ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Philips Sonicare for Kids

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2019

แอพ Philips Sonicare for Kids (“แอพ”) ช่วยให้ผู้ปกครองสามารถปรับปรุงและติดตามนิสัยการแปรงฟันของเด็ก และให้ข้อมูลการแปรงฟันส่วนบุคคลตามข้อมูลการแปรงฟันของเด็ก ("บริการ")
แอพจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและประมวลผลโดยที่จับแปรงสีฟัน Philips Sonicare for Kids ที่มีการเชื่อมต่อผ่านบูลธูธ ("อุปกรณ์") และ/หรือแอพที่ควบคุมโดยหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของ Philips Oral Healthcare, LLC หรือบริษัทในเครือหรือบริษัทย่อยใดๆ ของบริษัท ("Philips", "ของเรา" หรือ "เรา")
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้มีผลใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยแอพและอุปกรณ์ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านความเป็นส่วนตัวของเราขณะที่คุณใช้บริการของเรา รวมถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม สาเหตุที่เราเก็บรวบรวม และสิ่งที่เราทำกับข้อมูล รวมถึงสิทธิ์ในฐานะบุคคลของคุณ โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับคุกกี้และเงื่อนไขการใช้งานร่วมด้วย ซึ่งจะอธิบายเงื่อนไขการใช้บริการของเรา

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างและเพื่อวัตถุประสงค์ใด


เรารับหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราให้บริการของเรา รวมถึงขณะที่คุณเข้าถึง ดาวน์โหลด และติดตั้งแอพนี้ ตามที่บรรยายไว้โดยละเอียดด้านล่างนี้ 
account data

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

หากคุณให้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลนิสัยการแปรงฟันและการใช้งานแอพของเด็ก รวมถึงประเภทแปรงสีฟัน (ธรรมดา ไฟฟ้า หรือ Sonicare) ข้อมูลที่จับแปรงสีฟัน (หมายเลขรุ่น หมายเลขซีเรียล เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ ผู้ผลิต) ระยะเวลาการแปรงฟัน เวลาเริ่มแปรงฟัน และการออกแรง (“ข้อมูลการแปรงฟัน”)  เราใช้ข้อมูลการแปรงฟันเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแอพและบริการของเรา  Philips จะตรวจสอบให้แน่ใจอยู่เสมอว่าการประมวลผลข้อมูลการแปรงฟันจะอยู่ภายใต้ระบบป้องกันการคุ้มครองข้อมูลอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น Philips จะตรวจสอบให้แน่ใจว่า IP แอดเดรสที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการแปรงฟันจะถูกเปลี่ยนไปเป็น IP แอดเดรสทั่วไปก่อนการจัดเก็บข้อมูล


ก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความอ่อนไหวใดๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบและขอความยินยอมจากคุณอย่างชัดแจ้งตามมาตรา 9.2.a. ระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 นอกเหนือจากข้อมูลที่ให้ข้างต้น เราขอให้คุณไม่ส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวอื่นๆ แก่เรา (เช่น หมายเลขประกันสังคม ข้อมูลเกี่ยวข้องกับเชื้อชาติหรือต้นกำหนดทางเชื้อชาติ ความเห็นทางการเมือง ศาสนา ความเชื่อทางปรัชญาหรือความเชื่ออื่นๆ สุขภาพ การมีเพศสัมพันธ์หรือรสนิยมทางเพศ ข้อมูลชีวมิติหรือลักษณะทางพันธุกรรม ประวัติอาชญากรรม หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน) ทั้งในหรือผ่านทางแอพ หรือโดยวิธีการอื่นๆ

 

หากคุณไม่ให้ความยินยอม Philips จะไม่ประมวลผลข้อมูลการแปรงฟันไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในกรณีนี้ ข้อมูลการแปรงฟันจะยังคงจัดเก็บไว้ในแอพในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ โดยที่ Philips จะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว คุณจะสามารถควบคุมข้อมูลนี้ได้  หากคุณลบประวัติของเด็กและ/หรือแอพ ข้อมูลการแปรงฟันจะถูกลบออกจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ  

