ข้อมูลทางเทคนิค

 • ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ

  ปริมาณ
  1
  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 99314 2
 • ด้านในกล่อง

  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 99826 0
  ปริมาณ
  4
  ความยาว
  245  มม.
  ความกว้าง
  105  มม.
  ความสูง
  102  มม.
  น้ำหนักสุทธิ
  0.38  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  0.24  กก.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  0.14  กก.
 • ด้านนอกกล่อง

  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 99827 7
  ปริมาณ
  24
  ความยาว
  340  มม.
  ความกว้าง
  264  มม.
  ความสูง
  229  มม.
  น้ำหนักสุทธิ
  2.7  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  1.44  กก.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  1.26  กก.
 • ขนาด

  ความยาวของผลิตภัณฑ์
  23.5  ซม.
  ความกว้างของผลิตภัณฑ์
  95  มม.
  ความสูงของผลิตภัณฑ์
  22  มม.
  น้ำหนักสุทธิ
  0.08  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  0.06  กก.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  0.02  กก.

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

คุณอาจสนใจ