Avent เครื่องอุ่นขวดนมในขณะเดินทาง

Avent เครื่องอุ่นขวดนมในขณะเดินทาง

อุ่นน้ำนมได้ทุกที่, อุ่นร้อนได้อย่างรวดเร็ว, ฝาปิดบีเกอร์, รวมทั้งการอุ่นอาหารของลูกน้อยด้วย SCF256/00 ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

รางวัล

โลโก้สีเขียวของ Philips

โลโก้สีเขียวของ Philips

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ Philips สามารถลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้อย่างไร พวกเขาได้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่าของ Philips Green Focal Areas อย่างชัดเจนดังนี้ การประหยัดพลังงาน, บรรจุภัณฑ์, สารที่เป็นอันตราย, น้ำหนัก, การรีไซเคิลและการกำจัด รวมถึงความคงทนตลอดอายุการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

  • -{discount-percentage}%

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

  • -{discount-percentage}%