ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ PHILIPS


ปรับปรุงล่าสุด: มกราคม 2022

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้บอกคุณว่าเราเป็นใคร ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ เหตุผลที่เรารวบรวมมัน และสิ่งที่เราทำกับข้อมูลนั้น โปรดทราบว่า ตามวัตถุประสงค์ของประกาศ เกี่ยวกับ ความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใดๆ หรือชุดข้อมูลที่ระบุตัวคุณโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น ชื่อ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงวิธีที่ Philips หรือบริษัทในเครือของ Philips จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณโต้ตอบกับเรา ในฐานะผู้บริโภค ลูกค้าธุรกิจ ซัพพลายเออร์ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้สมัคร ผู้เยี่ยมชม ผู้เข้าร่วมการวิจัย ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นที่มีธุรกิจ ความสัมพันธ์กับเราประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงวิธีที่ Philips หรือบริษัทในเครือของ Philips จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณโต้ตอบกับเรา ในฐานะผู้บริโภค ลูกค้าธุรกิจ ซัพพลายเออร์ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้สมัคร ผู้เยี่ยมชม ผู้เข้าร่วมการวิจัย ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นที่มีธุรกิจ ความสัมพันธ์กับเรา โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความคุ้นเคยกับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว โปรดไปที่ หน้าความเป็นส่วนตัวของ Philips

ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Philips อย่างคร่าวๆ

 
 • พวกเราคือใคร
 • วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร
 • วิธีที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศ
 • สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ
 • เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใคร
 • เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานแค่ไหน

พวกเราคือใคร


เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้หรือในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเฉพาะผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่นเดียวกับตัวแทนของผู้ควบคุมในสหภาพยุโรป) คือ Philips International BV

รหัสไปรษณีย์:

c/o สำนักงานความเป็นส่วนตัวของฟิลิปส์ (กลุ่มกฎหมาย)
Amstelplein 2
1096 ปีก่อนคริสตกาล
อัมสเตอร์ดัม
เนเธอร์แลนด์
อ่านเพิ่มเติมอ่านน้อยลง

วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ


หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพียงเลือกกิจกรรมใดๆ ต่อไปนี้

เยี่ยมชมสำนักงานของเรา

ในสำนักงานของ Philips เราพบผู้เยี่ยมชม เช่น ผู้สมัครงาน ซัพพลายเออร์และพ่อค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลอื่นๆ ที่อาจจำเป็นต้องโต้ตอบกับบุคลากรของ Philips
 
หากคุณเยี่ยมชมสถานที่ของ Philips คุณควรทราบว่าเราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อมอบป้ายส่วนบุคคลซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงสำนักงานของเราได้ เราอาจใช้ระบบกล้องวงจรปิด (หรืออุปกรณ์วิดีโออื่นๆ) เพื่อบันทึกพื้นที่เฉพาะของสถานที่ของเรา เมื่อเราใช้อุปกรณ์วิดีโอดังกล่าว เราจะติดป้ายเตือนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทราบว่าเราจะบันทึกภาพหรือวิดีโอ
 
ทำไมเราถึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
 • * การรักษาความปลอดภัยของพนักงาน ผู้มาเยือน แขกของ Philips และทรัพย์สินของ Philips
 • * ปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ Philips เช่น การตรวจสอบการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของ Philips กิจกรรมที่อาจก่ออาชญากรรม (เช่น การสงสัยว่าขโมยทรัพย์สินของบริษัทหรือทรัพย์สินส่วนบุคคล) และเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ในสถานที่ของเรา
 • * ริเริ่มกระบวนการและขั้นตอนทางวินัยและตุลาการ รวมถึงการเก็บรักษาหลักฐานและการเปิดเผยบันทึกเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกร้องและดำเนินคดีทางกฎหมาย


ข้อมูลส่วนตัวใดที่เราประมวลผล
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้:

 • * เมื่อให้ป้ายส่วนบุคคลแก่คุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงสำนักงานของเราได้ โดยทั่วไปเราจะขอชื่อและข้อมูลการเยี่ยมชมของคุณ
 • เมื่อใช้ระบบกล้องวงจรปิด เราจะประมวลผลการบันทึกวิดีโอของคุณ (เช่น ภาพของคุณที่บันทึกในระบบกล้องวงจรปิด)


พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล
พื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้เป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำเป็นของเราในการปกป้องสิทธิ์ขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัย สิทธิ์ในทรัพย์สิน สิทธิในการป้องกัน

ใครคือผู้ควบคุมข้อมูลของคุณ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือบริษัทในเครือของ Philips ในประเทศที่คุณเยี่ยมชมสถานที่ของเรา ซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานของเรา (ดูส่วนท้าย) ว่าเป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ การรายงานข้อกังวลของคุณในฐานะผู้แจ้งเบาะแส

การรายงานข้อกังวลของคุณในฐานะผู้แจ้งเบาะแส

เราใส่ใจในการเป็นหุ้นส่วนที่มีความรับผิดชอบในสังคม ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้นของเรา ตลอดจนชุมชนในวงกว้าง ในขณะที่ดำเนินตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา เราพยายามทำสิ่งนี้ด้วยความรับผิดชอบเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าเรากำลังทำสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งหมายความว่าหากคุณทราบการละเมิดจริยธรรมเกี่ยวกับธุรกิจของ Philips คุณสามารถรายงานข้อกังวลของคุณผ่าน Philips Speak Up เว็บไซต์การรายงาน และบริการโทรศัพท์ฟรี คุณสามารถทำได้โดยไม่เปิดเผยตัวตน (หากได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายท้องถิ่น) หากคุณตัดสินใจที่จะเปิดเผยตัวตนของคุณ การร้องเรียนของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในฐานข้อมูลการร้องเรียนของ Philips GBP ข้อกังวลใดๆ ที่รายงานจะทำให้เกิดขั้นตอนการติดตามผลอย่างละเอียดถี่ถ้วนเสมอ
 
ทำไมเราถึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
 • * การตรวจสอบการละเมิดหลักการธุรกิจทั่วไปของเราที่อาจเกิดขึ้นหรือที่เป็นการคุกคามต่อความซื่อสัตย์สุจริตขององค์กรของ Philips;
 • * ดำเนินการใดๆ ที่อาจจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจในลักษณะที่รับผิดชอบและสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น


ข้อมูลส่วนตัวใดที่เราประมวลผล
หากคุณรายงานข้อกังวลผ่าน Philips Speak Up เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่ต่อไปนี้:

 • * หากคุณเปิดเผยตัวตน: ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อคุณ และความสัมพันธ์ของคุณกับ Philips (อดีตพนักงาน ผู้ขาย ลูกค้า หรืออื่นๆ) หากคุณเลือกที่จะให้ข้อมูลนี้
 • ชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของบุคคลใด ๆ ที่คุณระบุในรายงานของคุณ หากคุณเต็มใจและสามารถให้ข้อมูลนี้
 • รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คุณกำลังรายงาน (เวลา สถานที่ สถานที่ สถานการณ์ คำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานของ Philips และฝ่ายบริหารทราบเรื่องนี้หรือไม่)


พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล
พื้นฐานทางกฎหมายที่เรายึดถือในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้คือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำเป็นของเราในการดำเนินธุรกิจในลักษณะที่มีความรับผิดชอบและสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น ตลอดจนปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ เช่น เช่น สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัย สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในการป้องกันตัว เสรีภาพในการดำเนินธุรกิจ

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใคร
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการลงทะเบียนในฐานข้อมูลการร้องเรียนของ Philips GBP ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่เหมาะสมภายใน Philips ตามความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหมายความว่าอาจมีการแบ่งปันข้อมูลกับผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่การปฏิบัติตาม GBP ที่ได้รับมอบหมาย และในบางกรณี สมาชิกของ Group Internal Audit รวมถึง Group Legal หรือภายนอก Philips (ผู้ตรวจสอบนิติเวช ที่ปรึกษากฎหมาย) ที่ต้องการข้อมูลนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายการรายงาน GBP และภาระผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือเป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาคดีในครั้งต่อไป

การขอความเป็นส่วนตัว

เราทำงานด้วยมาตรฐานระดับสูงในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้น ตามที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ ถามคำถามเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา ส่งคำร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัวถึงเรา หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล คุณสามารถติดต่อเรา (คุณจะพบกับความเป็นส่วนตัว แบบฟอร์มการติดต่อในส่วนที่เกี่ยวข้องของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้) และเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ คำขอความเป็นส่วนตัวของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในไฟล์คดีอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งนี้จะกระตุ้นกระบวนการภายในที่มุ่งตอบสนองการสอบถามของคุณในขอบเขตที่เป็นไปได้
 
ทำไมเราถึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลที่เราอยู่ภายใต้บังคับ


ข้อมูลส่วนตัวใดที่เราประมวลผล
หากคุณส่งคำขอความเป็นส่วนตัวถึงเรา เราต้องการข้อมูลบางอย่างจากคุณตามที่เราต้องการเพื่อตอบสนองต่อคุณและตอบคำถามของคุณอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราต้องการข้อมูลต่อไปนี้:

 • * ที่อยู่อีเมลของคุณ
 • * ความสัมพันธ์ของคุณกับ Philips (ผู้บริโภค ผู้สมัครงาน หรืออื่นๆ)


นอกจากนี้ หากคุณต้องการ คุณยังสามารถเปิดเผยชื่อนามสกุลของคุณ ประเทศของคุณ ภาษาที่คุณต้องการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณตัดสินใจรวมไว้ในคำถามของคุณ


พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล
พื้นฐานทางกฎหมายที่เรายึดถือในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้คือความต้องการของเราในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลที่เราอยู่ภายใต้

เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของเรา

หุ้นของฟิลิปส์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Euronext Amsterdam และ New York Stock Exchange ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปส์และผู้ถือหุ้นอยู่ภายใต้กฎหมายของเนเธอร์แลนด์และข้อบังคับของบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้นของฟิลิปส์ คุณมีสิทธิบางอย่าง เช่น สิทธิในการลงคะแนนเสียงในเรื่องของบริษัทบางเรื่อง (เช่น การแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการกำกับ การบอกต่อการจ่าย การนำงบการเงินมาใช้ การประกาศจ่ายเงินปันผลและการปลดกรรมการบริหารและคณะกรรมการกำกับ) การออกเสียงลงคะแนนเกิดขึ้นที่การประชุมประจำปีของเราและหากมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 
ทำไมเราถึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
หากคุณเป็นผู้ถือหุ้นและคุณตัดสินใจที่จะใช้สิทธิ์ของคุณในบริบทของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้คุณสามารถใช้สิทธิ์ของผู้ถือหุ้นได้ เช่น บันทึกการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น คำแนะนำในการลงคะแนนเสียงพร็อกซี่และการประมวลผลการลงคะแนนของคุณ and/or คำถามหรือข้อความในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นที่โดดเด่นของ Philips จำนวนค่อนข้างน้อยได้รับการจดทะเบียนในนามของผู้ถือหุ้นรายย่อย ตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้ ฟิลิปส์ยังเก็บรักษาทะเบียนที่มีข้อมูลของผู้ถือหุ้นที่จดทะเบียนและอาจสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเหล่านั้นเกี่ยวกับการประชุมประจำปีของผู้ถือหุ้นและเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราประมวลผล


ข้อมูลส่วนตัวใดที่เราประมวลผล
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้:

 • ชื่อเต็มและชื่อเรื่อง
 • วันเกิด
 • ที่อยู่
 • ที่อยู่อีเมล
 • ตัวระบุผู้ถือหุ้น
 • ข้อมูลทางการเงิน (จำนวนหุ้น เงินปันผล ฯลฯ
 • * ธนาคารหรือคนกลาง
 • * เลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่บัญชีหลักทรัพย์
 • * ชื่อตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • * คำแนะนำในการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะหรือการลงคะแนนเสียง
 • เนื้อหาคำถาม ความคิดเห็น หรือข้อเสนอที่ท่านอาจแสดงก่อนหรือระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น


พื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
พื้นฐานทางกฎหมายที่เรายึดถือในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้คือ ความจำเป็นของเราที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ที่เราอยู่ภายใต้ ตลอดจนประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการดำเนินธุรกิจในลักษณะที่รับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น เมื่อเราออกเสียง- วิดีโอบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น

สมัครรับการแจ้งเตือนนักลงทุนสัมพันธ์ของเราหรือข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ฟิลิปส์ เรามุ่งมั่นที่จะมอบคุณค่าที่เหนือกว่าในระยะยาวให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้นของเรา ในขณะที่ดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบต่อโลกและสังคมของเรา โดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา หากคุณสนใจที่จะรับข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดหรือการแจ้งเตือนนักลงทุนสัมพันธ์ คุณสามารถสมัครรับข้อมูลอัปเดตทางอีเมลของเรา
 
ทำไมเราถึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ในการส่งข่าวประชาสัมพันธ์หรือการแจ้งเตือนเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ให้คุณทางอีเมล
หากคุณสมัครรับการแจ้งเตือนนักลงทุนสัมพันธ์ เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับเว็บคาสต์และการโทรของนักลงทุน หากคุณสมัครรับข่าวประชาสัมพันธ์ เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการอัปเดตข่าวสารล่าสุดของเรา


ข้อมูลส่วนตัวใดที่เราประมวลผล
หากต้องการสมัครรับข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดหรือการแจ้งเตือนเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ เราจะถามชื่อนามสกุล ที่อยู่อีเมล และบริษัทที่คุณทำงาน (สำหรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์เท่านั้น และในกรณีที่คุณเป็นตัวแทนของนักลงทุนสถาบันหรือธนาคาร)


พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล
พื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดหรือการแจ้งเตือนนักลงทุนสัมพันธ์คือความยินยอมของคุณ ไม่ว่าในกรณีใด คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับข้อมูลได้ตลอดเวลาผ่านทางลิงก์ที่ด้านล่างของอีเมลหรือผ่านปุ่ม "ยกเลิกการสมัคร" ที่เกี่ยวข้องใน Philips Investor Relations และหน้าเว็บข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครงานหรือร่วมงานกับเราเพื่อโอกาสในการทำงาน

กระบวนการสรรหาบุคลากรของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้เราพบผู้คนที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นผ่านนวัตกรรมที่มีความหมาย และเพื่อช่วยให้คุณค้นหาว่าฟิลิปส์เป็นที่ที่ใช่สำหรับคุณหรือไม่ กระบวนการนี้รวมถึงกิจกรรมต่อไปนี้: 
 • * สมัครงานในเว็บไซต์อาชีพของเรา
 • * สมัครรับจดหมายข่าวอาชีพของเราเพื่อรับงานและข่าวสารล่าสุดตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ
 • * โต้ตอบกับเรา (เช่น กับนายหน้าของเรา) เพื่อโอกาสในการทำงาน


ทำไมเราถึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • * ให้ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์อาชีพของเราแก่คุณ เช่น การจัดการการเข้าถึงบัญชีที่ลงทะเบียนของคุณ และช่วยให้คุณสามารถส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงาน
 • * ประเมินทักษะ คุณสมบัติ และความเหมาะสมในการทำงานให้กับฟิลิปส์ โดยเทียบกับตำแหน่งที่คุณสมัคร และ/หรือ โอกาสทางอาชีพอื่นๆ
 • ถามคุณว่าคุณต้องการเก็บรายละเอียดของคุณไว้ในกลุ่มผู้มีความสามารถของเราหรือไม่ หากคุณตกลง เราจะติดต่อคุณในเชิงรุกหากมีตำแหน่งงานว่างที่เหมาะสมเพิ่มเติม
 • * ขึ้นอยู่กับประเทศที่จ้างงานและขึ้นอยู่กับสิ่งที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต การตรวจสอบข้อมูลของคุณ รวมถึงผ่านการตรวจสอบอ้างอิงและการตรวจสอบภูมิหลัง (หากมี)
 • * การสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา
 • * ส่งข่าวสารและข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับงานและกิจกรรมการรับสมัครของฟิลิปส์ให้คุณทางอีเมล (หากคุณลงชื่อเข้าใช้)
 • * การเตรียมข้อเสนอ หากการสมัครของคุณสำเร็จ
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ เราอยู่ภายใต้และร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย


ข้อมูลส่วนตัวใดที่เราประมวลผล
ข้อมูลส่วนตัวใดที่เราประมวลผล

 • ขึ้นอยู่กับกิจกรรมการรับสมัครเฉพาะ เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้:
 • * ข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ประเทศที่พำนัก ที่อยู่บ้าน ข้อมูลติดต่ออื่นๆ)
 • * ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการตรวจสอบประวัติหรือการจ้างงาน เมื่อได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ (เช่น เอกสารเพื่อพิสูจน์ตัวตนหรือคุณสมบัติของคุณ)
 • * ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทการจ้างงานที่คุณหรืออาจกำลังมองหา ปัจจุบัน และ/หรือเงินเดือนที่ต้องการและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความเต็มใจที่จะย้าย หรือความชอบอื่นๆ
 • * รายละเอียดว่าคุณได้ยินเกี่ยวกับตำแหน่งที่คุณสมัครอย่างไร
 • รายละเอียดว่าคุณได้ยินเกี่ยวกับตำแหน่งที่คุณสมัครอย่างไร
 • ข้อมูลที่ได้จากการประเมินหรือแบบสอบถามที่คุณกรอก (เช่น คำตอบแบบประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร);
 • ในบางกรณี คุณอาจเข้าร่วมวิดีโอสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ ในกรณีนี้ เราอาจประมวลผลภาพของคุณหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่กล้องของคุณจับได้
 • * ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันก่อนหน้านี้ที่คุณได้ทำไว้กับฟิลิปส์
 • * ข้อมูลที่คุณเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งเราเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับใบสมัครของคุณหรือการสมัครในอนาคต (เช่น ข้อมูลของคุณที่มีอยู่ในโปรไฟล์ LinkedIn)
 • * หากคุณกำลังถูกอ้างอิง เราจะประมวลผลข้อมูลที่บุคคลที่อ้างอิงคุณให้เกี่ยวกับตัวคุณ
 • หากกฎหมายท้องถิ่นกำหนดหรืออนุญาต เราอาจประมวลผลข้อมูลที่มีลักษณะละเอียดอ่อน ข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับความทุพพลภาพ ในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคุณ


พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล
พื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้คือ:

 • * ความต้องการของเราในการทำสัญญาที่คุณอยู่ภายใต้หรือดำเนินการตามขั้นตอนก่อนทำสัญญาตามคำขอของคุณ
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำเป็นของเราในการดำเนินธุรกิจในลักษณะที่มีความรับผิดชอบและสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น ตลอดจนปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการป้องกัน สิทธิในทรัพย์สิน และเสรีภาพในการดำเนินธุรกิจ
 • * ความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • ความยินยอมของคุณ สำหรับการส่งข่าวสารทางอีเมลและข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับงานและกิจกรรมการสรรหาบุคลากรของ Philips และเพื่อเก็บรายละเอียดของคุณในกลุ่มผู้มีความสามารถของเรา และติดต่อคุณเพื่อโอกาสในการทำงาน


ใครคือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้คือบริษัทในเครือของ Philips ในประเทศที่ตั้งใจจะรับสมัครคุณ (ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานของเรา - ดูส่วนท้าย - เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้) เช่นเดียวกับ Philips นานาชาติ BV

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

หากคุณต้องการความช่วยเหลือจากฟิลิปส์ คุณสามารถติดต่อทีมของเราผ่านทางเว็บไซต์ (ทาง chat หรือ web-form) ทางโทรศัพท์ หรือ social media และทางทีมของเราจะพยายามตอบคำถามของคุณ หรือช่วยเหลือคุณ


ทำไมเราถึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • * เพื่อตอบคำถามของคุณและให้การสนับสนุนที่จำเป็นแก่คุณ รวมถึงการแจ้งความคืบหน้าของกรณีและคำสั่งงานของคุณ (ซึ่งอาจรวมถึงการกำหนดเวลา การส่งมอบกิจกรรมการบริการทั้งทาง remote และ field รวมถึงการสั่งอะไหล่ ในกรณีที่ท่านเป็นลูกค้าธุรกิจ)
 • * เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ (เช่น หากคุณมีบัญชี MyPhilips อยู่แล้ว) และสนับสนุนคุณตามนั้น
 • * เพื่อจัดการกับปัญหาที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นจากการสอบถามของคุณ เช่น การจัดตั้ง ดำเนินการ หรือป้องกันตนเองจากการเรียกร้องทางกฎหมาย
 • * เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงระดับการบริการที่เรามีให้ ตัวอย่างเช่น หากคุณติดต่อเราทางโทรศัพท์หรือแชท เราสามารถบันทึกการสนทนาเพื่อให้ความรู้แก่ทีมของเราในระหว่างการฝึกอบรมภายใน เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงการสนับสนุนการบริการลูกค้าของเราได้เสมอ
 • * เพื่อปรับปรุง แก้ไข และปรับแต่งผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • * [in กรณีที่คุณขอความช่วยเหลือจากเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Philips ที่ผลิตโดยคู่ค้าใบอนุญาตแบรนด์ของเรา] เพื่อส่งคำขอของคุณไปยังคู่ค้าใบอนุญาตแบรนด์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถให้การสนับสนุนที่ร้องขอแก่คุณได้
 • * เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและคุณภาพ
 • * เพื่อถามคุณว่าคุณต้องการรับอีเมลส่งเสริมการขายจาก Philips หรือไม่ และติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Philips ใหม่และที่มีอยู่ ตลอดจนเกี่ยวกับกิจกรรมของเรา (หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ "เข้าร่วมโครงการริเริ่มทางการตลาดของเรา")


ข้อมูลส่วนตัวใดที่เราประมวลผล
หากคุณมีคำถามหรือขอความช่วยเหลือจากเรา เราต้องการให้คุณให้ข้อมูลบางอย่างแก่เรา เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดการกับคำถามหรือข้อสงสัยของคุณ หากคุณมีบัญชี MyPhilips เราอาจใช้ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณเพื่อให้การสนับสนุนที่ร้องขอแก่คุณ


พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล
พื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้คือ:

 • * ความต้องการของเราในการทำสัญญาที่คุณอยู่ภายใต้หรือดำเนินการตามขั้นตอนก่อนทำสัญญาตามคำขอของคุณ
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำเป็นของเราในการดำเนินธุรกิจในลักษณะที่มีความรับผิดชอบและสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น ตลอดจนปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการป้องกัน สิทธิในทรัพย์สิน และเสรีภาพในการดำเนินธุรกิจ
 • ความจำเป็นของเราในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตาม

ใช้พอร์ทัลบริการตนเองของเราเพื่อขอ บริการซ่อม หรือเปลี่ยนสินค้า

หากผลิตภัณฑ์ Philips ของคุณเสียหรือไม่ทำงานตามความคาดหวังอีกต่อไป คุณสามารถค้นหาคู่มือ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหา หากสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ คุณสามารถไปที่พอร์ทัลบริการตนเองของเราโดยตรงเพื่อขอ a repair/exchange หรือดำเนินการดังกล่าวด้วยการสนับสนุนจากตัวแทนดูแลผู้บริโภคของเรา อีกทางหนึ่ง คุณอาจยื่นคำขอที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายการซ่อมที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งเป็นพันธมิตรของเรา (เช่น ผู้ค้าปลีกหรือศูนย์ซ่อม) ที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ของเราและเชื่อมต่อกับการเคลมและระบบการซ่อมแซมของเราเพื่อยื่นคำร้องของคุณ ในบริบทนี้ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
 • * เพื่อเติมเต็ม repair/exchange และบริการที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันสินค้า
 • * เพื่อให้คุณสามารถติดตามและแจ้งสถานะการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าของคุณ
 • * เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ
 • * เพื่อติดต่อคุณในกรณีที่มีปัญหาในการจัดส่งหรือเพื่อรับข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตามคำขอบริการของคุณ


ข้อมูลส่วนตัวใดที่เราประมวลผล
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้:

 • ข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์)
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (เช่น หมายเลขรุ่น วันที่ซื้อ)
 • ข้อมูลที่จำเป็นในการตรวจสอบบริการหรือคำขอซ่อมของคุณ
 • ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในระยะเวลารับประกัน (เช่น หลักฐานการซื้อ)


พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล
พื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้คือความจำเป็นของเราในการเข้าหรือทำสัญญากับคุณ หรือดำเนินการตามขั้นตอนก่อนทำสัญญาตามคำขอของคุณ

การใช้แอพมือถือของเรา

เราได้พัฒนาแอพมือถือของ Philips ขึ้นมาหลายตัวซึ่งคุณอาจต้องการดาวน์โหลดและใช้งาน
หากคุณเลือกที่จะทำเช่นนั้น เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการแอพมือถือที่จำเป็นแก่คุณ สำหรับแอพมือถือของ Philips แต่ละแอพ เราได้สร้างประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม ซึ่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบริบทของแอพมือถือของ Philips ที่เฉพาะเจาะจง

คุณสามารถตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมสำหรับแอปมือถือของ Philips ได้ที่นี่

โปรดทราบว่าบางครั้งเราให้บริการแอพมือถือในนามของลูกค้าธุรกิจหรือพันธมิตร เช่น ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ในกรณีดังกล่าว คู่ค้าธุรกิจหรือลูกค้าของเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวให้กับคุณ

การสร้างบัญชี MyPhilips ของคุณ

หากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากบริการของเรา เช่น การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Philips หรือมีการรับประกันเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เลือก คุณสามารถสร้างบัญชี MyPhilips ของคุณได้


ทำไมเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • * เพื่อสร้างและรักษาบัญชี MyPhilips ของคุณ
 • * เพื่อให้คุณสามารถลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Philips ของคุณได้
 • * เพื่อให้การรับประกันเพิ่มเติมแก่คุณสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เลือก


คุณยังสามารถใช้บัญชี MyPhilips ของคุณสำหรับบริการอื่นๆ เช่น:

 • การจัดการการตั้งค่าการสื่อสารการตลาดของคุณ: เมื่อคุณสร้างบัญชี Philips คุณสามารถระบุว่าคุณต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดจาก Philips หรือไม่ ด้วยวิธีนี้ เราจะสามารถติดต่อคุณได้หากมีบางอย่างที่เราคิดว่าน่าจะถูกใจคุณ
 • * การเข้าสู่ระบบแอพมือถือของ Philips
 • * การซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของ Philips ในร้านค้าออนไลน์ของ Philips สำหรับผู้บริโภค ศึกษาประวัติการสั่งซื้อและจัดการการสมัครรับข้อมูลของคุณ
 • * เข้าร่วมการทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราและบอกเราว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา
 • * การเข้าร่วมโปรโมชั่นของเรา เช่น เงินคืนหรือโปรโมชั่นคูปอง


หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติมว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวอย่างไรที่เกี่ยวข้องกับการบริการอื่นใด โปรดเลือกตามที่ระบุในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้และคุณจะได้รับทราบ


ข้อมูลส่วนตัวใดที่เราประมวลผล
หากคุณสร้างบัญชี MyPhilips เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้:

 • ข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อ นามสกุล และที่อยู่อีเมลของคุณ) หากคุณตัดสินใจที่จะสร้างบัญชี MyPhilips ด้วยบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ แบบฟอร์มการลงทะเบียนจะถูกเติมข้อมูลการติดต่อล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียของคุณ
 • * ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของคุณ (เช่น ประเทศ ภาษาที่ต้องการ);
 • * ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนของคุณ product/service (เช่นชื่อผลิตภัณฑ์ที่ซื้อและวันที่และหลักฐานการซื้อ)


นอกจากนี้ หากต้องการ คุณยังสามารถเลือกให้เรา:

 • * คำทักทายของคุณ ซึ่งจะใช้เพื่อปรับแต่งการสื่อสารส่งเสริมการขายหรือธุรกรรมของเราให้กับคุณ และ
 • * วันเกิดของคุณ ซึ่งจะใช้เพื่อปรับแต่งการสื่อสารส่งเสริมการขายของเราให้กับคุณ (เช่น เมื่อเป็นวันเกิดของคุณ)


หากคุณต้องการสร้างบัญชี MyPhilips ในฐานะมืออาชีพ (เช่น ลูกค้าธุรกิจ ซัพพลายเออร์ and/or พันธมิตรทางธุรกิจของ Philips) เราอาจประมวลผลข้อมูลต่อไปนี้ด้วย:

 • + ชื่อ บริษัท
 • + ที่อยู่ บริษัท
 • + เบอร์โทรบริษัท
 • + ประเภทองค์กร
 • + ตำแหน่งงาน/เฉพาะทาง
 • + เลขที่บัญชีลูกค้า


คุณสามารถลบบัญชี MyPhilips ได้ตลอดเวลา ในการทำเช่นนั้น คุณควรเข้าสู่ระบบและค้นหาปุ่มลบในการตั้งค่าของคุณ จากนั้น เราจะลบบัญชี MyPhilips ของคุณและข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ประมวลผลในบริบทของบริการอื่นๆ ของ Philips ที่ระบุไว้ข้างต้นและเชื่อมโยงกับบัญชี MyPhilips ของคุณ) เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้เราต้องเก็บข้อมูลบางอย่าง


พื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
พื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้คือความจำเป็นของเราในการเข้าหรือทำสัญญากับคุณ หรือดำเนินการตามขั้นตอนก่อนทำสัญญาตามคำขอของคุณ

การซื้อผลิตภัณฑ์ Philips ทางออนไลน์

คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของ Philips ทางออนไลน์ได้จากร้านค้าออนไลน์ของเรา
ในฐานะผู้บริโภค คุณสามารถใช้บัญชี MyPhilips ของคุณหรือชำระเงินในฐานะแขก (เว้นแต่คุณต้องการซื้อบริการ ในกรณีนี้ คุณจะต้องมีบัญชี MyPhilips)
ในฐานะมืออาชีพ (เช่น หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพหรือผู้จัดจำหน่าย และคุณต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพของเราจากร้านค้าด้านการดูแลสุขภาพของ Philips) คุณจะต้องสร้างบัญชีบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญ


ทำไมเราถึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อจัดการคำสั่งซื้อของคุณและดำเนินการชำระเงิน ในบริบทนี้ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกงและการละเมิด เพื่อปกป้องความปลอดภัยของลูกค้า Philips และอื่นๆ เราอาจใช้วิธีให้คะแนนเพื่อประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต
 • เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ซื้อไปยังที่อยู่จัดส่งที่คุณให้ไว้กับเรา ในการดำเนินการดังกล่าว เราทำงานร่วมกับพันธมิตรการจัดจำหน่ายของเรา ซึ่งช่วยเราเตรียมและดำเนินการกับแพ็คเกจของคุณอย่างถูกต้อง และกับพันธมิตรด้านลอจิสติกส์ของเราที่จะจัดส่งแพ็คเกจของคุณไปยังที่อยู่ที่เลือก
 • เพื่อแจ้งสถานะการสั่งซื้อของคุณทางอีเมล
 • เพื่อติดต่อคุณทางอีเมลสำหรับการสนับสนุนด้านธุรกรรมและด้านเทคนิค
 • เพื่อให้คุณสามารถดูประวัติการสั่งซื้อของคุณ บันทึกรายการโปรดของคุณหรือสร้างรายการสินค้าที่ต้องการ และจัดการการสมัครรับข้อมูลของคุณ (ถ้ามี)
 • * เพื่อให้คุณสามารถดูประวัติการสั่งซื้อ บันทึกรายการโปรดหรือสร้างรายการสินค้าที่ต้องการ และจัดการการสมัครรับข้อมูลของคุณ หากมี


โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์และบริการของ Philips บางอย่างที่มีจำหน่ายในร้านค้าออนไลน์ของ Philips สำหรับผู้บริโภคนั้นขายให้กับคุณโดยพันธมิตรรายใดรายหนึ่งของเรา ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายที่จะแสดงให้คุณเห็นก่อนทำการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น ซึ่งหมายความว่าหากคุณสั่งซื้อกับคู่ค้ารายใดรายหนึ่งของเรา เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น ชื่อและที่อยู่ของคุณ) กับคู่ค้ารายนั้น เพื่อให้สามารถดำเนินการตามข้อตกลงที่คุณได้ป้อนไว้ และด้วยเหตุนี้จึงดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณและส่งให้คุณ ใบแจ้งหนี้. พันธมิตรอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่ออัปเดตสถานะคำสั่งซื้อของคุณและเพื่อให้การสนับสนุนลูกค้าที่จำเป็นแก่คุณ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่พันธมิตรของเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราขอเชิญคุณอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ซึ่งเราจะเผยแพร่ให้คุณในร้านค้าออนไลน์ของเรา


ข้อมูลส่วนตัวใดที่เราประมวลผล
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้:

 • * ข้อมูลบัญชีของคุณ (ในกรณีที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยบัญชี Philips ของคุณ)
 • * ชื่อและอีเมล (ในกรณีที่คุณซื้อสินค้าในฐานะแขก)
 • * ที่อยู่สำหรับจัดส่งและใบกำกับสินค้า
 • * Invoice/receipt ข้อมูลซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ซื้อ
 • ข้อมูลการชำระเงิน (เช่น หมายเลขบัตรเครดิตของคุณ) โปรดทราบว่าเราจะไม่จัดเก็บข้อมูลการชำระเงินของคุณ เมื่อคุณส่งการชำระเงิน ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการชำระเงินที่เชื่อถือได้โดยตรง ซึ่งจะเชื่อมต่อกับธนาคารของคุณเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรม
 • * คุณ position/title ในบริษัทของคุณ ชื่อและประเภทบริษัทของคุณ ความชอบในการซื้อของคุณ ของบริษัทของคุณ shipping/billing ที่อยู่ หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราในฐานะที่คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ


ในบางกรณี คุณอาจเลือกที่จะให้หมายเลขโทรศัพท์กับเราด้วย (ไม่บังคับ) หากคุณต้องการให้ผู้ให้บริการจัดส่งที่เชื่อถือได้ของเราติดต่อคุณทางโทรศัพท์ในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่ง หรือหากคุณต้องการให้ทีมสนับสนุนของเราติดต่อคุณทางโทรศัพท์ในกรณีที่ ปัญหาเกี่ยวกับการสั่งซื้อของคุณ


พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล
พื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้คือ:

 • * ความจำเป็นของเราในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายกับคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาระผูกพันตามสัญญาของเราในการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ
 • *ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำเป็นของเราในการดำเนินธุรกิจในลักษณะที่มีความรับผิดชอบและสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น ตลอดจนปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการป้องกัน สิทธิในทรัพย์สิน และเสรีภาพในการดำเนินธุรกิจ สิ่งนี้มีผลบังคับใช้เมื่อเราดำเนินการตรวจสอบการฉ้อโกง
 • * ความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง สิ่งนี้มีผล ตัวอย่างเช่น เมื่อเราประมวลผลรายละเอียดการซื้อของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี


ใครคือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วนนี้คือบริษัทในเครือของ Philips ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของเรา ซึ่งให้บริการแก่คุณในเว็บไซต์ของเรา
ในกรณีที่คุณสั่งซื้อในร้านค้าของ Philips สำหรับผู้บริโภคกับพันธมิตรรายใดรายหนึ่งของเรา ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือ: (i) Philips International BV เพื่อรวบรวมคำสั่งซื้อของคุณและประมวลผลการชำระเงิน; และ (ii) พันธมิตรที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายหรือในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ การส่งใบแจ้งหนี้และให้การสนับสนุนลูกค้าที่ร้องขอ

การโต้ตอบบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับ Philips

หากคุณสื่อสารอย่างกระตือรือร้นเกี่ยวกับเราหรือแบรนด์ของเราบนโซเชียลมีเดียและแหล่งข้อมูลภายนอกสาธารณะอื่นๆ (เช่น หากคุณแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Philips หรือหากคุณแท็ก Philips ในโพสต์ของคุณ) เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่คุณเปิดเผยต่อสาธารณะที่มีอยู่. ตัวอย่างเช่น เราอาจวิเคราะห์และตรวจสอบความคิดเห็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือคำแถลงของคุณเกี่ยวกับฟิลิปส์
 
ทำไมเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราประมวลผลความคิดเห็นหรือโพสต์ของคุณ (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
 • เพื่อตอบกลับความคิดเห็นและคำถามของคุณหรือให้การสนับสนุนที่จำเป็นแก่คุณ ในกรณีที่คำถามหรือความคิดเห็นของคุณเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของ Philips ที่ผลิตโดยพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตให้ใช้แบรนด์ของเรา เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตให้ใช้แบรนด์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พวกเขาสามารถตอบคำถามของคุณหรือให้การสนับสนุนที่ร้องขอแก่คุณได้
 • * เพื่อให้ได้ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนพูดถึงเราและแบรนด์ของเรา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราตามลำดับ


ข้อมูลส่วนตัวใดที่เราประมวลผล
สำหรับวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น เราอาจประมวลผลข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับคุณที่อยู่ในความคิดเห็นหรือเนื้อหาอื่นๆ เกี่ยวกับ Philips ที่คุณเผยแพร่ต่อสาธารณะบนโซเชียลมีเดียและแหล่งข้อมูลภายนอกสาธารณะอื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูล เช่น ชื่อของคุณ (หรือชื่อเล่น) รูปโปรไฟล์ ประเทศ

พื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลพื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้คือความต้องการของเราในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลที่เราอยู่ภายใต้ รวมถึงเพื่อปกป้องสิทธิพื้นฐานของเราในการประกอบธุรกิจ

ให้คะแนนและรีวิวสินค้าฟิลิปส์ของคุณ

หากต้องการ คุณสามารถเลือกให้คะแนนและวิจารณ์ผลิตภัณฑ์ Philips ของเราทางออนไลน์ได้ ซึ่งช่วยให้เราสร้างฟอรัมเปิดที่ซึ่งลูกค้าของเราสามารถค้นหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นจริงและมีความหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา
 
ทำไมเราถึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
 • เพื่อตรวจสอบว่าคำวิจารณ์ของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดและไม่ได้มีข้อความที่ส่งผลให้เข้าใจผิด หรือไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการทำงานของผลิตภัณฑ์ (เช่น โปรโมชั่น off-lable หรือไม่เป็นไปตามวิธีการใช้งานของเรา)
 • * เพื่อเผยแพร่การให้คะแนนและคำวิจารณ์ของคุณทางออนไลน์ และให้โอกาสแก่ทุกคนในการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณกับผลิตภัณฑ์ของเรา
 • * เพื่อให้ได้ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนพูดถึงเราและแบรนด์ของเรา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราตามลำดับ
 • เพื่อติดต่อคุณและให้ความช่วยเหลือในกรณีที่คุณในกรณีที่รีวิวของคุณระบุว่าคุณไม่พอใจกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ในกรณีที่การตรวจสอบดังกล่าวเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของ Philips ที่ผลิตโดยพันธมิตรใบอนุญาตแบรนด์ของเรารายใดรายหนึ่ง เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่พันธมิตรที่ได้รับอนุญาตให้ใช้แบรนด์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถติดต่อคุณและให้ความช่วยเหลือได้
 • เพื่อติดต่อคุณในกรณีที่มีปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยหรือความรับผิด
   

ข้อมูลส่วนตัวใดที่เราประมวลผล
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่ต่อไปนี้: อีเมล ตำแหน่ง อายุ เพศ จำนวนคนในบ้านของคุณ ระยะเวลาการใช้งานผลิตภัณฑ์ Philips ของเรา
 

โปรดทราบว่าเมื่อคุณให้คะแนนและเขียนรีวิว เราจะไม่ทำให้อีเมลของคุณปรากฏต่อผู้เข้าชมรายอื่น เราจะทำให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณมอบให้เรามองเห็นได้ เนื่องจากจะช่วยให้เราสร้างฟอรัมเปิดที่ลูกค้าของเราสามารถค้นหาและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นจริงและมีความหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา
 

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล

พื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้คือความต้องการของเราในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลที่เราอยู่ภายใต้
พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล

 • * ความต้องการของเราในการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา
 • * ความต้องการของเราในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่เราอยู่ภายใต้ สิ่งนี้มีผลบังคับใช้เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเมื่อเราติดต่อคุณ (หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่พันธมิตรลิขสิทธิ์แบรนด์ของเราเพื่อให้สามารถติดต่อคุณได้) เพื่อให้ความช่วยเหลือ
 • * ความต้องการของเราในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่เราอยู่ภายใต้ สิ่งนี้มีผลบังคับใช้ ตัวอย่างเช่น เมื่อเราติดต่อคุณเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ทดสอบสินค้าอุปโภคบริโภคของเรา

หากคุณต้องการเป็นผู้ทดสอบผลิตภัณฑ์ของ Philips และบอกเราว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคของเรา คุณสามารถทำได้โดยสร้างบัญชี Philips (เว้นแต่คุณมีอยู่แล้ว) เลือกการทดสอบที่คุณสนใจและสมัคร


ทำไมเราถึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อประเมินว่าคุณสามารถเลือกเข้าร่วมการทดสอบได้หรือไม่ โดยพิจารณาจากคำตอบของคุณสำหรับคำถามของเราในระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกและตามเงื่อนไขของเรา
 • (หากคุณได้รับเลือก) เพื่อจัดการการเข้าร่วมการทดสอบของคุณอย่างเหมาะสมตามข้อกำหนดของเรา ซึ่งรวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น การแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล หากคุณได้รับเลือกให้เข้าร่วมการทดสอบ การส่งผลิตภัณฑ์ของเราถึงคุณตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน การรับและวิเคราะห์คำติชมที่คุณแบ่งปันกับเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การยืนยันว่า คุณเผยแพร่บทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์ของเราทางออนไลน์ โดยขอคืนผลิตภัณฑ์ที่คุณได้รับ (เช่น ในกรณีที่คุณไม่เขียนรีวิวภายในกรอบเวลาที่กำหนด)
 • * เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่


ข้อมูลส่วนตัวใดที่เราประมวลผล
เมื่อคุณสมัครเป็นผู้ทดสอบผลิตภัณฑ์ของ Philips เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่ต่อไปนี้:

 • * ข้อมูลบัญชี เช่น ชื่อ นามสกุล และอีเมลของคุณ
 • * ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่คุณให้กับเราโดยการตอบคำถามของเราในระหว่างขั้นตอนการคัดเลือก
 • * คำติชมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณแบ่งปันกับเรา
 • * Shipment/fulfilment ข้อมูล เช่น ที่อยู่บ้านและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
 • ภาพรวมของการทดสอบที่คุณเข้าร่วม


พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล
พื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้คือ:

 • * ความจำเป็นของเราในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานสำหรับโปรแกรมผู้ทดสอบผลิตภัณฑ์ของ Philips
 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำเป็นของเราในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในทรัพย์สิน และเสรีภาพในการดำเนินธุรกิจ สิ่งนี้มีผลบังคับใช้เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา


ใครคือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วนนี้คือบริษัทในเครือของ Philips ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งานของเราสำหรับโปรแกรมทดสอบผลิตภัณฑ์ของ Philips ซึ่งให้บริการแก่คุณในเว็บไซต์ของเรา

เข้าร่วมแบบสำรวจความพึงพอใจของเรา

เราทำงานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงบริการของเราอยู่เสมอและปรับให้เข้ากับสิ่งที่ลูกค้าและพันธมิตรของเราต้องการได้ดียิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ หากคุณมีความสัมพันธ์กับเรา (เช่น ในฐานะลูกค้าธุรกิจ) หรือหากคุณซื้อผลิตภัณฑ์ Philips หรือได้รับบริการจาก Philips หรือพันธมิตรลิขสิทธิ์แบรนด์ของ Philips เราอาจเชิญคุณเข้าร่วมแบบสำรวจ NPS ของเรา หากคุณตัดสินใจเข้าร่วมและกรอกแบบสำรวจ ความคิดเห็นของคุณจะถูกนำมาใช้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณมีความพึงพอใจเพียงใดกับประสบการณ์การบริการล่าสุดที่คุณได้รับจาก Philips หรือพันธมิตรลิขสิทธิ์แบรนด์ของ Philips หรือโดยทั่วไปแล้ว กับความสัมพันธ์ของคุณกับ Philips จากความคิดเห็นของคุณ เราจะรวบรวมสถิตซึ่งจะช่วยให้เราปรับปรุงบริการของเรา
 
ทำไมเราถึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
 • * เพื่อส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของเรา
 • * [if คุณซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์หรือรับบริการจากฟิลิปส์] เพื่อทำความเข้าใจและวัดว่าคุณพอใจกับประสบการณ์การบริการล่าสุดที่ได้รับจากฟิลิปส์มากเพียงใด
 • * [if คุณซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์หรือรับบริการจากพันธมิตรลิขสิทธิ์แบรนด์ของ Philips] เพื่อทำความเข้าใจและวัดว่าคุณพึงพอใจกับประสบการณ์การบริการล่าสุดที่ได้รับจากพันธมิตรลิขสิทธิ์แบรนด์ของ Philips มากเพียงใด
 • * เพื่อปรับปรุงระดับความพึงพอใจของคุณกับ Philips ตามความคิดเห็นของคุณ
 • * [if คุณเป็นลูกค้าธุรกิจ] เพื่อทำความเข้าใจและวัดว่าคุณพอใจกับความสัมพันธ์ของคุณกับฟิลิปส์มากเพียงใด
 • * เพื่อติดต่อคุณทางโทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อทำความเข้าใจว่าเราจะสามารถปรับปรุงความสัมพันธ์ของเรากับคุณได้อย่างไร


ข้อมูลส่วนตัวใดที่เราประมวลผล
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้:

 • * ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อและอีเมลของคุณ
 • * [if คุณเป็นลูกค้าธุรกิจ] ข้อมูลทางวิชาชีพ เช่น ตำแหน่งงาน ชื่อบริษัท หมายเลขโทรศัพท์
 • ความคิดเห็นของคุณ

พื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ประมวลผลข้อมูล
Unless differently required by applicable law, the lawful basis we rely on to process your personal data for the purposes described in this section is our legitimate interest, in particular our necessity to protect fundamental rights such as the right to property, and the freedom to conduct a business. 

ใครเป็นผู้ควบคุมข้อมูลของคุณ
หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์หรือได้รับบริการจากพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตให้ใช้แบรนด์ของ Philips ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือ: (i) พันธมิตรลิขสิทธิ์แบรนด์ของ Philips ที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุไว้ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว (ให้บริการแก่คุณเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูก รวบรวมครั้งแรก) สำหรับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การวัดว่าคุณพอใจกับประสบการณ์การบริการล่าสุดของคุณเพียงใด และสำหรับการปรับปรุงระดับความพึงพอใจของคุณ และ (i) Philips International BV สำหรับส่งแบบสำรวจถึงคุณ

หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์หรือได้รับบริการจาก Philips หรือหากคุณเป็นลูกค้าธุรกิจของ Philips ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วนนี้คือ Philips International BV รวมถึงบริษัทในเครือของ Philips ที่คุณมี ความสัมพันธ์ทางการค้า

เข้าร่วมงานฟิลิปส์

เราจัดกิจกรรมทางกายภาพและดิจิทัลเป็นประจำ เช่น การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการหรืองานแสดงสินค้า การประชุม การสัมมนาผ่านเว็บ หรือการถ่ายทอดสด หากคุณต้องการเข้าร่วมกิจกรรมของเรา เราจะขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา (เช่น ข้อมูลติดต่อของคุณ)
โปรดทราบว่าเราไม่ได้เผยแพร่รายชื่อผู้เข้าร่วมสำหรับกิจกรรมของเรา แต่ในบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ข้อมูลติดต่อของคุณอาจปรากฏแก่ผู้เข้าร่วมรายอื่น
บางครั้ง เหตุการณ์ของเราจะถูกบันทึกไว้ หากเรากำลังบันทึกและคุณเป็นผู้นำเสนอ ภาพและเสียงของคุณจะถูกบันทึกไว้ในการบันทึก หากคุณเป็นผู้เข้าร่วมประชุม ในบางกรณี คุณอาจตัดสินใจแบ่งปันภาพและเสียงของคุณในระหว่างเซสชัน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกที่จะโต้ตอบในช่วงถามตอบ สำหรับกิจกรรมบางอย่าง เราอาจเผยแพร่การบันทึกบนเว็บไซต์หรือช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา
 
ทำไมเราถึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
 • เพื่อจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกในงานและให้บริการที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจรวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น การติดต่อคุณเกี่ยวกับโลจิสติกส์ของงาน การจัดการข้อกำหนดด้านอาหารหรือข้อกำหนดการเข้าถึงที่คุณอาจต้องการ (หากเราทำเช่นนั้น เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ด้วยวิธีที่สามารถระบุตัวตนได้กับสถานที่ และเราลบข้อมูลดังกล่าวหลังจาก เหตุการณ์) ให้คุณเข้าถึงเนื้อหาของกิจกรรม (เช่น ลิงก์ไปยังการบันทึกเมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลง);
 • * เพื่อติดต่อคุณหลังจบงานสำหรับโอกาสทางการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของฟิลิปส์


ข้อมูลส่วนตัวใดที่เราประมวลผล
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้:

 • * ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อและอีเมลของคุณ ประเทศ
 • * ข้อมูลทางวิชาชีพ เช่น ชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน ความเชี่ยวชาญพิเศษ หน้าที่
 • สินค้า/บริการที่น่าสนใจ

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล
พื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้คือความต้องการของเราในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลที่เราอยู่ภายใต้

ใครคือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ใครคือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือบริษัทในเครือของพื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้คือความต้องการของเราในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลที่เราอยู่ภายใต้ ในประเทศที่คุณเข้าร่วมกิจกรรมหรือจากสถานที่จัดงาน ซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานของเรา (ดูส่วนท้าย) ว่าเป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้

เข้าร่วมโครงการริเริ่มทางการตลาดของเรา

หากต้องการ คุณสามารถเข้าร่วมโครงการทางการตลาดของเราและติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และโปรโมชั่นของ Philips ได้ ด้านล่างนี้ เราจะให้ภาพรวมของการริเริ่มทางการตลาดของเราแก่คุณ และเราจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับแต่ละรายการ

อีเมลส่งเสริมการขาย
เหตุใดเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราประมวลผล
คุณสามารถเลือกรับอีเมลส่งเสริมการขายจากฟิลิปส์ และติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของพันธมิตรใบอนุญาตแบรนด์ฟิลิปส์และฟิลิปส์ และกิจกรรมของเรา ซึ่งหมายความว่าหากคุณให้ความยินยอม เราจะให้อีเมลส่งเสริมการขายแก่คุณ หรือหากคุณเป็นลูกค้าธุรกิจ เราจะมีส่วนร่วมกับคุณเกี่ยวกับโอกาสทางการค้าที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจสำหรับคุณ ให้เรายกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมแก่คุณ
 • หากคุณยอมรับหมวดหมู่คุกกี้โฆษณาเป้าหมายเมื่อเรียกดูเว็บไซต์ของเรา เราจะติดตามการโต้ตอบของคุณกับเว็บไซต์และแอพมือถือของเราเพื่อดูว่าคุณสนใจอะไร หากคุณยินยอมให้เรารับการสื่อสารส่งเสริมการขาย เราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณกับเว็บไซต์และแอพมือถือของเราเพื่อส่งการสื่อสารส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องและที่คุณสนใจ ตัวอย่างเช่น หากคุณเข้าชมผลิตภัณฑ์บางอย่างในเว็บไซต์ของเรา เราอาจส่งอีเมลส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันถึงคุณ
 • หากคุณยินยอมให้เรารับอีเมลส่งเสริมการขาย เราจะส่งอีเมลส่งเสริมการขายดังกล่าวให้คุณ เราติดตามว่าคุณเปิด อ่าน หรือคลิกเนื้อหาของอีเมลส่งเสริมการขายที่คุณได้รับจากเราหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากคุณคลิกที่ผลิตภัณฑ์บางอย่าง (ภายในอีเมลส่งเสริมการขายที่คุณได้รับ) เราอาจส่งอีเมลส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันถึงคุณ
 • หากคุณยินยอมให้เรารับการสื่อสารส่งเสริมการขายในขณะที่คุณกำลังสร้างบัญชี MyPhilips หรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการในร้านค้าออนไลน์ของเราด้วยบัญชี MyPhilips เราจะใช้ข้อมูลบางอย่างที่คุณให้ไว้กับเรา (เช่น ข้อมูลที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ หรือตามคำสั่งซื้อหรือข้อมูลที่คุณให้กับเรา เช่น วันเกิดของคุณ) เพื่อส่งข้อมูลส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องและเป็นที่สนใจของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อเครื่องโกนหนวดในร้านค้าออนไลน์ของเราด้วยบัญชี MyPhilips เราอาจใช้ข้อมูลการซื้อออนไลน์ของคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าเรามีส่วนลดสำหรับอุปกรณ์เสริมของเครื่องโกนหนวดหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน
 • หากคุณยินยอมให้เรารับการสื่อสารส่งเสริมการขายผ่านแบบฟอร์มเฉพาะของเราที่เผยแพร่ในเว็บไซต์หรือหน้าโซเชียลมีเดีย เราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราผ่านแบบฟอร์มเหล่านี้ (เช่น ชื่อและอีเมลของคุณ – และตำแหน่งงานและบริษัทของคุณ, ความเชี่ยวชาญพิเศษหรือสาขาที่ดูแล ในกรณีที่คุณสมัครผ่านแบบฟอร์มลูกค้าที่ส่งไปยังผู้เชี่ยวชาญหรือตัวแทนลูกค้า) ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับประเทศของคุณเพื่อส่งข้อมูลส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องและเป็นที่สนใจของคุณ ตัวอย่างเช่น หากเราสังเกตเห็นว่าคุณกำลังดูเครื่องโกนหนวดของเราจากประเทศใดประเทศหนึ่งอยู่เป็นประจำ เราอาจส่งข้อมูลส่งเสริมการขายเกี่ยวกับเครื่องโกนหนวดหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันในภาษาของประเทศนั้นให้กับคุณ
 • หากคุณให้ความยินยอมแก่เราในการรับการสื่อสารส่งเสริมการขายในขณะที่คุณโต้ตอบกับทีมสนับสนุนของเรา เราจะใช้ข้อมูลบางอย่างที่คุณให้ไว้กับเรา (เช่น อีเมลของคุณและประเภทของ ผลิตภัณฑ์/บริการ ที่คุณขอความช่วยเหลือ) เพื่อส่งข้อมูลส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องและเป็นที่สนใจของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องโกนหนวด เราอาจส่งข้อมูลส่งเสริมการขายเกี่ยวกับเครื่องโกนหนวดหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันถึงคุณ


โปรดทราบว่าเราอาจรวมข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณจากแหล่งที่มาของ Philips ที่ระบุไว้ข้างต้น และจัดวางไว้ในกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่ม (กลุ่มที่มีลักษณะบางอย่างเหมือนกัน) เพื่อปรับแต่งอีเมลส่งเสริมการขายของเราให้ตรงกับความสนใจของคุณ

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล
พื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้คือ:

 • ความยินยอมของคุณ; ตามกฎทั่วไป เราจะส่งการสื่อสารส่งเสริมการขายถึงคุณเมื่อคุณให้ความยินยอมล่วงหน้าเท่านั้น แน่นอน คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมเพื่อรับอีเมลส่งเสริมการขายที่ปรับให้เหมาะสมของเราได้ทุกเมื่อ คุณสามารถทำได้โดยคลิกปุ่มยกเลิกการสมัครที่ด้านล่างของอีเมลส่งเสริมการขายที่คุณได้รับจาก Philips และคุณจะยกเลิกการสมัครโดยอัตโนมัติ
 • ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา โดยเฉพาะความจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิพื้นฐานของเรา เช่นเสรีภาพในการดำเนินธุรกิจ


ใครคือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือบริษัทในเครือของ Philips ในประเทศที่คุณลงทะเบียนเพื่อรับอีเมลส่งเสริมการขาย (ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานของเรา - ดูส่วนท้าย - เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์) รวมถึง Philips International BV

การโฆษณาทางโซเชียลมีเดีย
เราใช้โซเชียลมีเดียเพื่อให้คุณได้รับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Philips ใหม่และที่มีอยู่ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับคุณ

เหตุใดเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราประมวลผล
เราใช้โซเชียลมีเดียเพื่อให้คุณได้รับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Philips ใหม่และที่มีอยู่ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับคุณตัวอย่างเช่น หากคุณยอมรับคุกกี้โฆษณาที่กำหนดเป้าหมายในเว็บไซต์ของเรา เราอาจติดตามการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (เช่น การกระทำที่คุณทำบนเว็บไซต์ของเรา) และแสดงโฆษณา Philips ที่เกี่ยวข้องบนโซเชียลมีเดียของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากคุณยอมรับคุกกี้โฆษณาที่กำหนดเป้าหมายในเว็บไซต์ของเรา เราอาจติดตามการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (เช่น การกระทำที่คุณทำบนเว็บไซต์ของเรา) และแสดงโฆษณา Philips ที่เกี่ยวข้องบนโซเชียลมีเดียของคุณ
หากคุณเป็นตัวแทนของลูกค้าหรือหุ้นส่วนธุรกิจที่มีอยู่หรือมีแนวโน้มของ Philips (หรือผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า) เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อมีส่วนร่วมกับคุณ - ผ่านโซเชียลมีเดีย (เช่น LinkedIn) - เพื่อโอกาสทางการค้า

พื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ประมวลผล
พื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้คือ:

 • ความยินยอมของคุณ มีผลบังคับใช้เมื่อก่อนที่เราจะเก็บข้อมูลของคุณบนเว็บไซต์ และสร้างคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันในอุปกรณ์ของคุณ และเมื่อเราใช้ความยินยอมของคุณในการรับการสื่อสารที่เกี่ยวกับการขายเพื่อเสนอขายกับคุณทางโซเชียลมีเดีย ผ่านทางคู่ค้าของเรา
 • ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา โดยเฉพาะความจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิพื้นฐานของเรา เช่นเสรีภาพในการดำเนินธุรกิจ สิ่งนี้มีผลบังคับใช้เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสร้างโปรไฟล์ลูกค้า (ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า) และมีส่วนร่วมกับคุณผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อโอกาสทางการค้า


ใครคือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือบริษัทในเครือของ Philips ในประเทศที่คุณลงทะเบียนเพื่อรับอีเมลส่งเสริมการขาย (ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานของเรา - ดูส่วนท้าย - เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์) รวมถึง Philips International BV

เข้าร่วมโปรโมชั่นของเรา

เราเผยแพร่โปรโมชั่นต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น โปรโมชั่นคืนเงิน การรับประกันเพิ่มเติม โปรโมชั่นคูปอง โปรแกรมแนะนำเพื่อน การชิงโชค การแข่งขัน หรือโปรโมชั่นตามฤดูกาลหรืออื่นๆ และอาจส่งของขวัญถึงคุณ เมื่อซื้อสินค้า เพื่อส่งมอบโปรโมชั่นเหล่านี้ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
โปรโมชันเหล่านี้อาจอยู่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม
มีหลากหลายช่องทางในการเข้าร่วม ตัวอย่างเช่น โดยการกรอกแบบฟอร์มเฉพาะในเว็บไซต์ของเรา โดยการสร้างบัญชี MyPhilips โดยการร้องเพลงเพื่อรับการสื่อสารส่งเสริมการขายของเราผ่านแบบฟอร์มเฉพาะที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือหน้าโซเชียลมีเดียของเรา หรือโดยการให้คะแนนและรีวิวผลิตภัณฑ์ของเราใน เว็บไซต์.
 
เหตุใดเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราประมวลผล
โดยทั่วไป เราจะรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้คุณเข้าร่วมในโปรโมชั่น ระบุตัวคุณ ประเมินว่าคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นและส่งมอบตามเงื่อนไขสัญญาของโปรโมชั่นหรือไม่:
 • * ข้อมูลบัญชี เช่น ชื่อ นามสกุล และอีเมลของคุณ ซึ่งหมายความว่าการเข้าร่วมของคุณจะเชื่อมโยงกับบัญชี MyPhilips ของคุณ
 • * ข้อมูลที่คุณให้กับเรา (เช่น ชื่อและอีเมลของคุณ) ในกรณีที่คุณเข้าร่วมโดยการร้องเพลงเพื่อรับการสื่อสารส่งเสริมการขายของเรา
 • *หลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์และข้อมูลอื่น ๆ ที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณตรงตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นและเพื่อเลือกผู้ชนะการแข่งขัน (ตามกฎที่คุณยอมรับเมื่อคุณตัดสินใจเข้าร่วม)
 • *ข้อมูลอีเมลและที่อยู่ (หากคุณได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะ) เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าคุณได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะ เพื่อส่งรางวัลของเราไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน และเพื่อตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดของการแข่งขันและปฏิบัติตามหรือไม่ ตามนั้น
 • หมายเลขบัญชีธนาคารสำหรับโปรโมชั่นคืนเงินที่เราจะฝากตามจำนวนที่ได้รับรางวัลในโปรโมชั่น
 • วัสดุหรือเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้นและจัดหาให้ซึ่งอนุญาตให้คุณเข้าร่วมในการชิงโชค การประกวด เกม หรือการแข่งขันอื่นๆ


พื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ประมวลผลข้อมูล
พื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ คือ ความจำเป็นของเราในการเข้าหรือทำสัญญากับคุณ หรือดำเนินการตามขั้นตอนก่อนทำสัญญาตามคำขอของคุณ โดยเฉพาะเพื่อดำเนินการตามเงื่อนไขการใช้งาน โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

ใครคือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือบริษัทในเครือของ Philips ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีให้สำหรับคุณในเว็บไซต์ของเรา

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะวางคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันบนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ ซึ่งช่วยให้เราเปิดใช้งานการจัดการด้านเทคนิคและการทำงานของเว็บไซต์ของเรา (รวมถึงการรับรองความปลอดภัยของข้อมูล) เพื่อปรับปรุงการออกแบบและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเรา และเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น พฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมบนเพจของเรา เทคโนโลยีเหล่านี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ อาจรวบรวมข้อมูล เช่น ที่อยู่ IP ระบบปฏิบัติการ ประเภทเบราว์เซอร์ และประเภทอุปกรณ์ของคุณ (เช่น พีซี สมาร์ทโฟน)

คุกกี้บางตัวเปิดอยู่เสมอเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และคุณไม่สามารถปิดได้เว้นแต่คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า “คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง” หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ บริการที่คุณขอจะไม่สามารถทำงานได้ตามที่ตั้งใจไว้ เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการและความสนใจของผู้ชม ตัวอย่างเช่น เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อตรวจสอบเมื่อเว็บไซต์หยุดทำงานหรือเพื่อความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา ฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบริบทนี้คือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำเป็นของเราในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการป้องกัน สิทธิในทรัพย์สิน และเสรีภาพในการดำเนินธุรกิจ

เราใช้คุกกี้ประสิทธิภาพ (เช่น การวิเคราะห์) เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติโดยรวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเราและปรับปรุงประสิทธิภาพตามนั้น คุณสามารถเปิดหรือปิดสิ่งเหล่านี้ได้ตลอดเวลา เราจะใช้ก็ต่อเมื่อคุณตกลง ตัวอย่างเช่น เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อให้ได้มุมมองทั่วไปว่าผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร (เช่น หน้าเว็บใดที่คุณเข้าชมบ่อยที่สุด จำนวนผู้เยี่ยมชมส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์) หรือเพื่อดำเนินการสำรวจผู้ใช้ในเว็บไซต์ของเราโดยทั่วไป หรือองค์ประกอบเฉพาะของเว็บไซต์ของเรา

เรายังใช้คุกกี้ที่ใช้งานได้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความต้องการของคุณโดยจดจำตัวเลือกที่คุณเลือก คุณสามารถเปิดหรือปิดสิ่งเหล่านี้ได้ตลอดเวลา เราจะใช้ก็ต่อเมื่อคุณตกลง ตัวอย่างเช่น เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อเตือนคุณถึงการตั้งค่าของคุณบนเว็บไซต์ของเรา (เช่น ชื่อผู้ใช้ ภาษา หรือภูมิภาคที่คุณอยู่) และให้คุณสมบัติส่วนบุคคลที่ปรับปรุงเพิ่มเติม พวกเขาไม่ได้รวบรวมข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับตัวคุณที่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา พื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบริบทนี้คือความยินยอมของคุณ

สุดท้ายนี้ เราใช้คุกกี้โฆษณาและโซเชียลมีเดียเพื่อติดตามพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณบนเว็บไซต์ของเรา และแสดงโฆษณาส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณและความสนใจของคุณ นอกจากนี้ หากคุณยินยอมให้เรารับการสื่อสารส่งเสริมการขาย เราจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากคุกกี้เหล่านี้เพื่อส่งการสื่อสารที่เหมาะกับความต้องการของคุณ บุคคลที่สามอาจวางคุกกี้เหล่านี้และจะเชื่อมโยงกับฟังก์ชันการทำงานของไซต์ที่จัดหาโดยบุคคลที่สามดังกล่าว ดังนั้น สิ่งนี้จะส่งผลต่อเนื้อหาและข้อความที่คุณเห็นบนเว็บไซต์อื่นๆ ที่คุณเยี่ยมชม คุณสามารถเปิดหรือปิดสิ่งเหล่านี้ได้ตลอดเวลา เราจะใช้ก็ต่อเมื่อคุณตกลง ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังอ่านบทความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Philips เราอาจแสดงโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้แก่คุณในเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม พื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบริบทนี้คือความยินยอมของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้เฉพาะที่เราใช้ โปรดอ่านเครื่องมือยินยอมคุกกี้ของเรา
คุณสามารถปรับการตั้งค่าคุกกี้ของคุณได้ตลอดเวลาจากเครื่องมือยินยอมคุกกี้ของเรา

ปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านกฎระเบียบของเรา

ในฐานะผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ เราต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการวางตลาด การจำหน่ายในตลาด หรือการให้บริการเครื่องมือแพทย์สำหรับมนุษย์ และอุปกรณ์เสริมสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว ดังนั้นเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับภาระหน้าที่ด้านกฎระเบียบของเราในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์

ทำไมเราถึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
 • เพื่อรายงานเหตุการณ์ร้ายแรงใด ๆ ต่อหน่วยงานด้านสุขภาพหลังจากที่พวกเขาได้สร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างเหตุการณ์นั้นกับอุปกรณ์หรือความสัมพันธ์เชิงสาเหตุดังกล่าวเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล
 • * เพื่อวิเคราะห์ และรายงาน การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (ทั้งความถี่ หรือความร้ายแรง) ของเหตุการณ์ที่ไม่ร้ายแรง หรือผลข้างเคียงที่อาจกระทบผลวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ผลประโยชน์ของอุปกรณ์
 • * เพื่อวิเคราะห์ ตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขภาคสนามตามความเหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ร้ายแรง


ข้อมูลส่วนตัวใดที่เราประมวลผล
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้:

