Support Documentation
Support documentation

Support documentation

1
เลือกหัวข้อที่สนใจ
2
ข้อมูลการติดต่อ

เราให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณต้องการ

เพียงบอกเราในสิ่งที่คุณต้องการให้ช่วย

1
2
ข้อมูลการติดต่อ

Magnetic Resonance Imaging Connectivity

IHE Integration Statements

MR Release 11.0 Systems

 

This IHE Integration Statement applies to the following products:

 • Ingenia Ambition (S/X)1.5T
 • Ingenia Elition (S/X)3.0T 
 • Ingenia Evolution 1.5T 
 • Ingenia Evolution 3.0T 
 • Ingenia (S) 1.5T 
 • Ingenia 3.0T 
 • Ingenia 1.5T CX
 • Ingenia 3.0T CX
 • Achieva 1.5T 
 • Achieva 3T (TX and X)
 • Achieva dStream 1.5T
 • Achieva dStream 3.0T (TX)

 

 

MR Release 5.9.0 Systems

 

This IHE Integration Statement applies to the following products:

 • Intera 1.5T
 • Achieva 1.5T and 3.0T
 • Achieva dStream 1.5T and 3.0T
 • Ingenia 1.5T and 3.0T CX
 • Ingenia 1.5T and 3.0T
 • Ingenia 1.5T S
 • Ingenia 1.5T and 3.0T Evolution
 • Multiva 1.5T
 • Prodiva 1.5T CX
 • Prodiva 1.5T CS
 • MR 5300
 • Ingenia Ambition S
 • Ingenia Ambition X
 • Ingenia Elition S
 • Ingenia Elition X
 • MR 7700
 • Marlin 1.5T

 

MR Release 5.8.0 Systems

 

This IHE Integration Statement applies to the following products:

 • Intera 1.5T
 • Achieva 1.5T and 3.0T
 • Achieva dStream 1.5T and 3.0T
 • Ingenia 1.5T and 3.0T CX
 • Ingenia 1.5T and 3.0T
 • Ingenia 1.5T S
 • Ingenia 1.5T and 3.0T Evolution
 • Multiva 1.5T
 • Prodiva 1.5T CX
 • Prodiva 1.5T CS
 • MR 5300
 • Ingenia Ambition S
 • Ingenia Ambition X
 • Ingenia Elition S
 • Ingenia Elition X
 • Marlin 1.5T

 

MR Release 10 systems

 

This IHE Integration Statement applies to the following products:

 • Ingenia Ambition (S/X) 1.5T
 • Ingenia Elition (S/X) 3.0T
 • Ingenia Evolution 1.5T
 • Ingenia Evolution 3.0T
 • Ingenia (S) 1.5T
 • Ingenia 3.0T
 • Ingenia 1.5T CX
 • Ingenia 3.0T CX
 • Achieva 1.5T
 • Achieva 3T (TX and X)
 • Achieva dStream 1.5T
 • Achieva dStream 3.0T (TX)

 

MR Release 6 systems

MR Release 6 (August 2016)

 

This IHE Integration Statement applies to the following products:

 • Ingenia 1.5 and 3.0T
 • Ingenia CX 1.5/3.0T (Achieva dStream)

 

MR Release 5.6.0 Systems

MR Release 5.6.0 (July 2018)

 

This IHE Integration Statement applies to the following products:

 • Intera 1.5T
 • Achieva 1.5T and 3.0T
 • Ingenia 1.5T and 3.0T
 • Ingenia 1.5T S
 • Ingenia CX/Achieva dStream 1.5T and 3.0T
 • Multiva 1.5T
 • Prodiva 1.5T CX
 • Prodiva 1.5T CS
 • Ingenia Ambition S
 • Ingenia Ambition X
 • Ingenia Elition S
 • Ingenia Elition X

 

MR Release 5 Systems

MR Release 5 (August 2016)

 

This IHE Integration Statement applies to the following products:

 • Ingenia 1.5 and 3.0T
 • Ingenia CX 1.5/3.0T(Achieva dStream)
 • Achieva 1.5 and 3.0T
 • Multiva 1.5T
 
 

This IHE Integration Statement applies to the following products:         

 • Ingenia CX 1.5T and 3.0T
 • Ingenia 1.5T and 3.0T
 • Achieva 1.5T, 3.0T and 3.0T TX
 • Achieva dStream 1.5T and 3.0T
 • Multiva 1.5T
 
MR Release 5 - Multiva (August 2016)
 

This IHE Integration Statement applies to the following product:

 • Multiva 1.5T
 

MR Release 5.1 Systems

 

This IHE Integration Statement applies to the following products:

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด