ข้อมูลทางเทคนิค

 • หัวโกน

  หัวโกนต่อบรรจุภัณฑ์
  3
  เหมาะกับประเภทผลิตภัณฑ์
  • HQ6425
  • HQ6426
  • HQ6466
  • HQ6465
  • HQ6832
  • HQ6847
  • HQ6850
  • HQ6851
  • HQ6852
  • HQ6870
  • HQ6871
  • HQ6890
  • HQ6894
  • HQ7415
  • HQ7815
  • HQ7830
  • HQ7850
  • HQ7870

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

คุณอาจสนใจ