ฟิลิปส์จับมือโซวิค เปิดศูนย์ Learning and Experience Center เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น

พฤศจิกายน 5, 2014

 

จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 30% ในปี พ.ศ. 2593 และแนวโน้มอัตราการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นจากโรคไม่ติดต่อที่เพิ่มขึ้นถึง 71% จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ประเทศไทยจะเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการดูแลรักษาผู้ป่วย รองรับความต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ทางการแพทย์

 

รอยัล ฟิลิปส์ ในฐานะเป็นผู้นำด้านโซลูชั่นในการดูแลรักษาสุขภาพ และโซวิค ผู้จัดจำหน่ายระบบการติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยของฟิลิปส์ในประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเพิ่มช่องทางพัฒนาการดูแลสุขภาพของคนไทย ด้วยการจัดตั้งศูนย์ Learning and Experience Center ขึ้นในประเทศไทย เพื่อจัดแสดงโซลูชั่นทางการแพทย์ ให้เป็นแหล่งข้อมูลการฝึกฝนและการเรียนรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของไทย ศูนย์ฯ แห่งนี้ จะทำให้เกิดการศึกษาที่ต่อเนื่อง มีการปฎิบัติจริง และยกระดับให้การบริการด้านการแพทย์ของไทยไม่ให้ถูกจำกัดอีกต่อไป

 

ศูนย์ Learning & Experience Center ตั้งอยู่ที่ ซอยพหลโยธิน 14 แขวงพญาไท เขตสามเสนใน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดงโซลูชั่นที่ครอบคลุม สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

 

นายโยฮัน วูเรน รองประธาน และผู้จัดการทั่วไป ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มธุรกิจเพื่อการแพทย์และการดูแลสุขภาพ ฟิลิปส์ กล่าวว่า “ฟิลิปส์เป็นผู้นำระดับโลกในหลายๆ ด้าน ซึ่งรวมถึง เครื่องเอ็กซเรย์หัวใจและหลอดเลือด ระบบติดตามอาการผู้ป่วย และการดูแลสุขภาพที่บ้าน ฟิลิปส์มุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่การใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีไปจนถึงการป้องกัน ตรวจรักษา ฟื้นฟู และการดูแลสุขภาพเมื่ออยู่ที่บ้าน ฟิลิปส์ไม่เพียงนำเสนอนวัตกรรมและโซลูชั่นสำหรับการดูแลสุขภาพเท่านั้น แต่เรายังมุ่งเน้นให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมของเราได้มากที่สุด ฟิลิปส์จึงได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในทุกประเทศที่เราตั้งอยู่ รวมทั้งประเทศไทย เพื่อช่วยยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพ สร้างโซลูชั่นด้านการดูแลสุขภาพที่ทรงคุณค่า และแบ่งปันองค์ความรู้กับบุคลากรทางการแพทย์ของไทย พิลิปส์มุ่งหวังว่าการเปิดศูนย์ Learning and Experience Center แห่งแรกในประเทศไทยนี้ จะมีช่วยเตรียมความพร้อมให้การแพทย์ไทยเพื่อรับมือการดูแลรักษาผู้ป่วยที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต”

 

ศูนย์ Learning & Experience Center ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานที่แห่งเรียนรู้และฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องกับบุคคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทย  เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำ และเพื่อให้การดูแลสุขภาพเป็นไปได้อย่างครบวงจร

 

นายวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์ ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจเพื่อการแพทย์และการดูแลสุขภาพ เปิดเผยว่า “ในฐานะผู้นำโซลูชั่นด้านการดูแลสุขภาพของประเทศไทย ฟิลิปส์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้นการจัดการและพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์จึงมีความสำคัญมาก ฟิลิปส์ได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้จัดจำหน่ายระบบการติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วย (Patient Care and Monitoring Solutions) ของฟิลิปส์ในประเทศไทย เพื่อเปิดตัวศูนย์จัดแสดงโซลูชั่นด้านการดูแลสุขภาพ  Learning and Experience Center ซึ่งจะนำเสนอโซลูชั่นระบบติดตามสัญญาณชีพและการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจรสำหรับโรงพยาบาล”

 

ตัวอย่างของโซลูชั่นและเทคโนโลยีของฟิลิปส์ที่สำคัญ  ได้แก่ โซลูชั่นเพื่อการช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉิน ด้วยเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ หรือ Automated External Defibrillator (AED) ที่ใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึง จนส่งต่อถึงห้องพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล และการดูแลคุณแม่และเด็ก หรือ Mother & Infant Safety ที่ช่วยให้สูติแพทย์สามารถตรวจสอบสัญญาณชีพของมารดาและทารกในครรภ์ผ่านโมบายดีไวซ์ได้ในทุกๆ ที่ ช่วยให้มารดาที่กำลังตั้งครรภ์และพยาบาลผู้ดูแลสามารถติดตามและรับข้อมูลข่าวสารได้

