หมายความว่าอย่างไร

 

จากที่คุณให้การอนุญาติ กลุ่มบริษัท Philips อาจจะติดต่อคุณด้วยการสื่อสารการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล์ SMS และช่องทางดิจิตอลอื่นๆ เช่นแอปพลิเคชันมือถือ และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อที่จะสามารถปรับการสื่อสารให้เหมาะสมกับรสนิยมและพฤติกรรมของคุณ ด้วยประสบการณ์รูปแบบเฉพาะที่ดีที่สุด เราอาจจะวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลนี้อาจรวมถึง:

ข้อมูลที่คุณให้แก่เรา
ข้อมูลที่คุณต้องการแบ่งปันกับเราเช่น: ชื่อของคุณ, วันเกิดหรืออายุ, อีเมล์, ที่อยู่, ประเทศ, เพศ, หมายเลขโทรศัพท์, โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์

ข้อมูลที่เราได้จากการที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับ Philips
ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์และการใช้งานของช่องทางดิจิตอลของ Philips ของคุณเช่น สื่อสังคมออนไลน์, เว็บไซต์, อีเมล์, แอปพลิเคชัน และผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยง ข้อมูลนี้ประกอบด้วย: IP แอดเดรส, คุกกี้, ข้อมูลอุปกรณ์, การสื่อสารที่คุณคลิก, รายละเอียดของสถานที่ และเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

Philips ให้โอกาสคุณในการเพิกถอนคำยินยอมเมื่อใดก็ได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Philips และประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของ Philips