อ่านเพิ่มเติมอ่านน้อยลง

ข้อมูลบัญชี

คุณจำเป็นต้องสร้างบัญชีเพื่อเข้าถึงแดชบอร์ดผู้ปกครองของแอพ  ในการสร้างบัญชี คุณสามารถใช้บัญชี MyPhilips หรือเข้าสู่ระบบโดยใช้โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณ  เราจะใช้ข้อมูลบัญชีของคุณเพื่อสร้างและจัดการบัญชีของคุณ


 • หากคุณสร้างบัญชี MyPhilips เราจะส่งอีเมลต้อนรับไปถึงคุณเพื่อยืนยันชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อสื่อสารกับคุณเมื่อคุณมีคำถาม เพื่อส่งประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริการเท่านั้น หรือเพื่อส่งการสื่อสารทางการตลาดถึงคุณในกรณีที่คุณอนุญาต คุณยังสามารถใช้บัญชี MyPhilips เพื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ Philips เข้าร่วมโปรโมชั่นหรือเกม เข้าร่วมกิจกรรมในสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นของ Philips (เช่น การคลิก "ถูกใจ" หรือ "แชร์") และเข้าร่วมการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือตอบแบบสอบถาม  เมื่อคุณเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี MyPhilips ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอาจประกอบด้วยชื่อ ชื่อผู้ใช้ รูปโปรไฟล์ ที่อยู่อีเมล เพศ วันเกิด/อายุ ประเทศ ภาษา รหัสผ่าน และ ID ผู้ใช้เฉพาะตัวของคุณ สำหรับผู้ใช้ในประเทศจีน เราจะเก็บหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้ด้วย  
 •  Iหากคุณเลือกที่จะเข้าสู่ระบบผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอาจรวมถึงโปรไฟล์สาธารณะขั้นพื้นฐานของคุณ (เช่น URL ของรูปโปรไฟล์, ตัวระบุ, เพศ, URL ของโปรไฟล์, วันเกิด, โฮมเพจ และตำแหน่งที่ตั้ง) และอีเมล  ในกรณีนี้ ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ของคุณอาจเก็บข้อมูลตามข้อเท็จจริงที่ว่าคุณกำลังใช้แอพและเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของของผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook, Google+) เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ รวมถึงประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการเก็บรวบรวมและวิธีการใช้งาน ประมวลผล และคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว
 • เนื่องจากเราใช้ข้อมูลบัญชีของคุณเพื่อให้บริการ เราจึงถือว่าการประมวลผลข้อมูลนี้เป็นเรื่องจำเป็นต่อการดำเนินการตามสัญญาที่คุณมีส่วนร่วมและชอบด้วยกฎหมายภายใต้มาตรา 6.1. (b) ระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679

   

  คุณสามารถกรอกชื่อของเด็กและอัพโหลด/ถ่ายรูปภาพโปรไฟล์ได้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโปรไฟล์ของเด็ก  อย่างไรก็ตาม Philips จะไม่ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ข้อมูลนี้จะยังคงจัดเก็บไว้ในแอพในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ โดยที่ Philips จะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว คุณจะสามารถควบคุมข้อมูลนี้ได้  หากคุณลบประวัติของเด็กและ/หรือแอพ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ  

อ่านเพิ่มเติมอ่านน้อยลง
Cookies

คุกกี้

ในบางประเทศ เราจะใช้คุกกี้ แท็ก หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (“คุกกี้”) เพื่อดำเนินการ มอบ พัฒนา ทำความเข้าใจ และปรับแต่งบริการของเรา คุกกี้ช่วยให้เราสามารถจดจำอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณได้และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ของคุณ ได้แก่ หมายเลขอุปกรณ์ผู้ใช้เฉพาะตัว IP แอดเดรสของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ประเภทเบราว์เซอร์อินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่หรือระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ ข้อมูลเซสชันและการใช้งาน หรือข้อมูลประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับบริการ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแอพ 

เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนที่เราจะใช้งานคุกกี้  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ในแอพนี้ โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา ซึ่งคุณสามารถหาอ่านได้ที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของแอพ 

อ่านเพิ่มเติมอ่านน้อยลง
Location data

ฝ่ายบริการลูกค้า

หากคุณต้องการความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการลูกค้า คุณอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา รวมถึงปฏิสัมพันธ์ของคุณกับ Philips และวิธีติดต่อกับคุณเพื่อให้เราสามารถมอบการบริการลูกค้าได้ เราดำเนินการและให้บริการต่างๆ ที่รวมถึงการให้บริการลูกค้า และการพัฒนา ซ่อมแซม และปรับแต่งบริการของเรา เรายังใช้ข้อมูลของคุณเพื่อตอบสนองการติดต่อจากคุณอีกด้วย

 

เราพิจารณาว่าการประมวลผลข้อมูลกิจกรรมของคุณเป็นเรื่องจำเป็นต่อการดำเนินการตามสัญญาที่คุณมีส่วนร่วมและชอบด้วยกฎหมายภายใต้มาตรา 6.1.(b) ระเบียบ (EC) 2016/679

Combined data

ข้อมูลรวม

เราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ประกอบด้วยข้อมูลบัญชี คุกกี้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณและการใช้ช่องทางดิจิตอลของ Philips เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ อีเมล แอพและผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับแอพ รวมถึง IP แอดเดรส คุกกี้ ข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่ การสื่อสารที่คุณคลิกหรือแตะ รายละเอียดตำแหน่ง และเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

เราใช้ข้อมูลรวมเพื่อพัฒนาเนื้อหา หน้าที่การทำงาน และความสามารถในการใช้งานของแอพ อุปกรณ์ และบริการ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ในกรณีนี้ เราถือว่าการประมวลผลข้อมูลรวมนั้นเป็นไปตามผลประโยชน์ที่ถูกต้องของ Philips และถูกต้องตามกฎหมายภายใต้มาตรา 6.1. (f) ระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 


หากคุณเลือกรับการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ที่อาจเกี่ยวข้องกับคุณตามความสนใจและพฤติกรรมออนไลน์ของคุณ เราอาจส่งการสื่อสารทางการตลาดและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายถึงคุณผ่านอีเมล โทรศัพท์ และช่องทางดิจิตอลอื่นๆ เช่น แอพมือถือและสื่อสังคมออนไลน์ เราอาจวิเคราะห์ข้อมูลรวมของคุณเพื่อให้สามารถปรับแต่งการสื่อสารให้ตรงตามความสนใจและพฤติกรรมของคุณ และเพื่อมอบประสบการณ์ที่ตรงจุดและเหมาะสมกับคุณยิ่งขึ้น   เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนส่งการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายให้แก่คุณ 

อ่านเพิ่มเติมอ่านน้อยลง

การอนุญาต
เมื่อแอพต้องการการอนุญาตเพื่อเข้าถึงเซนเซอร์ต่างๆ ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น กล้อง, Wi-Fi, ตำแหน่งภูมิศาสตร์ หรือบูลทูธ) หรือข้อมูลอื่นๆ (เช่น รูปถ่าย) เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานของบริการ เราจะขอความยินยอมจากคุณ

