อุณหภูมิสามารถปรับได้  

 

สามารถควบคุมอุณหภูมิได้สมบูรณ์แบบ ทำให้คุณตั้งค่าอุณหภูมิที่ดีที่สุสำหรับจานอาหารของคุณได้สูงสุดถึง 200 องศาเซลเซียส