เกี่ยวกับ GB/T
 

GB/T 18801-2015 เป็นมาตรฐานระดับชาติที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับเครื่องฟอกอากาศในประเทศจีน มาตรฐานนี้ออกมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2015 โดย China National Standardization Committee และเข้ามาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2016 ในการปรับปรุงนี้ ได้มีการกำหนดระเบียบการทดสอบเครื่องฟอกอากาศใหม่และแนวคิดไว้ ซึ่งรวมถึง CCM (มวลการทำความสะอาดรวม, ความจุของแผ่นกรองที่แสดงอายุการใช้งาน), ฟอร์มาลดีไฮด์ (และก๊าซมลพิษอื่นๆ) CADR (อัตราการปล่อยอากาศสะอาด) เป็นต้น มาตรฐานนี้ชี้นำตลาดโดยการให้ความรู้กับผู้บริโภคว่าเครื่องฟอกอากาศที่ดีจะประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ที่รวมถึง "CADR สูง, CCM สูง, ประสิทธิภาพพลังงานสูง และไม่มีเสียงรบกวน”
 

มาตรฐานนี้เป็นตัวชี้นำสำหรับการออกแบบประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศสำหรับผู้ผลิตเครื่องฟอกอากาศทุกรายในประเทศจีน และควบคุมดูแลตลาดในบทบาทของเกณฑ์การตลาด ตัวอย่างเช่น หนึ่งในช่องทางออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน (Jd.com) ประกาศต่อผู้ผลิตทุกรายว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน GB/T18801 ใหม่อาจไม่สามารถจำหน่ายบนช่องทางของพวกเขาได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2016 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่จะประกาศใช้มาตรฐานอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำ
 

มาตรฐานนี้ได้รับการเสนอเข้าไปใน IEC และ ISO สำหรับความเป็นไปได้ในการขยายออกไปในระดับโลก
 

Philips เป็นหนึ่งในผู้สร้างหลักที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มปรับปรุง Philips รับรู้ว่าการปรับปรุงมาตรฐานเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องฟอกอากาศในประเทศจีน