ข้อมูลทางเทคนิค

 • กำลังไฟ

  ประเภทแบตเตอรี่
  อัลคาไลน์ D / LR20
  แรงดันแบตเตอรี่
  1.5  V
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

  ส่วนประกอบทางเคมี
  อัลตราอัลคาไลน์
  โลหะหนัก
  • ไม่มี Cd
  • ไม่มี Hg
  • ไม่มี Pb
  ประเภทบรรจุภัณฑ์
  บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบ PET
 • ข้อมูลทางเทคนิค

  อายุคุณภาพสินค้า
  5 ปี
  เปลี่ยนได้กับ
  D, LR20, AM1, 13A, MN1300

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

คุณอาจสนใจ