 • ตำแหน่งภาพทางภูมิศาสตร์แบบหยาบ ระบบปฏิบัติการ Android ต้องการตำแหน่งภาพทางภูมิศาสตร์แบบหยาบในการเชื่อมต่อแอพกับอุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม Philips จะไม่ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าโดยวิธีใดๆ  ข้อมูลนี้จะยังคงจัดเก็บไว้ในแอพในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ โดยที่ Philips จะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว หากคุณลบประวัติของเด็กและ/หรือแอพ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ  
 • ไมโครโฟนหรือการบันทึกเสียง  ขณะเล่นเกมแปรงฟันของแอพ เด็กสามารถปลดล็อกรางวัล รวมถึงตัวเลือกให้ Sparkly เลียนเสียงของเด็ก  แอพจำเป็นต้องสามารถเข้าถึงไมโครโฟนของอุปกรณ์เพื่อให้สามารถบันทึกเสียงและรองรับรางวัลประเภทนี้ได้ อย่างไรก็ตาม Philips จะไม่ประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าโดยวิธีใดๆ แอพจะไม่จัดเก็บข้อมูลนี้ด้วยเช่นกัน
 • รูปถ่ายและสื่อ หากคุณต้องการเพิ่มรูปภาพในโปรไฟล์ของเด็ก แอพอาจขอการอนุญาตให้เข้าถึงกล้องหรือแกลเลอรีรูปถ่าย  ตามเงื่อนไขทางเทคนิคก่อนการใช้งาน ระบบปฏิบัติการ Android อาจร้องขอการอนุญาตสำหรับวิดีโอ อย่างไรก็ตาม แอพจะใช้การอนุญาตนี้เพื่อเข้าถึงกล้องสำหรับการถ่ายภาพเท่านั้น  Philips จะไม่ประมวลผลรูปภาพโปรไฟล์ของเด็กไม่ว่าโดยวิธีใดๆ  ข้อมูลนี้จะยังคงจัดเก็บไว้ในแอพในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ โดยที่ Philips จะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
 • ไฟล์  แอพจำเป็นต้องเข้าถึงไฟล์ของคุณเพื่อจัดเก็บการกำหนดค่าภาษาและไฟล์อื่นๆ ที่แอพใช้เพื่อดำเนินงาน (เช่น กราฟิก ไฟล์สื่อ หรือสินทรัพย์ขนาดใหญ่อื่นๆ ของโปรแกรม) หากคุณลบแอพ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ   
อ่านเพิ่มเติมอ่านน้อยลง
Third parties

ข้อมูลส่วนบุคคลถูกแบ่งปันกับผู้ใดบ้าง


Philips อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการรายอื่น หุ้นส่วนธุรกิจ หรือบุคคลที่สามรายอื่นตามประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้บริการ

เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินการ มอบ พัฒนา ทำความเข้าใจ ปรับแต่ง สนับสนุน และโฆษณาบริการของเรา

 

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการต่อไปนี้:

 

 • ผู้ให้บริการ IT และ Cloud


ผู้ให้บริการเหล่านี้ส่งมอบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย พื้นที่จัดเก็บ บริการธุรกรรม และ/หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่จำเป็น ต่อการทำงานของแอพและการให้บริการ


Philips กำหนดให้ผู้ให้บริการมอบระดับการคุ้มครองที่เพียงพอต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับที่ใกล้เคียงกับการคุ้มครองของเรา เรากำหนดให้ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลของคุณตามคำแนะนำของเราในกรณีเฉพาะที่กล่าวถึงข้างต้นเท่านั้น รวมถึงกำหนดให้เข้าถึงข้อมูลปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นในการส่งมอบบริการ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

บุคคลที่สามอื่นๆ

Philips ยังอาจทำงานร่วมกับบุคคลที่สามที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของบุคคลที่สามเอง หาก Philips แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของบุคคลที่สามเอง Philips จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการแจ้งให้คุณทราบและ/หรือขอการยินยอมจากคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีนี้ โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของของบุคคลที่สามโดยละเอียด เนื่องจากจะระบุการปฏิบัติทางด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลที่สามเก็บรวบรวม และวิธีการใช้งาน ประมวลผล และคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวโดยบุคคลที่สาม

 

