Airmid Healthgroup

 

Philips ใช้ Airmid Healthgroup ในการตรวจสอบว่าเครื่องฟอกอากาศของเรากำจัดไวรัสออกจากอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เกี่ยวกับ Airmid Healthgroup

Airmid Healthgroup

ในฐานะที่เป็นองค์กรค้นคว้าการติดเชื้อทางชีวการแพทย์ชั้นนำที่เชี่ยวชาญในด้านชีววิทยาชีวากาศ Airmid Healthgroup ช่วยบริษัทชั้นนำระดับโลกในการพัฒนา เปลี่ยนแปลง ตรวจสอบ และสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขาผ่านทางการให้ข้อมูลทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับตลาด

 

ภารกิจของพวกเขาคือการป้องกันอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการสัมผัสกับสารก่อมลพิษในอากาศภายในอาคาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ พวกเขาได้รวมทีมแพทย์ฝ่ายรักษาและนักวิทยาศาสตร์จากหลากหลายสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญในจุลชีววิทยา ภูมิแพ้ และวิทยาภูมิคุ้มกัน ดำเนินการจากอาคารทดสอบอันล้ำสมัย พวกเขามุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างสารก่อมลพิษทางชีวภาพในอากาศและบนพื้นผิว (ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา สารก่อภูมิแพ้) และการแพร่กระจายของอาการเจ็บป่วยในสภาพแวดล้อมภายในอาคาร

 

แหล่งที่มา: www.airmidhealthgroup.com