ข้อมูลทางเทคนิค

 • ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ

  ปริมาณ
  1
  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 99450 7
  น้ำหนักสุทธิ
  3  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  1  กก.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  2  กก.
 • ด้านในกล่อง

  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 99848 2
  ปริมาณ
  6
  ความยาว
  245  มม.
  ความกว้าง
  150  มม.
  ความสูง
  105  มม.
  น้ำหนักสุทธิ
  0.38  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  0.12  กก.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  0.26  กก.
 • ด้านนอกกล่อง

  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 99849 9
  ปริมาณ
  36
  ความยาว
  340  มม.
  ความกว้าง
  340  มม.
  ความสูง
  265  มม.
  น้ำหนักสุทธิ
  2.78  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  0.72  กก.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  2.06  กก.
 • ขนาด

  ความยาวของผลิตภัณฑ์
  23.5  ซม.
  ความกว้างของผลิตภัณฑ์
  95  มม.
  ความสูงของผลิตภัณฑ์
  22  มม.
  น้ำหนักสุทธิ
  0.04  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  0.02  กก.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  0.02  กก.

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

คุณอาจสนใจ