ความสามารถในการทำอาหารที่มากมาย  

 

Airfryer XL มีความจุการทำอาหารขนาดใหญ่ถึง 1.2 กก. สำหรับทุกสูตรอาหารที่คุณชอบ ความจุนี้สามารถทำอาหารเลี้ยงได้ถึง 5 คน