ข้อมูลทางเทคนิค

 • ภาพ/แสดงภาพ

  ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก
  10 บิต, 54 MHz
  ตัวแปลงสัญญาณ A/D
  10 บิต, 54 MHz
 • เสียง

  ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก
  24 บิต, 96 kHz
  ตัวแปลงสัญญาณ A/D
  24 บิต, 96 kHz
 • การบันทึกวิดีโอ

  ระบบการบันทึก
  PAL
  รูปแบบการบีบอัด
  MPEG2
  โหมดการบันทึก
  • High Quality (HQ)
  • Standard Play (SP)
  • Standard Play Plus (SPP)
  • Long Play (LP)
  • Extended Play (EP)
  • Super Long Play (SLP)
  การบีบอัดสัญญาณเสียง
  Dolby Digital
 • การเล่นวิดีโอ

  สื่อที่เล่นได้
  • CD-R/CD-RW
  • DVD
  • DVD+RW
  • DVD+R
  • DVD-RW (โหมดวิดีโอ)
  • DVD-R
  • DVD-วิดีโอ
  • MP3-CD
  • วิดีโอ CD/SVCD
  รูปแบบการบีบอัด
  • MPEG2
  • MPEG1
  ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ
  • NTSC
  • PAL
 • การเล่นเสียง

  สื่อที่เล่นได้
  • MP3-CD
  • CD
  • CD-R
  • CD-RW
  รูปแบบการบีบอัด
  • Dolby Digital
  • DTS
  • MP3
  • MPEG2 Multichannel
  • PCM
  อัตราบิต MP3
  32 - 256 kbps
 • เล่นภาพนิ่ง

  สื่อที่เล่นได้
  ซีดีภาพ
  รูปแบบการบีบอัดภาพ
  JPEG
  การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
  หมุน
 • สื่อเก็บข้อมูล

  ความจุฮาร์ดดิสก์
  160  GB
  สื่อในการบันทึก
  • DVD+R
  • DVD+RW
  • DVD-R
  • DVD-RW
  การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึก HDD
  • Instant Replay
  • หน่วยความจำชั่วคราวสำหรับการหน่วงภาพ
 • จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

  ระบบ TV
  PAL
  อินพุตสายอากาศ
  สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอห์ม (IEC75)
 • การเชื่อมต่อ

  การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง
  • i.LINK DV in (IEEE1394, 4 ขา)
  • Audio L/R in
  • S-video เข้า
  • Video in
  การเชื่อมต่ออื่นๆ
  • ComponentVideo out Progressive
  • Composite video (CVBS) out
  • Digital coaxial out
  • S-Video out
  • Analog audio Left/Right in
  • Analog audio Left/Right out 2x
  • ช่องต่อ Composite video (CVBS)
  • RF antenna in / TV out
 • สะดวกสบาย

  เพิ่มประสิทธิภาพการตั้งโปรแกรม/ตั้งเวลา
  • โปรแกรมซ้ำประจำวัน/สัปดาห์
  • ตัวตั้งเวลาด้วยตนเอง
  • การบันทึกด้วยปุ่มเดียว
  • G-Code
  การป้องกันเด็ก
  การควบคุมหลัก
  นาฬิกา
  นาฬิกาปรับตั้งได้เอง
  สถานการณ์ที่ตั้งโปรแกรมได้
  20
 • กำลังไฟ

  แหล่งจ่ายไฟ
  • 200-240 V
  • 50Hz
  การใช้พลังงาน
  45  วัตต์
  กินไฟขณะสแตนด์บาย
  3
 • อุปกรณ์เสริม

  อุปกรณ์เสริมที่มีให้
  • สายไฟ AC
  • สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ
  • แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล
  • สายอากาศ RF แบบโคแอกเซียล
  • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
  • รีโมทคอนโทรล
  • คู่มือผู้ใช้
  รีโมทคอนโทรล 12NC
  242254900665
 • ขนาด

  ความกว้างของเครื่อง
  435  มม.
  ความสูงของเครื่อง
  65  มม.
  ความหนาของเครื่อง
  340  มม.
  น้ำหนักของเครื่อง
  4.3  กก.
  ความกว้างของบรรจุภัณฑ์
  516  มม.
  ความสูงของบรรจุภัณฑ์
  155  มม.
  ความลึกของบรรจุภัณฑ์
  437  มม.
  น้ำหนักผลิตภัณฑ์
  6  กก.

มีอะไรในกล่อง

รายการทั้งหมดในกล่อง

รายการอื่นๆ ในกล่อง

 • สายไฟ AC,
 • สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ,
 • แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล,
 • สายอากาศ RF แบบโคแอกเซียล,
 • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ,
 • รีโมทคอนโทรล,
 • คู่มือผู้ใช้.

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

คุณอาจสนใจ