บางครั้ง Philips มีการขายธุรกิจหรือส่วนหนึ่งของธุรกิจให้แก่บริษัทอื่น การถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าวอาจรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นโดยตรงให้แก่บริษัทผู้ซื้อ Philips สามารถมอบหมายหรือดำเนินการทางกฎหมายหรือในทางกลับกันเพื่อมอบหมายสิทธิและข้อผูกมัดทั้งหมดเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การปรับโครงสร้าง หรือการขายสินทรัพย์ภายใต้ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเราอย่างอิสระให้กับบริษัทในเครือใดๆ และอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทในเครือ ผู้สืบทอดกิจการ หรือเจ้าของกิจการรายใหม่ใดๆ


การถ่ายโอนข้ามพรมแดน

เราอาจเก็บรักษาหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศใดก็ได้ที่เรามีโรงงานหรือมีการติดต่อกับผู้ให้บริการ ด้วยการใช้บริการ คุณได้ยินยอมให้มีการถ่ายโอน (หากมี) ข้อมูลไปยังประเทศต่างๆ นอกประเทศที่คุณอาศัย ซึ่งอาจมีกฎการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างจากประเทศของคุณ ในบางสภาพการณ์ ศาล องค์กรบังคับใช้กฎหมาย องค์กรที่มีอำนาจควบคุม หรือเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยในประเทศเหล่านั้นอาจมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการในประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปที่ คณะกรรมาธิการยุโรปยอมรับว่ามีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอตามมาตรฐานของเขตเศรษฐกิจยุโรป (สามารถดูรายชื่อประเทศแบบเต็มได้ ที่นี่ http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm) สำหรับการถ่ายโอนจากเขตเศรษฐกิจยุโรปไปยังประเทศที่ไม่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมาธิการยุโรป เช่น สหรัฐอเมริกา เราได้ใช้มาตรการที่เพียงพอในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรสำหรับลูกค้า ข้อมูลซัพพลายเออร์และหุ้นส่วนธุรกิจ และ/หรือเงื่อนไขในสัญญามาตรฐานที่ยอมรับโดยคณะกรรมาธิการยุโรป คุณสามารถรับสำเนามาตรการเหล่านี้ได้โดยการไปที่ลิงก์ด้านบนหรือติดต่อ privacy@philips.com

 

เราเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าไร
เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นหรือเท่าที่อนุญาตตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักเกณฑ์ที่เราใช้เพื่อกำหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย (i) ระยะเวลาที่คุณใช้แอพหรือบริการ (ii) ข้อมูกมัดทางกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตาม หรือ (iii) ความเหมาะสมของการเก็บข้อมูลตามสถานะทางกฎหมายของเรา (เช่น ตามอายุความ การดำเนินคดี หรือการตรวจสอบตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง)

We will retain your personal data for as long as needed or permitted in light of the purpose(s) for which the data is collected. The criteria we use to determine our retention periods include: (i) the length of time you use the App and Services; (ii) whether there is a legal obligation to which we are subject; or (iii) whether retention is advisable in light of our legal position (such as in regard to applicable statutes of limitations, litigation or regulatory investigations)Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}.

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}.

อ่านเพิ่มเติมอ่านน้อยลง
Choices and rights

ทางเลือกและสิทธิของคุณ

หากคุณต้องการส่งคำร้องเพื่อเข้าถึง แก้ไข ลบ จำกัด หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้เราก่อนหน้านี้ หรือหากคุณต้องการส่งคำร้องเพื่อรับสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังบริษัทอื่น (ในขอบเขตที่คุณมีสิทธิ์เคลื่อนย้ายข้อมูลนี้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ privacy@philips.com เราจะตอบสนองต่อคำร้องคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ในคำร้อง โปรดระบุให้ชัดเจนว่าต้องการ เข้าถึง แก้ไข ลบ จำกัด หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด เพื่อความปลอดภัยของคุณ เราอาจปฏิบัติตามคำร้องในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลอื่นๆ ของบัญชีที่คุณใช้ในการส่งคำร้องถึงเราเท่านั้น โดยเราอาจจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของคุณก่อนปฏิบัติตามคำร้อง เราจะพยายามปฏิบัติตามคำร้องของคุณโดยเร็วที่สุดตามสมควรในทางปฏิบัติ

