ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Philips

 

วันที่มีผลบังคับใช้ของประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

24 มีนาคม 2559

ข้อมูลเบื้องต้น

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้นำมาใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เก็บรวบรวมหรือใช้งานโดย Koninklijke Philips N.V. หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทสาขา (Philips) ขอขอบคุณที่คุณให้ความสนใจในบริษัท ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา โดยการเข้าชมเว็บไซต์ www.philips.com หรือช่องทางการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงหน้าสื่อสังคมออนไลน์ และ/หรือช่องและบล็อกต่างๆ (เรียกรวมกันว่า "เพจของ Philips") ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ Philips เก็บรวบรวมเมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับ Philips เช่น ในขณะที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เมื่อคุณใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ Philips นำเสนอ เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Philips เมื่อคุณสมัครรับจดหมายข่าว เมื่อคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า และเมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับ Philips ในฐานะลูกค้าองค์กร, ซัพพลายเออร์ หรือหุ้นส่วนธุรกิจ ฯลฯ

 

ซึ่งรวมถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภททั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่มีข้อจำกัด อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวมของเพจของ Philips บางส่วนจะมีการใช้งานข้อมูลที่มีความต้องการพิเศษ (เช่น ข้อมูลทางการแพทย์) ซึ่งจะต้องมีประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างจากนี้ ไม่ว่าเมื่อใดและไม่ว่าที่ใดที่เป็นไปตามกรณีดังกล่าว Philips จะมีการอธิบายอย่างชัดเจนว่าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องนั้น มีความแตกต่างจากประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทั่วไปฉบับนี้

 

ในการสร้างวิธีการด้านการปกป้องความเป็นส่วนตัวทั่วโลก และเพื่อส่งเสริมการถ่ายโอนข้อมูลภายในระหว่างบริษัท Philips ทั่วโลก Philips ได้นำกฎองค์กรที่ผูกมัดมาใช้ ที่เรียกว่ากฎด้านความเป็นส่วนตัวของ Philips คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎด้านความเป็นส่วนตัวของ Philips ได้บนเว็บไซต์ความเป็นส่วนตัวของ Philips (www.philips.com/privacy)

เหตุใดเราจึงขอให้คุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ (รวมถึงวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง):

 

 • การซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของ Philips แบบออนไลน์
 • การเปิดใช้งานหรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่าง หรือพัฒนาความสามารถในการทำงาน
 • การขอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ Philips
 • การร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน ชุมชนออนไลน์ของ Philips ซึ่งได้แก่ แชนเนล/เพจสื่อสังคมออนไลน์ และบล็อกของเรา
 • การจัดเก็บการปรับแต่งตามต้องการของคุณ เพื่อการใช้งานและการสื่อสารในอนาคตจาก Philips
 • การช่วยเหลือเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการและสร้างแคมเปญที่ออกแบบโดยคำนึงถึงคุณ ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการลูกค้าของเรา และพัฒนาเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง
 • การช่วยเหลือเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และการอนุญาตให้ Philips แจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือเชิญคุณเข้าร่วมทดสอบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
 • การแก้ปัญหาของผู้บริโภคและ/หรือผลิตภัณฑ์และบริการ
 • การรับข้อความ ข้อเสนอพิเศษ และโฆษณาที่คัดสรรเฉพาะบุคคล ซึ่งตรงกับความสนใจส่วนตัวของคุณ โดยอิงตามข้อมูลที่คุณให้กับทางเรา และข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคนิคที่คล้ายกัน ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์/บล็อกของ Philips ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานคุกกี้ของเรา คลิกที่นี่

 

เมื่อคุณติดต่อกับ Philips ในฐานะของลูกค้าองค์กร, ซัพพลายเออร์ หรือหุ้นส่วนธุรกิจ เราขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โดยมีวัตถุประสงค์ที่รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 

 • การจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า
 • การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
 • การวิเคราะห์และเข้าใจปฏิสัมพันธ์ของลูกค้า
 • การนำโปรแกรมด้านความปลอดภัยมาใช้
 • การช่วยให้ Philips มีส่วนร่วมในโปรแกรมการรับรอง
 • ตอบคาถามหรือการแก้ปัญหาของผลิตภัณฑ์ของคุณและการขอรับบริการเช่นเดียวกันก็แจ้งคุณเกี่ยวกับสถานะของสิ่งที่กล่าวมาอีกด้วย
 • เสนอแบบสารวจความพึงพอใจหลังจากที่คุณได้รับคาตอบของคาถามของคุณ หรือคาขอของคุณได้รับการแก้ไขแล้ว

 

โดยทั่วไป เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่เราได้สื่อสารให้คุณทราบเท่านั้น หากเรามีการใช้งานภายใต้วัตถุประสงค์อื่นๆ (ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมาก) จะมีการวางมาตรการป้องกันข้อมูลเพิ่มเติมตามที่กฎหมายกำหนด

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจมีการรวบรวม

ในขณะที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับ Philips เช่น ทำการลงทะเบียนที่ My Philips, ซื้อผลิตภัณฑ์ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับ Philips ผ่านเพจของ Philips เช่น "ถูกใจเราใน Facebook” เราอาจสอบถาม หรือรวบรวมข้อมูลบางอย่าง เช่น:

 

 • ชื่อของคุณ
 • อีเมล์แอดเดรสของคุณ
 • หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
 • โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณ
 • เพศของคุณ
 • อายุของคุณ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณเคยซื้อ
 • การใช้งานและการดำเนินการต่างๆ ของคุณในเพจของ Philips ของเรา
 • ความสนใจของคุณ และ
 • ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมในโลกออนไลน์ของคุณ

 

นอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณในไซต์สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และการตั้งค่าของคุณในเพจของ Philips ของเรา Philips อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ขณะที่คุณออนไลน์ และโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ เช่น ความสนใจ สถานะสมรส เพศ ชื่อผู้ใช้ ภาพถ่าย ความคิดเห็นที่คุณโพสต์ และอื่นๆ

 

นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้คุกกี้ หรือเทคนิคที่คล้ายกัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 

 • IP แอดเดรสของคุณ
 • คุกกี้ ID ของคุณ
 • เว็บเบราเซอร์ของคุณ
 • ตำแหน่งของคุณ
 • เว็บเพจที่คุณเข้าชมในเว็บไซต์ของเรา
 • โฆษณาที่คุณเคยชมหรือคลิกดู
 • อื่นๆ
 
เมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับ Philips ในฐานะลูกค้าองค์กร, ซัพพลายเออร์ หรือหุ้นส่วนธุรกิจของ Philips เราอาจเก็บข้อมูล:
 
 • ชื่อของคุณ
 • อีเมล์แอดเดรสของคุณ
 • หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
 • ภาพของคุณ
 • IP แอดเดรสของคุณ
 • ที่อยู่ทางธุรกิจของคุณ
 • ชื่อและที่อยู่ของบริษัทที่คุณทางานอยู่
 • [รายละเอียดส่วนบุคคลที่อาจอยู่ในขอบเขตความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น งานอดิเรก อายุของคุณ)

วิธีการต่างๆ ที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

มีสองสามวิธีที่คุณสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ Philips ได้ (รวมถึงวิธีอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง):

 

 • การลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ My Philips
 • การลงทะเบียนการซื้อหรือบริการ
 • การติดต่อสื่อสารกับทาง Philips ของคุณ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ และอาจรวมถึงเนื้อหาของคำถามที่คุณถามเรา หรือคำขอที่คุณส่งถึงเรา
 • การติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Philips ผ่านทางอีเมล์ โทรศัพท์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
 • การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 • การเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการขาย เกม หรือการแข่งขัน
 • การเข้าร่วมในกิจกรรมสื่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายของ Philips เช่น การคลิก “ถูกใจ” หรือ “แชร์”
 • การขอรับข้อความในโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์ของคุณ
 • การสมัครรับจดหมายข่าวของ Philips
 • การส่งการ์ดตอบกลับที่กรอกแล้ว ซึ่งการ์ดนั้นให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ Philips ของคุณ
 • การสมัครใจเข้าร่วมทดสอบผลิตภัณฑ์ หรือการทำแบบสำรวจ
 • การลงชื่อเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น การใช้ข้อมูลยืนยันตัวตนของคุณใน Facebook หรือ LinkedIn เพื่อสร้างบัญชีหรือเข้าสู่ระบบ
 • ขณะใช้งานผลิตภัณฑ์/บริการและ/หรือแอพที่เชื่อมโยงกับ Philips คุณอาจได้รับการสอบถามว่าคุณต้องการให้ข้อมูลกับทาง Philips หรือไม่ เช่น ให้ข้อมูลการใช้งานของคุณ หรือข้อมูลตำแหน่งของคุณ
 • คุกกี้ที่เราใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ ในขณะเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
 • การรับข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์: Philips อาจค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากอินเทอร์เน็ตและนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน และนำมาใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ แก้ไขปัญหาของผู้บริโภค และทำการตลาดแบบกำหนดเป้าหมาย

 

เมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับ Philips ในฐานะลูกค้าองค์กร, ซัพพลายเออร์ หรือ หุ้นส่วนธุรกิจ:

 

 • การลงทะเบียนการซื้อ
 • ข้อสัญญาบริการกับ Philips
 • การสื่อสารกับ Philips
 • การพัฒนาความร่วมมือ
 • เมื่อเข้าถึงอาคารหรือระบบของ Philips
 • การมีส่วนร่วมในงานต่างๆ หรือการส่งเสริมการขาย
 • การสมัครใจเข้าร่วมทดสอบหรือการทำแบบสำรวจ
 • การบันทึกสายสนทนา: Philips อาจทาการบันทึกสายสนทนาสาหรับการฝึกฝน เพิ่มคุณภาพ และเหตุผลด้านข้อบังคับ

 

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เราเข้าซื้อบริษัทอื่นที่คุณเป็นลูกค้า หากคุณไม่ต้องการให้ Philips ใช้ข้อมูลส่วนตัวที่คุณไม่ได้ให้มา คุณสามารถแจ้งให้เราทราบเมื่อใดก็ได้ โดยติดต่อเราทางเว็บไซต์ด้านความเป็นส่วนตัวของ Philips (www.philips.com/privacy)

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้อื่น

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับทางผู้ให้บริการ หุ้นส่วนธุรกิจ และบุคคลที่สาม ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

 

ตัวอย่าง เช่น Philips อาจจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือเสนอบริการให้แก่คุณโดยทำการตลาดร่วมกับอีกบริษัทหนึ่ง (หุ้นส่วนธุรกิจ) ข้อตกลงที่ทำร่วมกับหุ้นส่วนธุรกิจเหล่านี้จะจำกัดวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้งานและเปิดเผย และจะบังคับให้ต้องมีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเพียงพอ เราจะแจ้งให้คุณทราบว่า มีความสัมพันธ์ในลักษณะนี้อยู่และบริษัทเหล่านี้ได้แก่บริษัทใดบ้าง ก่อนที่คุณจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อดำเนินการภายใต้การตลาดร่วมดังกล่าว

 

Philips อาจเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบริษัทอื่นๆ เช่น ผู้ให้บริการด้าน IT และการสื่อสาร, บริษัททดสอบ, หุ้นส่วนที่สนับสนุนด้านการจัดการข้อมูล และฝ่ายอื่นๆ ที่ Philips มีความจำเป็นต้องติดต่อเพื่อการดำเนินธุรกิจ

 

เมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับ Philips ในฐานะลูกค้าองค์กร, ซัพพลายเออร์ หรือหุ้นส่วนธุรกิจ Philips อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่พบได้ในรายงานและเอกสารอื่นๆ ที่คุณและ/หรือ บริษัทของคุณเป็นผู้ให้ในการมีส่วนร่วมกับหุ้นส่วนธุรกิจอื่นและ/หรือซัพพลายเออร์

 

หากกฎหมายกำหนดให้เราต้องได้รับความยินยอมจากคุณ หรือเห็นสมควรที่จะได้รับความยินยอมจากคุณในสถานการณ์นั้นๆ เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

Philips จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะเมื่อเป็นไปตามประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือเมื่อกฎหมายกำหนดเท่านั้น

 

ในบางช่วงเวลา Philips อาจมีการขายธุรกิจหรือส่วนหนึ่งของธุรกิจให้แก่บริษัทอื่น การโอนความเป็นเจ้าของในลักษณะดังกล่าว อาจรวมถึงการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นโดยตรง ไปยังบริษัทที่เป็นผู้ซื้อด้วย

สิทธิ์ของคุณ

หลังจากที่คุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เรา คุณจะได้รับสิทธิ์ตามสมควร ในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เพื่อทำการอัพเดต หรือแก้ไข รวมทั้งทำการลบข้อมูล หากถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์นี้ เราแนะนำให้คุณไปที่เว็บไซต์ด้านความเป็นส่วนตัวของ Philips (www.philips.com/privacy) ที่ซึ่งคุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถโพสต์คำถามอื่นๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือส่งข้อร้องเรียนด้านความเป็นส่วนตัวของคุณที่เว็บไซต์นี้

 

คุณยังสามารถลบหรือเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบัญชี My Philips ของคุณ ด้วยการล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณ และเข้าถึง "การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว"

 

คุณยังมีโอกาสที่จะปฏิเสธการเข้าร่วมในข้อความทางการตลาดที่เราส่งถึงคุณ

 

เราสนับสนุนให้คุณเก็บการตั้งค่าส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้อย่างครบถ้วน และให้มีความเป็นปัจจุบันที่สุด

ทางเลือก

เราต้องการรู้จักคุณให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่เราจะได้สามารถให้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน เพื่อเคารพการตัดสินใจของคุณเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากประเทศที่คุณพำนักอาศัยไปยังบริษัท Philips ในที่ตั้งแห่งอื่นรอบโลก ซึ่งบริษัทดังกล่าวอาจสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อเสนอพิเศษอื่นๆ ของ Philips ที่คุณอาจสนใจ หากกฎหมายกำหนดไว้ เราจะขอความยินยอมของคุณก่อนที่จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกพื้นที่เขตภูมิศาสตร์ของคุณ

 

หากคุณไม่ต้องการให้เราส่งข้อเสนอรูปแบบเฉพาะสำหรับคุณหรือส่งข้อมูลให้ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบได้โดยการเลือกที่ช่องที่เหมาะสมบนแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือการ์ดตอบกลับ หรือโดยการเลือก "ปฏิเสธการเข้าร่วม" ในอีเมล์ที่คุณได้รับ

 

ในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดไว้ เราจะขอให้คุณ "เข้าร่วม" หรือยินยอมอนุมัติให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดไว้ เราจะส่งจดหมายข่าวให้คุณ เฉพาะเมื่อคุณสมัครสมาชิกเอาไว้ เช่นเดียวกัน ในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดไว้ เราจะขอให้คุณ "เข้าร่วม" ก่อนที่จะใช้เทคนิคการจัดทำโปรไฟล์รูปแบบใหม่

 

