ข้อมูลทางเทคนิค

 • สามารถใช้ร่วมกับ Philips HTS**

  SoundBar 5/7/9000 ซีรี่ส์
  HTS5110, HTS5120, HTS5131, HTS7111, HTS7140, HTS9140
 • HTS5110, HTS5120***

  สามารถใช้ร่วมกับทีวี Philips
  • 42PDL7906
  • 32/40PFL5605
  • 40PFL5606
  • 40PFL5616
  • 32/40 PFL5625
  • 40PFL5806
  • 37/40PFL6606
  • 40PFL6626
  • 40PFL6636
  • 42PFL7406
  • 42PFL7456
  • 42PFL7486
  • 32/37/40 PFL7605
  • 37/40/42/46PFL7606
  • 42PFL7655
  • 42PFL7656
  • 32/42PFL7665
  • 37/42PFL7666
  • 32/37/42 PFL7675
  • 37/42PFL7676
  • 32/42 PFL7685
  • 32/42 PFL7695
  • 42PFL7696
  • 37/40PFL8605
  • 40/42PFL8606
  • 32PFL9605M
  • 37PFL9606
  • 32/40PFL9705
 • HTS5131***

  สามารถใช้ร่วมกับทีวี Philips
  • 42PDL7906
  • 40/46 PFL5605
  • 40/46PFL5606
  • 40PFL5616
  • 40 PFL5625
  • 40/46PFL5806
  • 40/46PFL6606
  • 40/46PFL6626
  • 40PFL6636
  • 42PFL7406
  • 42/47PFL7456
  • 42PFL7486
  • 37/40 PFL7605
  • 40/42/46/47PFL7606
  • 42PFL7655
  • 42/47PFL7656
  • 42PFL7665
  • 42/47PFL7666
  • 37/42 PFL7675
  • 42PFL7676
  • 42 PFL7685
  • 42 PFL7695
  • 42/47PFL7696
  • 37/40/46PFL8605
  • 40/42/46/47PFL8606
  • 46PFL8686
  • 40/46PFL9705
  • 46PFL9706
 • HTS9140, HTS7140, HTS7111***

  สามารถใช้ร่วมกับทีวี Philips
  • 42PDL7906
  • 40PFL5605
  • 40/46PFL5606
  • 40PFL5616
  • 40PFL5625
  • 40/46PFL5806
  • 40/46PFL6606
  • 40/46PFL6626
  • 40PFL6636
  • 42PFL7406
  • 42/47PFL7456
  • 42PFL7486
  • 40/46PFL7605
  • 40/42/47PFL7606
  • 42/46 PFL7655
  • 42/47PFL7656
  • 42/46 PFL7665
  • 42/47PFL7666
  • 42PFL7675
  • 42PFL7676
  • 42PFL7685
  • 42/46 PFL7695
  • 42/47PFL7696
  • 40/46PFL8605
  • 40/42/46/47PFL8606
  • 46PFL8685
  • 46PFL8686
  • 40/46 PFL9705
  • 46PFL9706
 • การออกแบบ

  สี
  สีเงิน
  วัสดุที่ใช้
  อะลูมิเนียม
 • ขนาด

  ความกว้างของผลิตภัณฑ์
  775  มม.
  ความสูงของผลิตภัณฑ์
  821  มม.
  ความหนาของผลิตภัณฑ์
  321  มม.
  น้ำหนักผลิตภัณฑ์
  19.75  กก.
  ความกว้างของบรรจุภัณฑ์
  790  มม.
  ความสูงของบรรจุภัณฑ์
  1111  มม.
  ความลึกของบรรจุภัณฑ์
  171  มม.
  น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์
  26.5  กก.

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

คุณอาจสนใจ