 

"ศูนย์ Learning and Experience Center นับเเป็นอีกก้าวสำคัญเพื่อการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผ่านนวัตกรรมที่ทรงคุณค่า และเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาและการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนไทย โซลูชั่นที่ฟิลิปส์นำเสนอนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่โรงพยาบาล ลดความผิดพลาด และสามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น ผู้ป่วยเองจะสามารถได้รับการบริการในการรักษาที่ดีขึ้น ไม่ต้องรอนาน และได้รับผลการรักษาที่ดีขึ้น เช่น โซลูชั่นรถพยาบาล และ Telehealth ที่จะทำให้ระยะเวลาการรักษาลดลง เนื่องจากการวินิจฉัยเกิดขึ้นตั้งแต่ในรถพยาบาลก่อนที่ผู้ป่วยจะมาถึงโรงพยาบาล ฟิลิปส์มุ่งมั่นที่จะตอบรับสถานการณ์ทางการแพทย์ในอนาคตและโรคใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ สืบสานเทคโนโลยีอันล้ำค่าและข้อมูลเชิงลึก เพื่อตอบสนองความต้องการทางการดูแลสุขภาพและการรักษาด้วยนวัตกรรมอันทรงคุณค่าของเรา” นายวิโรจน์ได้กล่าวเพิ่มเติม

 

"บุคลากรทางการแพทย์และผู้บริหารสถาบันทางการแพทย์จะได้รับประโยชน์จากการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ Learning and Experience Center  แห่งนี้ เพราะจะได้สัมผัสและเข้ารับการฝึกอบรมหรือชมการสาธิตการใช้เครื่องมือแพทย์ เพื่อนำไปประยุตก์ใช้กับโรงพยาบาล หรือสถาบันทางการแพทย์ของตนเอง” นายวีระชัย แสงเกื้อกุลชัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โซวิค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายระบบการติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วยของฟิลิปส์ในประเทศไทยมากว่า 20 ปี กล่าวปิดท้าย  

 

ข้อมูลสำหรับกองบรรณาธิการ:

ศูนย์ Learning and Experience Center เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่ 9.00-17.00 น. สามารถติดต่อนัดหมายก่อนเข้าชมได้ที่ โทร. 02-616-8160

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

คุณนรานาฏ พวงกนก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

โทร: +66 2614 3333 # 3486

อีเมล: Naranart.Phuangkanok@philips.com

 

คุณปิยาภรณ์ สเวนด์เซ่น

บริษัท เฟลชแมน ฮิลลาร์ด ประเทศไทย

โทร. +66 2256 9890 -2  # 221

อีเมล: piyaporn.svendsen@fleishman.com 

.

หรือ:

ร่วมติดตาม และสนับสนุนแคมเปญของฟิลิปส์ด้วย #meaningfullinnovation ทางทวิตเตอร์ www.twitter.com/Philips_TH เฟสบุ๊ค www.facebook.com/PhilipsThailand และ อินสตาแกรม @PhilipsThailand
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นวัตกรรมฟิลิปส์ นวัตกรรมเพื่อคุณ ได้ที่ www.meaningfulinnovation.asia/thailand

.

เกี่ยวกับรอยัลฟิลิปส์

รอยัลฟิลิปส์แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ (NYSE: PHG, AEX: PHIA) เป็นบริษัทที่นำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Well-being) มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยนวัตกรรมที่มีคุณค่าในด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ (Healthcare) ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) และไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่าง (Lighting) สำนักงานใหญ่ฟิลิปส์ตั้งอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อปี 2556 ฟิลิปส์มียอดขาย 23.3 พันล้านยูโร มีพนักงานประมาณ 115,000 คน และดำเนินธุรกิจในมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก บริษัทเป็นผู้นำระดับโลกในผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษาโรคหัวใจ ธุรกิจเพื่อการดูแลสุขภาพได้ที่บ้าน โซลูชั่นเพื่อการบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชั่นเพื่อเทคโนโลยีแสงสว่างใหม่ และผลิตภัณฑ์ที่สามารถสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และฟิลิปส์เป็นผู้นำในธุรกิจ เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิงแบบพกพาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยในช่องปาก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวฟิลิปส์ได้ที่  www.philips.com/newscenter

.