1
ระบบเสียงภายในบ้าน

Philips Digital tuning clock radio AJ3115 FM, Digital tuning Dual alarm Time & alarm backup

คู่มือและเอกสาร