 • * ไฟล์บันทึก
 • * ข้อมูลการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับผู้รายงานเหตุการณ์
 • * ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย/บุคคลอื่นที่มีอยู่ในเหตุการณ์/ข้อร้องเรียน/feedback.
 • * ไฟล์บันทึกหรือรูปภาพทางการแพทย์ ซึ่งอาจมีรายละเอียดของผู้ป่วย เช่น อายุ เพศ น้ำหนัก


โปรดคำนึงว่าเราไม่มีการเข้าถึงโดยตรงถึงข้อมูลที่ระบุตัวตนของผู้ป่วย เพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บเป็นความลับโดยผู้ให้บริการทางสุขภาพที่เกี่ยวข้อง และไม่ต้องนำมาประมวลผล
 

พื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่ฟิลิปส์ ต้องปฏิบัติตามเมื่อเรารายงาน (a) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ และ (b) แนวโน้มของการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ใน frequency/severity) ของเหตุการณ์ที่ไม่ร้ายแรง และเมื่อเราจัดการเรื่องร้องเรียน

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เมื่อเราตรวจสอบเหตุการณ์เพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงและการดำเนินการแก้ไขด้านความปลอดภัยภาคสนามในเชิงป้องกัน การแก้ไข และความปลอดภัยที่จำเป็น ตรวจจับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นที่มีนัยสำคัญทางสถิติ (in frequency/severity) ของเหตุการณ์ที่ไม่ร้ายแรง

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานแค่ไหน
ฟิลิปส์ ในฐานะผู้ผลิตจำเป็นต้องเก็บเอกสารทางเทคนิคของอุปกรณ์ของตนให้เป็นปัจจุบันและเป็นปัจจุบันและพร้อมสำหรับหน่วยงานที่มีอำนาจเป็นเวลาอย่างน้อย 10 (อุปกรณ์ที่ปลูกถ่ายได้ 15) ปีหลังจากวางอุปกรณ์ตัวสุดท้ายที่ครอบคลุมโดยการประกาศความสอดคล้องเดียวกัน ในตลาด (เช่นขาย)

ใครคือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือบริษัทในเครือของ Philips ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามที่ระบุไว้ในฉลากข้อบังคับของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการตรวจสอบทางคลินิก

เราทำการตรวจสอบทางคลินิกเพื่อประเมินความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพของเครื่องมือแพทย์ของเรา ในบริบทนี้ เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของอาสาสมัครที่เป็นมนุษย์


ทำไมเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • * เพื่อดำเนินการประเมินทางคลินิกเพื่อยืนยันความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครื่องมือแพทย์ของเราก่อนที่จะวางตลาด
 • * เพื่อดำเนินการตรวจสอบทางคลินิกเพื่อ: (i) หาความเหมาะสมทางด้านการออกแบบ การผลิต และการบรรจุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อวัตถุประสงค์ตามปกติในการใช้งาน และ (ii) หาและตรวจสอบประโยชน์ทางการแพทย์ของอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยและเพื่อหาและและตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ และ (iii) ค้นหาผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ และประเมินว่าความเสี่ยงยอมรับได้หรือไม่ เมื่อชั่งน้ำหนักกับประโยชย์ทางสุขภาพจากอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • * เพื่อดำเนินการและปรับปรุงการประเมินทางคลินิกของอุปกรณ์การแพทย์และเพื่อดำเนินการเฝ้าระวังหลังการขาย


ข้อมูลส่วนตัวใดที่เราประมวลผล
เราประมวลผลข้อมูล (ย้อนหลัง) หมวดหมู่ต่อไปนี้:

 • * ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ป่วย (เช่น อายุ หมวดหมู่ เพศ);
 • * ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องมือแพทย์ที่เป็นเรื่องของการตรวจทางคลินิก


โปรดคำนึงว่าเราไม่มีการเข้าถึงโดยตรงถึงข้อมูลที่ระบุตัวตนของผู้ป่วย เพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บเป็นความลับโดยผู้ให้บริการทางสุขภาพที่เกี่ยวข้อง และไม่ต้องนำมาประมวลผล


พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล
เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้แตกต่างกัน:

 • * เมื่อเราดำเนินการตรวจสอบทางคลินิกโดยมีเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ (เช่น เมื่อประเมินความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และคุณภาพของเครื่องมือแพทย์ของเรา) เราจะดำเนินการดังกล่าวเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์
 • * เมื่อเราดำเนินการตรวจสอบทางคลินิกโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดีขึ้นในการปรับปรุงการดูแลสุขภาพ เราจะดำเนินการดังกล่าวเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
 • * เมื่อเรารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบทางคลินิก เราจะดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่ Philips ต้องปฏิบัติตาม


ใครคือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือบริษัทในเครือของ Philips ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือผู้สนับสนุนการสอบสวนทางคลินิก ดังที่ระบุไว้ในเอกสารการศึกษาหรือในเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพให้มา

ในบางกรณี การตรวจสอบทางคลินิกจะดำเนินการร่วมกันโดยบริษัทในเครือของ Philips ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ระบุไว้ในเอกสารการศึกษาหรือในเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพให้มา) ร่วมกับบริษัทในเครือของ Philips ที่ตั้งอยู่ในเนเธอร์แลนด์ ( Philips Electronics Netherlands BV หรือ Philips International BV), ฝรั่งเศส (Philips France Commercial SAS) และเยอรมนี (Philips GmbH)

กำลังดำเนินการศึกษาทางคลินิก

เราทำการศึกษาทางคลินิกเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ของเรา หรือเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ (ความปลอดภัยหรือ) ของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยกระดับการดูแลสุขภาพ ในบริบทนี้ เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของอาสาสมัครที่เป็นมนุษย์


ทำไมเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • * เพื่อดำเนินการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่ฟิลิปส์ต้องปฏิบัติตาม
 • * เพื่อดำเนินการและปรับปรุงการประเมินทางคลินิกของอุปกรณ์การแพทย์และเพื่อดำเนินการเฝ้าระวังหลังการขาย
 • * เพื่อประเมิน ตรวจสอบ พัฒนา ปรับปรุง (ความปลอดภัย หรือ) การทำงานของอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น


ข้อมูลส่วนตัวใดที่เราประมวลผล
เราประมวลผลข้อมูล (ย้อนหลัง) หมวดหมู่ต่อไปนี้:

 • * ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ป่วย (เช่น อายุ หมวดหมู่ เพศ);
 • * ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องมือแพทย์ที่เป็นเรื่องของการตรวจทางคลินิก


โปรดคำนึงว่าเราไม่มีการเข้าถึงโดยตรงถึงข้อมูลที่ระบุตัวตนของผู้ป่วย เพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บเป็นความลับโดยผู้ให้บริการทางสุขภาพที่เกี่ยวข้อง และไม่ต้องนำมาประมวลผล


พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล
เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้แตกต่างกัน:

 • * เมื่อเราดำเนินการศึกษาทางคลินิกโดยมีเป้าหมายที่จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ (เช่น เมื่อทำการประเมินความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และคุณภาพของเครื่องมือแพทย์ของเรา) เราจะดำเนินการดังกล่าวเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์
 • * เมื่อเรารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการศึกษาทางคลินิก เราจะดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่ Philips ต้องปฏิบัติตาม
 • * เมื่อเราดำเนินการศึกษาทางคลินิกโดยมีเป้าหมายเพื่อประเมิน ประเมิน ทดสอบ พัฒนา ปรับปรุง (ความปลอดภัยหรือ) ประสิทธิภาพของเครื่องมือแพทย์ที่มีเป้าหมายเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ดีขึ้นในการปรับปรุงการดูแลสุขภาพ เราจะดำเนินการตามข้อยกเว้นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือตามความจำเป็น เมื่อได้รับความยินยอม
   

ใครคือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือบริษัทในเครือของ Philips ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือผู้สนับสนุนการศึกษาทางคลินิก ตามที่ระบุไว้ในเอกสารการศึกษาหรือในเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพให้มา

ในบางกรณี การตรวจสอบทางคลินิกจะดำเนินการร่วมกันโดยบริษัทในเครือของ Philips ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ระบุไว้ในเอกสารการศึกษาหรือในเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพให้มา) ร่วมกับบริษัทในเครือของ Philips ที่ตั้งอยู่ในเนเธอร์แลนด์ ( Philips Electronics Netherlands BV หรือ Philips International BV), ฝรั่งเศส (Philips France Commercial SAS) และเยอรมนี (Philips GmbH)

การจัดการความสัมพันธ์ทางการค้าของคุณกับเรา

หากคุณมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับฟิลิปส์ ในฐานะซัพพลายเออร์ (ที่คาดหวัง) ลูกค้าธุรกิจ หรือหุ้นส่วน เราต้องการให้แน่ใจว่าความสัมพันธ์ของเรากับคุณตั้งอยู่บนความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และความไว้วางใจ เพื่อจัดการความสัมพันธ์นี้กับคุณและเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล


ทำไมเราถึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อสื่อสารกับคุณเช่น โดยการตอบรับคำขอของคุณหรือส่งการสื่อสารทางธุรกรรม
 • เพื่อเริ่มต้น วางแผน และรักษาความสัมพันธ์ (ตามสัญญา) ของเรากับลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่คุณเป็นตัวแทน เช่น โดยการทำสัญญา, ประมวลผลการชำระเงิน, บัญชี/วางบิล/ออกใบแจ้งหนี้, จัดการเครดิต, จัดการการขนส่งและการส่งมอบ, การจัดการการซ่อมแซม;* เพื่อสื่อสารกับคุณ เช่น โดยการตอบคำขอของคุณหรือส่งการสื่อสารทางธุรกรรม
 • * [if คุณเป็นลูกค้าธุรกิจ] เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ร้องขอแก่คุณ เช่น การให้การสนับสนุนทางเทคนิค
 • * [if คุณเป็นลูกค้าธุรกิจ] เพื่อให้คุณเข้าถึงพอร์ทัลบริการลูกค้าของเรา
 • * เพื่อให้การฝึกอบรมหรือเซสชันสาธิตแก่คุณหรือตัวแทนของคุณ
 • * [if คุณเป็นลูกค้าธุรกิจ] เพื่อให้เครดิตแก่คุณ ตามคำขอของคุณ
 • * เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับหลักการธุรกิจทั่วไปของเราและกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่บังคับใช้ที่เราอยู่ภายใต้ เช่น ดำเนินการคัดกรองเพื่อประเมินว่าการปฏิบัติตามและ (commercial/credit) ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น หรือcollecting/responding ไปจนถึงข้อร้องเรียนด้านคุณภาพเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ของเรา


ข้อมูลส่วนตัวใดที่เราประมวลผล
ในการจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้:

 • * ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ นามสกุล งาน title/role, อีเมลธุรกิจ ที่อยู่ธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจ
 • * ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลที่จำเป็นในการประมวลผลการชำระเงิน
 • * ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารของซัพพลายเออร์และพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่รวบรวมจากแหล่งที่เปิดเผยต่อสาธารณะที่เชื่อถือได้
 • * ข้อมูลที่คุณให้กับเรา เช่น เมื่อคุณโต้ตอบกับตัวแทนของ Philips
 • * ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือร้องเรียนด้านคุณภาพ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ เช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์
 • ข้อมูลอุปกรณ์ เช่น ไฟล์บันทึก


พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล
พื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้คือ:

 • * ความต้องการของเราในการทำสัญญาที่คุณอยู่ภายใต้หรือดำเนินการตามขั้นตอนก่อนทำสัญญาตามคำขอของคุณ
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำเป็นของเราในการดำเนินธุรกิจในลักษณะที่มีความรับผิดชอบและสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น ตลอดจนปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการป้องกัน สิทธิในทรัพย์สิน และเสรีภาพในการดำเนินธุรกิจ
 • ความจำเป็นของเราในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตาม

บรรลุวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและทางธุรกิจอื่น ๆ

ตราบเท่าที่จำเป็น เราอาจจำเป็นต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและทางธุรกิจอื่นๆ
ในบริบทนี้ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล


ทำไมเราถึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การดำเนินการตามกระบวนการทางธุรกิจและการจัดการภายใน วัตถุประสงค์นี้รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น การดำเนินการตรวจสอบและสอบสวน (ภายใน) การจัดการพันธมิตร กิจการร่วมค้า การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการและการขายกิจการ การจัดโครงสร้างใหม่หรือการกำจัดและการบูรณาการกับผู้ซื้อ
 • * การพัฒนาและปรับปรุงแอพพลิเคชั่น ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ* ความปลอดภัยและการคุ้มครองผลประโยชน์ และ/หรือ ทรัพย์สินของฟิลิปส์
 • * การคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของฟิลิปส์วัตถุประสงค์นี้รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครองผลประโยชน์ และ/หรือ ทรัพย์สินของฟิลิปส์และลูกค้า ลูกค้าธุรกิจ และคู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของภาคธุรกิจของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น การตรวจจับ การป้องกัน การสืบสวนและการต่อสู้ (พยายาม) อาชญากรรมหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมซึ่งมุ่งเป้าไปที่ ฟิลิปส์ พนักงานหรือบุคคลอื่น กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย การรับรองสถานะลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ และสิทธิ์ในการเข้าถึงและกิจกรรมต่างๆ เช่น การปรับใช้และการรักษามาตรการด้านความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กร
 • * การสร้างและการเปิดเผยสื่อส่งเสริมการขาย วัตถุประสงค์นี้รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น การใช้ภาพถ่ายและวิดีโอ (ซึ่งอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล) ในสื่อส่งเสริมการขาย ซึ่งอาจเปิดเผยต่อลูกค้าหรือเผยแพร่ทางออนไลน์
 • การสร้างและการเปิดเผยสื่อส่งเสริมการขาย วัตถุประสงค์นี้รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น การใช้ภาพถ่ายและวิดีโอ (ซึ่งอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล) ในสื่อส่งเสริมการขาย ซึ่งอาจเปิดเผยต่อลูกค้าหรือเผยแพร่ทางออนไลน์
 • * การป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมายวัตถุประสงค์นี้รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น การป้องกัน การจัดเตรียม หรือมีส่วนร่วมในการระงับข้อพิพาท
 • การป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

ข้อมูลส่วนตัวใดที่เราประมวลผล


ข้อมูลส่วนตัวใดที่เราประมวลผล
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ (เช่น ข้อมูลติดต่อและข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เฉพาะ)


พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล
พื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้คือ:

 • * ความต้องการของเราในการทำสัญญาที่คุณอยู่ภายใต้หรือดำเนินการตามขั้นตอนก่อนทำสัญญาตามคำขอของคุณ
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำเป็นของเราในการดำเนินธุรกิจในลักษณะที่มีความรับผิดชอบและสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น ตลอดจนปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการป้องกัน สิทธิในทรัพย์สิน และเสรีภาพในการดำเนินธุรกิจ
 • * ความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • ความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • เหตุผลทางกฎหมายอื่นใดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

โปรดทราบว่า เว้นแต่เราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะไม่ทำเช่นนั้น ในหลายกรณี เราจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณร้องขอ หรือเพื่อตอบสนองคำขอที่คุณอาจมีได้

เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร


เราใช้องค์กร มาตรการทางเทคนิคและทางกายภาพเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยคำนึงถึงธรรมชาติของข้อมูลส่วนบุคคลและการประมวลผลตลอดจนภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น เรากำลังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

วิธีที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศ

เนื่องจากลักษณะทั่วโลกของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนหรือเข้าถึงโดยบริษัทในเครือของ Philips หรือบุคคลที่สามที่น่าเชื่อถือของ Philips ทั่วโลก แน่นอนว่าเมื่อเราทำเช่นนั้น เรารับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ไปยัง:
 

 • บริษัทในเครือของ Philips ที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในประเทศอื่น การถ่ายโอนดังกล่าวอยู่ภายใต้ กฎความเป็นส่วนตัวของ Philips (เรียกว่ากฎองค์กรที่มีผลผูกพัน)
 • Philips ให้บุคคลที่สามที่ไว้วางใจในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในประเทศอื่น ๆ ที่คณะกรรมาธิการยุโรปไม่ยอมรับว่าให้การปกป้องข้อมูลในระดับที่เพียงพอ การถ่ายโอนดังกล่าวอยู่ภายใต้ ข้อสัญญามาตรฐาน
อ่านเพิ่มเติมอ่านน้อยลง

สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ


ขึ้นอยู่กับเหตุผลของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและกฎหมายที่บังคับใช้ คุณมีสิทธิ์บางอย่างในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในที่นี้ เราต้องการแจ้งให้คุณทราบว่าสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวใดเหล่านี้

 • คุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถขอสำเนาหรือข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการเกี่ยวกับคุณได้
 • คุณมีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งหมายความว่า หากคุณคิดว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการเกี่ยวกับคุณไม่ถูกต้อง คุณสามารถขอให้เราแก้ไขหรือแก้ไขให้ถูกต้องได้ หากคุณต้องการให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดบอกเราว่าสิ่งที่คุณเชื่อว่าไม่ถูกต้อง และอธิบายให้เราทราบว่าเราควรแก้ไขอย่างไร
 • คุณมีสิทธิ์ที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการเกี่ยวกับคุณ โปรดทราบว่าอาจมีบางกรณี (เช่น เมื่อเราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณตามกฎหมาย) ซึ่งเราอาจไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
 • คุณมีสิทธิ์ในการพกพาข้อมูล ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถขอให้เราโอนข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (ที่คุณให้กับเราโดยตรง) ไปยังองค์กรอื่นหรือมอบให้คุณ โปรดทราบว่าสิทธิ์นี้มีผลเฉพาะในบางสถานการณ์เท่านั้น (เช่น หากเรากำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีการอัตโนมัติและตามความยินยอมของคุณ)
 • คุณมีสิทธิ์ที่จะจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งหมายความว่า ในบางสถานการณ์ คุณสามารถขอให้เราจำกัดวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งหมายความว่า ในบางสถานการณ์ คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามที่ดำเนินการโดยเรา


โปรดทราบว่าอาจมีบางสถานการณ์ที่เรามีสิทธิ์ปฏิเสธหรือจำกัดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อจำเป็นต้องจัดตั้ง ดำเนินการ หรือปกป้อง Philips จากการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเมื่อคำขอของคุณ ไม่มีมูลอย่างชัดเจนหรือมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจาก ที่มีลักษณะซ้ำซากจำเจ
ที่ Philips เรามุ่งหวังที่จะให้คุณควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ดังนั้น ขึ้นอยู่กับกิจกรรม คุณสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวและตัวเลือกได้ด้วยตัวเอง เช่น ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Philips ของคุณและอัปเดต ปรับเปลี่ยน หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือยกเลิกการสมัครรับข่าวสารเพื่อส่งเสริมการขายของเราด้วยวิธีต่างๆ ของปุ่มยกเลิกการสมัคร (ลิงก์) ซึ่งอยู่ที่ด้านล่างของการสื่อสารส่งเสริมการขายของเรา


ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด เพื่อใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ เพื่อยื่นคำร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัว หรือเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ตาม แบบฟอร์มติดต่อเรื่องความเป็นส่วนตัว


เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองคำขอของคุณให้ทันเวลาและไม่เสียค่าใช้จ่าย ในบางกรณี เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอของคุณแน่นอน หากคุณไม่พอใจกับวิธีที่เราจัดการคำขอของคุณ คุณสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

อ่านเพิ่มเติมอ่านน้อยลง

เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใคร


เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในประกาศนี้ บุคคลเหล่านี้เป็นหมวดหมู่ของบุคคลที่สามที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย:

 • ผู้ให้บริการของเรา เราอาจมีส่วนร่วมกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (เช่น ผู้ให้บริการไอที ผู้ให้บริการลูกค้า) และขอให้พวกเขาดำเนินการประมวลผลบางอย่างในนามของเรา เช่น การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเราทำเช่นนั้น เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการเหล่านี้มีพันธะตามสัญญาที่จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่เราร้องขอหรือตามที่กฎหมายกำหนด
 • พันธมิตรทางธุรกิจของเรา: บางครั้ง เราอาจร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อให้บริการแก่คุณ และในบริบทนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพวกเขา ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าออนไลน์ของเรา เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ให้บริการชำระเงินเพื่อดำเนินการชำระเงิน
 • บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมขององค์กร: ในบางครั้ง เราอาจมีส่วนร่วมในการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การล้มละลาย การร่วมทุน การปรับโครงสร้างองค์กร การขายสินทรัพย์ หรือการจำหน่ายอื่น ๆ ของ al  หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นของเรา ในกรณีเหล่านี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมขององค์กรนั้น
 • คนอื่น : ด้วยเหตุผลทางกฎหมาย เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้อื่น (เช่น หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของรัฐ ที่ปรึกษามืออาชีพ) หากเราพิจารณาแล้วว่าการเข้าถึง การใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นเพื่อ: 1) ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และ ข้อบังคับหรือคำขอของรัฐบาลที่บังคับใช้ 2) ตรวจสอบ ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือที่ผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นจริง หรือเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาล 3) บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรากับคุณ 4) ตรวจสอบและปกป้องตนเองจากการเรียกร้องหรือข้อกล่าวหาใด ๆ 5) ปกป้องความปลอดภัยหรือความสมบูรณ์ของบริการของเรา 6) ดำเนินการหรือปกป้องสิทธิ์และความปลอดภัยของฟิลิปส์ ลูกค้า บุคลากร หรือบุคคลอื่น ๆ ของฟิลิปส์
อ่านเพิ่มเติมอ่านน้อยลง

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานแค่ไหน


เราลบข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อีกต่อไป

ไม่ว่าในกรณีใด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เกณฑ์ที่เราใช้ตัดสินระยะเวลาการเก็บรักษาของเรา ได้แก่: (i) เราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปกป้องผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เพื่อทำสัญญาที่คุณอยู่ภายใต้ หรือ เพื่อตอบคำถามของคุณหรือให้บริการหรือการสนับสนุนที่จำเป็นแก่คุณ (ii) มีภาระผูกพันทางกฎหมายที่เราอยู่ภายใต้หรือไม่; หรือ (iii) แนะนำให้เก็บรักษาโดยพิจารณาจากตำแหน่งทางกฎหมายของเราหรือไม่ (เช่น ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้ของข้อจำกัด การดำเนินคดี หรือการสอบสวนด้านกฎระเบียบ)

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด