มูลนิธิเด็กโรคหัวใจเตือนเด็กควรได้รับการตรวจเช็คโรคหัวใจแต่เนิ่นๆ มุ่งมั่นออกหน่วยตรวจในพื้นที่ห่างไกล ด้วยเครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงCX50 จากฟิลิปส์

กันยายน 5, 2014

  • ประเทศไทยมีเด็กเกิดเป็นโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดกว่า 7,000-8,000 คนต่อปี ในจำนวนนั้นประกอบด้วยเด็กโรคหัวใจในชนบทอีกมากที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจรักษา บางรายยังไม่ทราบว่าเป็นโรคหัวใจ บางรายกว่าจะรู้ว่าเป็นโรคหัวใจก็เป็นรุนแรงมาก จนไม่สามารถให้การรักษาโดยการผ่าตัดได้
  • ฟิลิปส์ร่วมรณรงค์เพิ่มโอกาสในการตรวจคัดกรองโรคหัวใจในเด็ก มอบเครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง CX50 ให้แก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ สนับสนุนการออกหน่วยตรวจยืนยันการคัดกรองหัวใจเด็กทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสในการได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ร่วมลงพื้นที่หน่วยตรวจฯ ณ สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

 

 

อุทัยธานี – ประเทศไทยมีทารกเกิดใหม่เฉลี่ยปีละประมาณ 8 แสนคน จากสถิติพบว่าประมาณร้อยละหนึ่งของทารกเกิดใหม่ หรือ 8,000 คน เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่ของโรคยังไม่ทราบ จึงทำให้เป็นการยากในการป้องกัน โรคหัวใจพิการในเด็กจำนวนไม่น้อยมีความรุนแรง แต่รักษาให้ดีขึ้นและหายขาดได้ การตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ จึงเพิ่มโอกาสในการรักการรักษาที่ถูกต้อง หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ก็อาจเสียชีวิตหรือพิการไปตลอดชีวิต นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ก็นับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ 

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ ประธานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ (ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) กล่าวถึงสถานการณ์ของเด็กที่เป็นโรคหัวใจว่า ในแต่ละปีประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่เป็นโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดกว่า 7,000-8,000 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.8 –1.0 ของเด็กเกิดใหม่ และโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ที่สามารถป้องกันได้ เช่น เกิดจากมารดาที่มีเชื้อหัดเยอรมันระหว่างตั้งครรภ์ในช่วง 3- 4 เดือนแรกอีกร้อยละ 95 ไม่ทราบสาเหตุ จำนวนเด็กเกิดใหม่ที่เป็นโรคหัวใจร้อยละ 50 หรือกว่า 3,500 คน ต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด หรือ ใช้สายสวนหัวใจ

 

และที่สำคัญยังมีเด็กโรคหัวใจในชนบทอีกมากที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจรักษา บางรายยังไม่ทราบว่าเป็นโรคหัวใจ ผู้ที่เป็นโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดบางชนิด เริ่มมีอาการหรือตรวจพบเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้ว เช่น ผนังกั้นห้องบนมีรูรั่ว ซึ่งบางรายกว่าจะรู้ว่าเป็นโรคหัวใจก็เป็นรุนแรงมาก จนไม่สามารถให้การรักษาโดยการผ่าตัดได้ ดังนั้นการตรวจร่างกายขณะอยู่ในวัยเรียนจึงมีความสำคัญมาก

 

แนวทางแก้ปัญหาต้องแก้ตั้งแต่ต้นทาง เริ่มจากการคัดกรองผู้ป่วยจากทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ เนื่องจากเด็กกว่า 40% ไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคหัวใจหรือขาดการรักษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยากต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย ทางมูลนิธิฯ จึงได้เร่งฝึกอบรมบุคลากรคัดกรองเด็กป่วยเป็นโรคหัวใจ ให้สามารถใช้อุปกรณ์ตรวจคลื่นเสียงหัวใจและวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งใช้จิตวิทยากระตุ้นให้คนไข้เข้ารับการตรวจรักษาให้เร็วที่สุด โดยมุ่งเน้นไปที่การอบรมบุคลากรในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการออกตรวจคัดกรองเด็กในพื้นที่ชนบท

 

"นอกจากนี้ ในแต่ละปีมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ จะได้ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานทางการแพทย์ทั่วประเทศ ออกหน่วยตรวจยืนยันและคัดกรองหัวใจเด็กในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย รวมกว่า 20 ครั้งต่อปี โดยการดำเนินงานแต่ละครั้ง ต้องอาศัยบุคลากรทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การออกหน่วยตรวจได้ประสิทธิภาพสูงสุด เครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงฟิลิปส์ CX50  ที่ทางฟิลิปส์ได้มอบให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ในครั้งนี้ เป็นเครื่องขนาดเล็ก ขนาดกระเป๋าหิ้ว แต่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ มีความแม่นยำในการตรวจเทียบเท่ากับเครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงสะท้อนขนาดใหญ่ ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายและพกพาได้สะดวก จึงเหมาะกับการออกหน่วยตรวจคัดกรองในพื้นที่ห่างไกล ที่ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางมาเข้ารับการตรวจได้” ศ.นพ.บุญชอบกล่าวเสริม

 

เครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงฟิลิปส์ CX50  นับเป็นเครื่องตรวจอัลตราซาวน์แบบพกพา (portable ultrasound) ที่มีประสิทธิภาพให้ความแม่นยำในการตรวจได้เทียบเท่ากับเครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงสะทอ้นความถี่สูงฟิลิปส์ขนาดใหญ่ ด้วย หัวตรวจเทคโนโลยีคริสตัล  PureWave ที่สามารถสร้างภาพหัวใจได้อย่างคมชัดและชัดเจน นอกจากนี้ยังมีชุดการประมวลผลสัญญาณภาพแบบดิจิตอล (Digital Channel Processing) สูงถึง 20,000 ช่องสัญญาณ (จำนวนช่องสัญญาณสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องอัลตร้าซาวน์แบบพกพาทั่วไป) ทำให้สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ และเทคโนโลยี iSCAN ของฟิลิปส์ จะสามารถช่วยปรับภาพให้คมชัดมากขึ้นแบบอัตโนมัติซึ่งจะทำแพทย์สามารถวินิฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

นายวิโรจน์ วิทยเวโรจน์ ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจเพื่อการแพทย์และการดูแลสุขภาพ ฟิลิปส์ กล่าวว่า “ฟิลิปส์ มุ่งมั่นนำเสนอนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตของผู้คน ซึ่งรวมถึงด้านการแพทย์ด้วย ในฐานะผู้นำในเรื่องโซลูชั่นด้านเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย ฟิลิปส์ได้เล็งเห็นถึงความต้องการในการใช้เครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดเล็ก ไม่ใช้พื้นที่มาก สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดและเพิ่มความสามารถในการให้การรักษาแก่ผู้ป่วยได้ จึงได้พัฒนาเครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงความถี่สูง CX50 นี้ขึ้นมา เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้แก่คณะแพทย์และพยาบาลในกรณีที่ต้องออกตรวจนอกพื้นที่ หรือในกรณีผู้ป่วยหนักที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ทำให้โอกาสในการรักษาไม่ถูกจำกัดอีกต่อไป

 

การมอบเครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงความถี่สูง CX50 ให้แก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้แบรนด์แคมเปญ นวัตกรรมฟิลิปส์ นวัตกรรมเพื่อคุณ ที่ฟิลิปส์ร่วมมือกับพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนในการคัดกรองแนวคิดจากความท้าทายและปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น มาสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริง โดยแนวคิดที่ชนะเลิศในหัวข้อ นวัตกรรมเพื่อสุขภาพดีๆ  มีได้ทุกคน คือ แนวคิด โรคหัวใจในเด็ก ตรวจเช็คแต่เนิ่นๆ ซึ่งเสนอให้ฟิลิปส์บริจาคนวัตกรรมเครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงความถี่สูง CX50 แก่ศูนย์การแพทย์ เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจที่อาจนำมาสู่การเสียชีวิตในเด็ก ผู้ชนะเลิศ คือ คุณจุฑารัตน์ อติชาติ ฟิลิปส์จึงได้ประสานงานติดต่อมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เพื่อมอบเครื่อง CX50 ให้ทางมูลนิธิฯ ในวันนี้

 

"ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ฟิลิปส์มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าแก่สังคมไทย เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนไทยทั่วประเทศ ฟิลิปส์มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ส่งมอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง CX 50 ให้ทางมูลนิธิฯ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษา ช่วยให้เด็กไทยแม้ในพื้นที่ห่างไกล ได้รับการตรวจอย่างละเอียด และเพิ่มโอกาสในการรักษาได้ถูกต้อง ทันท่วงที เพื่อให้เด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และสามารถทำประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป และยังจะช่วยให้คนไทยเข้าถึงการบริหารด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น ตามเป้าหมายของแคมเปญ  นวัตกรรมฟิลิปส์ นวัตกรรมเพื่อคุณ”  นายวิโรจน์กล่าวสรุป

 

แบรนด์แคมเปญ “นวัตกรรมฟิลิปส์ นวัตกรรมเพื่อคุณ” ได้รับการเปิดตัวขึ้นเมื่อ 26 กันยายน 2013 ที่ผ่านมา ด้วยความมุ่งมั่นในบทบาทผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าแก่สังคม ฟิลิปส์ร่วมมือกับพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนในการคัดกรองแนวคิดจากความท้าทายและปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากทั้งหมด 15 แนวคิด เหลือ 9 แนวคิด ใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ นวัตกรรมส่องสว่างเพื่อเมืองไทยน่าอยู่  นวัตกรรมเพื่อสุขภาพดีๆ มีได้ทุกคน และนวัตกรรมเพื่อชีวิตล้ำๆ ของผู้หญิงวันนี้  เพื่อนำมาสู่ขั้นตอนการโหวตและแชร์ไอเดียโดยประชาชน ผ่านเวปไซท์ www.meaningfulinnovation.asia/thailand

 

ฟิลิปส์ได้รับผลโหวตและการร่วมเสนอแนวคิดทั้งสิ้น จำนวน 21,344 ผลโหวต และ1,900 แนวคิด โดยแนวคิดชนะเลิศในแต่ละหัวข้อ และได้รับการสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริงในปีนี้ ได้แก่

  • หัวข้อ นวัตกรรมเพื่อสุขภาพดีๆ มีได้ทุกคน ได้แก่ แนวคิด โรคหัวใจในเด็ก ตรวจเช็คแต่เนิ่นๆ เสนอให้ฟิลิปส์ บริจาคนวัตกรรมเครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงความเสี่ยงสูง (CX50) แก่ศูนย์การแพทย์ เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจที่อาจนำมาสู่การเสียชีวิตในเด็ก
  • หัวข้อ นวัตกรรมส่องสว่างเพื่อเมืองไทยน่าอยู่ ได้แก่ แนวคิด ส่องสว่างความเป็นไทยสู่ชาวโลก” เสนอให้ฟิลิปส์นำนวัตกรรมหลอดไฟแอลอีดี ไปประดับพระมหาธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์และความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ของไทย และกำลังได้รับการแสนอให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
  • หัวข้อ นวัตกรรมเพื่อชีวิตล้ำๆ ของผู้หญิงวันนี้ ได้แก่ แนวคิด ชีวิตสะดวกสบาย สไตล์คนสุขภาพดี เสนอให้ ฟิลิปส์หยิบยื่นนวัตกรรมและเคล็ดลับเพื่อการบริหารจัดการงานบ้านของผู้หญิง โดยเฉพาะกิจกรรมการซักผ้าและรีดผ้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสุขภาพที่ดี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณนรานาฎ พวงกนก

PR Manager

บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  

โทร : 02-6143486 หรือ 081-8471240

Email: Naranart.phuangkanok@philips.com 

 

.

เกี่ยวกับรอยัลฟิลิปส์

รอยัลฟิลิปส์แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ (NYSE: PHG, AEX: PHIA) เป็นบริษัทที่นำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Well-being) มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยนวัตกรรมที่มีคุณค่าในด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ (Healthcare) ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) และไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่าง (Lighting) สำนักงานใหญ่ฟิลิปส์ตั้งอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อปี 2556 ฟิลิปส์มียอดขาย 23.3 พันล้านยูโร มีพนักงานประมาณ 115,000 คน และดำเนินธุรกิจในมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก บริษัทเป็นผู้นำระดับโลกในผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษาโรคหัวใจ ธุรกิจเพื่อการดูแลสุขภาพได้ที่บ้าน โซลูชั่นเพื่อการบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชั่นเพื่อเทคโนโลยีแสงสว่างใหม่ และผลิตภัณฑ์ที่สามารถสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และฟิลิปส์เป็นผู้นำในธุรกิจ เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิงแบบพกพาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยในช่องปาก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวฟิลิปส์ได้ที่ www.philips.com/newscenter

.