจในระยะยาว

 

การนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยสำคัญ 1 ใน 3 ของการมีสุขภาพดีรองจากการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและการออกกำลังกาย จากงานวิจัยของฟิลิปส์พบว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการนอนหลับมากกว่า 2 ใน 3 ไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาด้านการนอน

 

สาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรคนี้มาจากน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วย และยังมีสาเหตุอื่นๆ อีก1ได้แก่

  • การกรนเสียงดัง
  • มีการหยุดหายใจชั่วขณะหรือมีลักษณะอาการหอบหรือสำลักขณะนอนหลับ
  • มีปัญหาเรื่องความอ้วน
  • ง่วงนอนมากหรือเผลอหลับระหว่างอ่านหนังสือ ดูทีวีหรือขณะขับขี่ยานพาหนะเป็นประจำ
  • ความดันเลือดสูง

 

“ปัญหาจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม โรคที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับโดยส่วนมากเป็นโรคที่รักษาได้ อย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยจำนวนน้อยรายที่ให้ความใส่ใจเกี่ยวกับโรคและรับคำปรึกษาจากแพทย์ ฟิลิปส์ตระหนักดีถึงปัญหาเหล่านี้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะทำหน้าของเราต่อไปเพื่อช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาด้านการนอนหลับได้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” คุณวิโรจน์กล่าวเสริม

 

ผู้สนใจสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบเพื่อตรวจหาความเสี่ยงของการเป็นโรคนอนหยุดหายใจแบบอุดกั้นได้ที่ www.areyousnoring.com การนอนหลับอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากไม่ได้รับการักษาอย่างถูกวิธี ทำแบบทดสอบกับฟิลิปส์เพื่อเช็คสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

คุณนรานาฏ พวงกนก
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โทร: +66 2614 3333 # 3486
อีเมลล์:Naranart.Phuangkanok@philips.com

.

เกี่ยวกับรอยัลฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์

รอยัลฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ (NYSE: PHG, AEX: PHIA) เป็นบริษัทที่นำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Well-being) มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยนวัตกรรมที่มีคุณค่า ในฐานะที่เป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจเพื่อการแพทย์และการดูแลสุขภาพ (Healthcare) ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) และไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่าง (Lighting) ฟิลิปส์ได้ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับการออกแบบที่คำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก สำนักงานใหญ่ฟิลิปส์ตั้งอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีพนักงานทั้งสิ้น 118,000 คน ดำเนินธุรกิจมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เมื่อปี 2555 ฟิลิปส์มียอดขาย 24.8 พันล้านยูโร และเป็นผู้นำระดับโลกในผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษาโรคหัวใจ ธุรกิจเพื่อการดูแลสุขภาพได้ที่บ้าน โซลูชั่นเพื่อการบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชั่นเพื่อเทคโนโลยีแสงสว่างใหม่ และผลิตภัณฑ์ที่สามารถสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และฟิลิปส์เป็นผู้นำในธุรกิจ เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิงแบบพกพาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยในช่องปาก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวฟิลิปส์ได้ที่ www.philips.com/newscenter 

.