เนื่องจาก Philips จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการนับพันรายการในกว่าร้อยประเทศ คุณอาจเคยให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรามาแล้วก่อนหน้านี้ผ่านการ์ดตอบกลับผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ของเรา หรือรูปแบบอื่นๆ การตัดสินใจไม่ลงทะเบียนของคุณในปัจจุบัน จะไม่ส่งผลใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้กับ Philips ก่อนหน้านี้ แต่คุณสามารถเลือกยกเลิกการเป็นสมาชิกของการสื่อสารแบบกำหนดเป้าหมายใดๆ ที่ได้รับจากทาง Philips หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโปรไฟล์ส่วนบุคคลของคุณได้ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ "สิทธิ์ของคุณ"

สัญญาณห้ามติดตาม

Philips เอาใจใส่ในด้านความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยอย่างมาก และมุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญกับผู้ใช้เว็บไซต์ของเราเป็นอันดับหนึ่งในทุกแง่มุมของธุรกิจของเรา Philips จะใช้คุกกี้ในการช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเพจของ Philips ได้อย่างเต็มที่

 

โปรดทราบว่าในปัจจุบัน Philips ไม่ได้ใช้งานโซลูชันทางเทคนิคใดๆ ที่จะช่วยให้เราสามารถตอบสนองสัญญาณ ห้ามติดตาม ของเบราเซอร์ของคุณได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ คุณอาจแก้ไขการตั้งค่าคุกกี้ในการตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณได้ตลอดเวลา คุณอาจยอมรับคุกกี้ทั้งหมด หรือเฉพาะบางรายการก็ได้ หากคุณปิดใช้งานคุกกี้ของเราในการตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณ คุณอาจพบว่าบางส่วนของเว็บไซต์ของเราไม่ทำงาน เช่น คุณอาจประสบปัญหาในการเข้าสู่ระบบ หรือทำการซื้อสินค้าออนไลน์

 

คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขการตั้งค่าคุกกี้ของเบราเซอร์ที่คุณใช้ ได้จากรายการต่อไปนี้:

 

https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/

http://support.mozilla.com/en-GB/kb/Cookies#w_cookie-settings

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

http://www.apple.com/safari/features.html#security

 

ในเพจของ Philips จะมีการใช้คุกกี้ Flash ด้วย คุณสามารถลบคุกกี้ Flash ออกได้โดยการจัดการการตั้งค่า Flash Player ของคุณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Internet Explorer (หรือเบราเซอร์อื่นๆ ) และมีเดียเพลเยอร์ที่คุณใช้ คุณอาจสามารถจัดการคุกกี้ Flash ได้ด้วยเบราเซอร์ของคุณ คุณสามารถจัดการคุกกี้ Flash ได้โดยการไปที่ เว็บไซต์ของ Adobe โปรดทราบว่าการจำกัดการใช้งานคุกกี้ Flash อาจส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะที่คุณจะสามารถใช้งานได้

สื่อสังคมออนไลน์

เมื่อคุณเข้าร่วมในกระดานสนทนาของสื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลาย เช่น Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instragram, LinkedIn และอื่นๆ เป็นต้น คุณควรทำความคุ้นเคย และทำความเข้าใจกับเครื่องมือที่ไซต์เหล่านั้นให้บริการ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณได้

 

Philips จะอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดของวิธีปฏิบัติหรือนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านี้ รวมทั้ง กฎระเบียบพื้นฐานเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ของเราเอง และประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ดังนั้น เราขอสนับสนุนให้คุณอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ข้อตกลงการใช้งาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิธีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่มีผลบังคับใช้ ภายในสภาพแวดล้อมของสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้

 

นอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเกี่ยวกับการตั้งค่าของคุณในไซต์สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ (และ/หรือร่วมกับการตั้งค่าของคุณในเพจของ Philips) อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วนกับทาง Philips เกี่ยวกับการดำเนินการออนไลน์ของคุณ และโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ เช่น ความสนใจ สถานะสมรส เพศ ชื่อผู้ใช้ ภาพถ่าย ความคิดเห็น และเนื้อหาที่คุณโพสต์/แชร์ และอื่นๆ

การลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

ในระหว่างที่คุณใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ของ Philips คุณอาจพบลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลกับคุณ เว็บไซต์เหล่านี้จะดำเนินการโดยไม่เกี่ยวข้องกับ Philips และอาจมีประกาศ แถลงการณ์ หรือนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของตัวเอง เราขอแนะนำให้คุณทบทวนข้อมูลเหล่านั้น เพื่อทำความเข้าใจวิธีการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไซต์เหล่านั้น เนื่องจากเราจะไม่รับผิดชอบในส่วนของเนื้อหาที่ไม่ใช่ของ Philips หรือไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์ที่ Philips ดูแล หรือการใช้หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของไซต์เหล่านั้น

Cloud

Philips อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในระบบ Cloud ซึ่งหมายความว่า ผู้ให้บริการระบบ Cloud อาจดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะตัวแทนของ Philips และข้อมูลอาจได้รับการจัดเก็บไว้ในที่ตั้งอื่นรอบโลก Philips ได้มีการวางมาตรการเชิงองค์กร และจัดทำสัญญาเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และบังคับใช้ให้มีข้อกำหนดในลักษณะเดียวกันกับทางผู้ให้บริการระบบ Cloud ของเรา โดยจะไม่มีการลดระดับความเข้มงวดลง ซึ่งจะรวมถึงข้อกำหนดให้ทำการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้นเท่านั้น

วิธีการที่เราใช้ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราตระหนักถึงความสำคัญและรับผิดชอบหน้าที่ของเราอย่างเข้มงวดในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ที่คุณมอบให้กับ Philips ด้วยความไว้วางใจว่าจะไม่เกิดการสูญหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต Philips จะใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย และขั้นตอนการดำเนินงานเชิงองค์กรต่างๆ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น เราได้มีการกำหนดการควบคุมการเข้าถึง การใช้ไฟร์วอลล์ และการรักษาความปลอดภัยให้กับเซิร์ฟเวอร์ และเรานำการเข้ารหัสมาใช้กับข้อมูลบางประเภท เช่น ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนอื่นๆ

ข้อมูลพิเศษสำหรับพ่อแม่

โดยทั่วไปแล้ว แม้ว่าเว็บไซต์ของ Philips จะมิได้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กที่มีอายุไม่ถึง 16 ปี แต่ Philips ก็มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองก่อนที่ข้อมูลของเด็กจะถูกรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

 

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้พ่อแม่เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการดูแลกิจกรรมออนไลน์ต่างๆ ของลูก หากคุณเห็นว่าเราได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่อายุต่ำกว่า 16 ปี โปรดติดต่อเราได้ที่เว็บไซต์ความเป็นส่วนตัวของ Philips (www.philips.com/privacy)

การเปลี่ยนแปลงสำหรับประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

Philips มีการพัฒนาบริการที่นำเสนออยู่ตลอดเวลา และรูปแบบรวมทั้งลักษณะของบริการจากทาง Philips อาจเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา โดยไม่แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาลงในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ตลอดเวลา และจะทำการประกาศการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่สำคัญไว้ในเว็บไซต์ของเรา

 

เราจะโพสต์ประกาศในส่วนที่สำคัญไว้ในหน้าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และจะระบุวันที่ทำการแก้ไขล่าสุดไว้ที่ด้านในสุดของประกาศ เราขอแนะนำให้คุณแวะเข้ามาดูประกาศฉบับล่าสุดเป็นระยะๆ

 

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่โพสต์ หากคุณไม่ยอมรับประกาศฉบับแก้ไข คุณควรเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ หรือหยุดใช้งานเพจของ Philips หากคุณยังคงเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อ หลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ จะถือว่าคุณยอมรับและผูกมัดตามประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข

วิธีการติดต่อเรา

ติดต่อเราที่เว็บไซต์ความเป็นส่วนตัวของ Philips (www.philips.com/privacy)