Support Documentation
Support documentation

Support documentation

1
เลือกหัวข้อที่สนใจ
2
ข้อมูลการติดต่อ

เราให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณต้องการ

เพียงบอกเราในสิ่งที่คุณต้องการให้ช่วย

1
2
ข้อมูลการติดต่อ

Information Management Systems Connectivity

DICOM Conformance Statements
 

Stress Systems

ST80i A.01 (July 2015)

 

PageWriter Systems

ECG PageWriter TC A.06.04 (March 2015)

ECG PageWriter TC A.06.01 (March 2014)

ECG Gateway EG100 (July 2011)

 

Xcelera Connect Systems

Xcelera Connect R2.1L1 (April 2008)

Xcelera Connect R1.3L2 (January 2008)

 

XCLM Systems

Xcelera Cathlab Management R2.1 with Allura/Integris/Visub Interface (March 2006)

Xcelera Cathlab Management R1.2 with Allura/Integris/Visub Interface (November 2005)

 

Xper Information Management Systems

Xper Information Management v5.2 (August 2020)

Xper Information Management v5.1 (September 2020)

Xper Information Management v2.5 (June 2019)

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด