ตัวจับเวลาสามารถปรับได้  

 

ตัวจับเวลาที่ติดตั้งในตัวเครื่อง ให้คุณตั้งเวลาการทำอาหารได้นานถึง 60 นาที* โดยมาพร้อมฟังก์ชันตัดไฟอัตโนมัติและสัญญาณเสียง "พร้อมใช้"   

 

*เฉพาะรุ่น