TVOCs

 

พบในสารฆ่าเชื้อ สี สารเคลือบผิว และนำไปใช้ในของตกแต่งภายใน ระคายเคืองตา หู และลำคอ ก่อให้เกิดมะเร็งและทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบประสาทส่วนกลาง

You are about to visit a Philips global content page

Continue

ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด