เกี่ยวกับ AHAM
 

ในฐานะที่เป็นสมาคมการค้าชั้นนำของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน AHAM มีความมุ่งมั่นในการมอบคุณค่าให้กับผู้บริโภคผ่านทางความเป็นผู้นำ การศึกษา และการสนับสนุน นับตั้งแต่ปี 1967 AHAM ได้ทดสอบผลิตภัณฑ์โดยใช้ห้องปฏิบัติการอิสระและรายงานผลการทดสอบในไดเรคทอรีที่สามารถค้นหาได้
 

การทดสอบผ่านทาง AHAM นั้นไม่ใช่ข้อกำหนดของตลาด แต่อย่างไรก็ตามผู้ผลิตที่สมัครใจเข้าร่วมกับโปรแกรมการตรวจสอบของ AHAM ก็ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในระดับสูงเพื่อที่จะรับและรักษาความไว้วางใจของผู้บริโภค นั่นก็เพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบผ่านทางโปรแกรมของ AHAM จะให้ความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์จะทำงานได้ตามคำกล่าวอ้างของผู้ผลิต การทดสอบผ่านทาง AHAM นั้นไม่ใช่ข้อกำหนดของตลาด แต่อย่างไรก็ตามผู้ผลิตที่สมัครใจเข้าร่วมกับโปรแกรมการตรวจสอบของ AHAM ก็ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในระดับสูงเพื่อที่จะรับและรักษาความไว้วางใจของผู้บริโภค นั่นก็เพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบผ่านทางโปรแกรมของ AHAM จะให้ความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์จะทำงานได้ตามคำกล่าวอ้างของผู้ผลิต
 

โปรแกรมการตรวจสอบของ AHAM ได้เป็นส่วนสำคัญของบริการของ AHAM มาตั้งแต่การก่อตั้งสมาคม โปรแกรมจะให้การตรวจสอบพลังงาน ปริมาณ และเกณฑ์ประสิทธิภาพบางส่วนที่เท่าเทียมและใช้งานได้จริงสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละตัวโดยให้ห้องปฏิบัติการอิสระทำการทดสอบการตรวจสอบ
 

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจถูกเลือกไปทำการทดสอบการตรวจสอบได้ทุกเมื่อ ทำให้มั่นใจว่าอัตราการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์นั้นสอดคล้องกับการใช้พลังงานที่วัดผล ผู้ผลิตที่เข้าร่วมในโปรแกรมจะได้รับการระบุโดย AHAM Verified Mark ที่จะปรากฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากคะแนน
 

แหล่งที่มา: www.ahamverifide.org