ก.ย. 30, 2565 by Philips
Reading time: 4-5 minutes

What can help clinicians cut through the noise to get actionable insights?

Patient lying before operation

Hospitals and health systems face many challenges:

 • Gaps in the patient’s record that hamper decision-making
 • Data silos between lower and critical acuity 
 • Inability to easily identify at-risk patients and avoid patient deterioration/decline
 • Time-consuming, burdensome administrative tasks, like re-entering data 

The benefits of surveillance-level data

Surveillance-level data provides a comprehensive, high-fidelity, continuous streaming view of a patient, while also analyzing this measurement information to determine what is physiologically meaningful and what this might say about a patient’s status and their care pathway progress.

 

Clinical surveillance algorithms overlayed on this data may allow for a higher level of specificity and sensitivity when caring for patients. Clinical surveillance is designed to

 • Support the entire care team with actionable insights
 • Enable improved staff efficiency and satisfaction
 • Align alert notifications to clinical practice guidelines

 

This holistic perspective of multiple vital signs over time helps identify trends that may enable clinicians to detect deterioration and the need for intervention before a resource-intensive response is required, and before the patient declines.

Healthcare profession and patient talking

The right data in every moment that matters

At Philips, we help care teams to work together at their best. Context-relevant information at the right time, to the right person, across settings and transitions, reduces cognitive overload while presenting an insightful and holistic view of patient physiology.
 
This way, care teams can identify at-risk patients early, react confidently to changing patient conditions and more precisely fine-tune treatment for each patient. Our surveillance-level data and solutions offer:

 

 • Predictive capabilities
 • Clinical decision support
 • Advanced clinical measurements
 • Condition-specific algorithms

Explore our acute patient management capabilities      

Share this article

Sign up to receive news and updates from Philips.

Explore more

 • How do our connected devices help inform clinical decision-making?

  How do our connected devices help inform clinical decision-making?

  Read the story
 • Solutions to help boost clinician satisfaction and confidence

  Solutions to help boost clinician satisfaction and confidence

  Read the story
 • How to improve the patient experience throughout the care journey

  How to improve the patient experience throughout the care journey

  Read the story

เราให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณต้องการ

เพียงบอกเราในสิ่งที่คุณต้องการให้ช่วย

1
เลือกหัวข้อที่สนใจ
2
ข้อมูลการติดต่อ

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด