ข้อมูลผู้ติดต่อ

* ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ก่อนหน้า
โปรดระบุความสนใจของคุณในการติดต่อเรา เพื่อการบริการอย่างดี ที่สุด
*
*
*
ก่อนหน้า

Help shape the future

 

Engage with us to shape the future of wearables in your customers’ lives. We offer a clear development path and a willingness to collaborate to make your competitive vision a reality.

We offer:

 

  • ASIC chips, pre-validated for your application, ready to integrate into your design 
  • Fully assembled and tested modules for immediate assembly in your product
  • Design kits with logging watch to evaluate and compare performance
  • Dedicated support

Contact us

Marketing and sales:

Explore product availability & design support kits with our sales team.

Email: westsupport@philips.com