ข้อมูลทางเทคนิค

 • ภาพ/แสดงภาพ

  ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก
  10 บิต, 54 MHz
  ตัวแปลงสัญญาณ A/D
  10 บิต, 54 MHz
  การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
  Progressive Scan
 • เสียง

  ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก
  24 บิต, 96 kHz
  ตัวแปลงสัญญาณ A/D
  24 บิต, 96 kHz
 • การบันทึกวิดีโอ

  ระบบการบันทึก
  • NTSC
  • PAL
  รูปแบบการบีบอัด
  MPEG2
  โหมดการบันทึก
  • High Quality (HQ)
  • Standard Play (SP)
  • Standard Play Plus (SPP)
  • Long Play (LP)
  • Extended Play (EP)
  • Super Long Play (SLP)
  • Super Extended Play (SEP)
  การบีบอัดสัญญาณเสียง
  Dolby Digital
  สื่อในการบันทึก
  • DVD+R/+RW
  • DVD-R/-RW
 • การเล่นวิดีโอ

  สื่อที่เล่นได้
  • CD-R/CD-RW
  • DVD+R/+RW
  • DVD-R/-RW
  • DVD-วิดีโอ
  • วิดีโอ CD/SVCD
  • DVD+R DL
  • DVD-R DL
  รูปแบบการบีบอัด
  • MPEG2
  • MPEG1
  • DivX 3.11
  • DivX 4.x
  • DivX 5.x
  • MPEG4
  • DivX 6.0
 • การเล่นเสียง

  สื่อที่เล่นได้
  • Audio CD
  • CD-R/RW
  รูปแบบการบีบอัด
  • Dolby Digital
  • MP3
  • MPEG2 Multichannel
  • PCM
 • เล่นภาพนิ่ง

  สื่อที่เล่นได้
  CD-R/RW
  รูปแบบการบีบอัดภาพ
  JPEG
  การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
  ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3
 • สื่อเก็บข้อมูล

  ความจุฮาร์ดดิสก์
  160  GB
  การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึก HDD
  • Instant Replay
  • Pause Live TV
 • จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

  ระบบ TV
  • PAL B/G
  • PAL D/K
  • PAL I
  • SECAM D/K
  • SECAM L/L'
 • การเชื่อมต่อ

  การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง
  • Audio L/R in
  • CVBS เข้า
  • i.LINK DV in (IEEE1394, 4 ขา)
  • S-video เข้า
  • USB
  การเชื่อมต่อด้านหลัง
  • Analog audio Left/Right in
  • Analog audio Left/Right out 2x
  • เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component
  • ช่องต่อ Composite video (CVBS)
  • เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS)
  • Digital coaxial out
  • RF antenna in / TV out
  • S-Video out
 • สะดวกสบาย

  เพิ่มประสิทธิภาพการตั้งโปรแกรม/ตั้งเวลา
  • โปรแกรมซ้ำประจำวัน/สัปดาห์
  • ตัวตั้งเวลาด้วยตนเอง
  • การบันทึกด้วยปุ่มเดียว
  • VCR Plus+
  สถานการณ์ที่ตั้งโปรแกรมได้
  20
 • กำลังไฟ

  แหล่งจ่ายไฟ
  110-240V
  การใช้พลังงาน
  50  วัตต์
  กินไฟขณะสแตนด์บาย
  3.0W
 • อุปกรณ์เสริม

  อุปกรณ์เสริมที่มีให้
  • แบตเตอรี่ AAA x 2
  • สายเสาอากาศ
  • สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ
  • สายไฟ
  • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
  • รีโมทคอนโทรล
  • คู่มือผู้ใช้
  รีโมทคอนโทรล 12NC
  242254900971
 • ขนาด

  ความกว้างของเครื่อง
  435  มม.
  ความสูงของเครื่อง
  48  มม.
  ความหนาของเครื่อง
  325  มม.
  ความกว้างของบรรจุภัณฑ์
  570  มม.
  ความสูงของบรรจุภัณฑ์
  125  มม.
  ความลึกของบรรจุภัณฑ์
  425  มม.
  น้ำหนักของเครื่อง
  3.6  กก.
  น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์
  5.5  กก.

มีอะไรในกล่อง

รายการทั้งหมดในกล่อง

รายการอื่นๆ ในกล่อง

 • แบตเตอรี่ AAA x 2,
 • สายเสาอากาศ,
 • สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ,
 • สายไฟ,
 • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ,
 • รีโมทคอนโทรล,
 • คู่มือผู้ใช้.

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

คุณอาจสนใจ