 

ในกรณีที่เราต้องอาศัยความยินยอมในการเก็บรวบรวมและ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณจะสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยไม่ส่งผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลตามความยินยอมของคุณก่อนมีการเพิกถอน

 

โปรดทราบว่าหากคุณใช้ทางเลือกและสิทธิ (บางประการ) คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดได้อีก

อ่านเพิ่มเติมอ่านน้อยลง
We protect your personal data
เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราเคร่งครัดกับหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลที่คุณมอบให้กับ Philips จากการบิดเบือนโดยไม่ตั้งใจหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การใช้งานในทางที่ผิด การเปิดเผย หรือการเข้าถึง Philips ใช้เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยและมาตรการทางเทคนิคและองค์กรมากมายเพื่อช่วยคุ้มครองข้อมูลของคุณ เราจึงใช้การควบคุมการเข้าถึง การใช้ไฟร์วอลล์ และโปรโตคอลที่มีความปลอดภัยเพิ่มเติมจากมาตรการอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์นี้

อ่านเพิ่มเติมอ่านน้อยลง
Special information for parents
ข้อมูลพิเศษสำหรับผู้ปกครอง

Philips มีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อจำเป็นต้องมีการอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองก่อนเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก เรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความต้องการด้านความเป็นส่วนตัวของเด็ก และสนับสนุนให้พ่อแม่และผู้ปกครองมีบทบาทในกิจกรรมหรือความสนใจทางออนไลน์ของเด็ก

 

หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองพบว่าบุตรหลานได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้แก่เราโดยไม่ได้รับความยินยอม โปรดติดต่อเราที่ privacy@philips.com หากเราพบว่ามีเด็กให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองแก่เรา เราจะลบข้อมูลของเด็กผู้นั้นออกจากไฟล์ของเรา

อ่านเพิ่มเติมอ่านน้อยลง
Local specific information
ข้อมูลเฉพาะระดับท้องถิ่น: สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณในแคลิฟอร์เนีย (เฉพาะสหรัฐอเมริกา)

ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งแคลิฟอร์เนีย (California Civil Code) มาตรา 1798.83 อนุญาตให้ลูกค้าที่พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนียสามารถร้องขอและขอรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง (หากมี) ที่เราได้ทำการเปิดเผยกับบุคคลที่สาม ภายใต้วัตถุประสงค์การทำการตลาดทางตรงในปีปฏิทินก่อนหน้าจากเราได้ปีละหนึ่งครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากมี ข้อมูลนี้จะรวมถึงรายการหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ทำการเปิดเผย รวมถึงชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่สามที่เราแบ่งปันข้อมูลให้ในรอบปีปฏิทินล่าสุด (Immediately Preceding Calendar Year) หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนีย และต้องการส่งคำร้องขอนี้ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ความเป็นส่วนตัวของเราที่: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

อ่านเพิ่มเติมอ่านน้อยลง
Changes to the privacy notice
การเปลี่ยนแปลงสำหรับประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

บริการของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยเหตุผลนี้ เราสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรืออัพเดตประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยเมื่อมีการอัพเดตประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะอัพเดตวันที่ในส่วนบนของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

 

เราสนับสนุนให้คุณตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุดของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ

 

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ประกาศ หากคุณไม่ยอมรับประกาศฉบับแก้ไข คุณควรเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ หรือหยุดใช้งานบริการ หากคุณยังคงเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ ถือว่าคุณได้รับรู้และยอมรับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนที่มีการปรับปรุง

อ่านเพิ่มเติมอ่านน้อยลง
Contact

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้หรือวิธีที่ Philips นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ privacy@philips.com นอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์ในการร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

 

100719-Philips Oral Healthcare, LLC

22100 Bothell Everett Highway,

Bothell WA 98021, USA